Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Szociális gondozót és ápolót keresnek az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központba

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

2 fő szociális gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az ellátást igénybe vevő felnőtt fogyatékos személyek gondozási, ápolási szükségleteinek kielégítése az utasítások és az egyéni gondozási terv alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló,
  • fogyatékos nappali ellátásban eltöltött szakmai gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Fogyatékos nappali ellátásban eltöltött szakmai tapasztalat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz elérhetőséggel, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Titkárság nyújt, a 388-7530 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ címére történő megküldésével (1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló, OKJ-s ápoló.
  • Elektronikus úton Titkárság részére a titkarsag@obudairehab.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Titkárság, 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat vezetői team bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obudairehab.hu honlapon szerezhet.

2016. 11. 21