Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Szociális segítő munkakör – Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális segítő munkakör betöltésére, amely teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A munkavégzés helye: 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szociális foglalkoztatásban a segítő irányítja a foglalkoztatást, szervezi a munkavégzést, koordinálja a szükséges anyagok beszerzését, megtervezi a napi tevékenységet, részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában, javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira, a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztens, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens, szociális gondozó, szervező, szociális asszisztens vagy mentálhigiénés asszisztens,

•         Szociális foglalkoztatásban szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

•         Fényképes szakmai önéletrajz elérhetőséggel, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Titkárság nyújt, 388-7530  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ címére történő megküldésével (1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.)

•         Elektronikus úton Titkárság részére az orfk@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Titkárság, Budapest, 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban tájékozódhat a www.obudairehab.hu honlapon.

2016. 09. 26.