Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Ügyvezető munkakör betöltésére, Szent Margit Rendelőintézet

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
(1033 Budapest, Fő tér 3.)

p á l y á z a t o t  h i r d e t

a testület által alapított

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint egyszemélyi önkormányzati tulajdonlású Kft.
(1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.)

ügyvezető

munkakörének betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,
– legalább ötéves, az egészségügyi irányításban szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– nonprofit szervezetnél és/vagy gazdasági társaságnál szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló diploma másolatát,
– érvényes erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény működtetésére vonatkozó vezetői koncepciót, szakmai elképzelést, fejlesztési programját,
– a pályázónak a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatát,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel,
– bérezési igényt.

Az intézményvezető feladata: szakmai és gazdasági szempontokat figyelembe véve a Kft. vezetése.

Bérezés és juttatások: megegyezés szerint

A mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés követelmény teljesítése alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett.

Az állás a pályázat elbírálásáról szóló képviselő-testületi határozatban meghatározott naptól (legkorábban 2015. november 1-jétől) tölthető be.
Az ügyvezetői megbízás öt év, mely határozott időre szól.

A pályázatot a kormányzati személyügyi igazgatási feladatot ellátó szerv honlapján történő megjelenéstől (2015. szeptember 15.) számított 30. napig (2015. október 15.) lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal munkaügyi osztályvezetőjénél
(1033 Budapest, Fő tér 3.). Érdeklődni lehet ugyanitt (T.: 437-8605).

A pályázat elbírálásának határideje: a beadás határidejét követő képviselőtestületi ülés.

2015. 10. 15.
2015. 11. 01.