Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Útügyi műszaki ügyintéző

2013. 09. 06.
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§-a alapján

(a továbbiakban: Kttv.)

p á l y á z a t o t      h i r d e t

 

útügyi műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

 

Feladatkör meghatározása:

Az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében, fenntartásában lévő utak, járdák, kapcsolódó közművek, építmények fenntartási, kezelési, beruházási feladatai. Adatbázis felállítása, kezelése, szinten tartása, kooperáció az önkormányzat társ szerveivel, a közüzemi szolgáltatókkal (gáz, víz-csatorna, távfűtés, elektromos stb). A pályázatokhoz, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatás nyújtása, műszaki dokumentáció kidolgozása. A kötelezően előírt ellenőrzések, vizsgálatok lefolytatása, készítése, illetve készíttetése.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. számú melléklet I./12. pontja szerint I. besorolási osztályban: egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök, építőmérnök (vízellátási és csatornázási, vízépítő) vagy környezetmérnök szakképzettség; főiskolai szintű környezetgazdálkodási agrármérnök, meliorációs mérnök szakképzettség
 • a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 2. melléklet II. rész 1.1. vagy 1.2. pontja szerinti KÉ.I. vagy KÉ.II. műszaki ellenőri jogosultság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közlekedési építmények tervezésében szerzett gyakorlat,
 • vízi építmények, közművek építése, fenntartása során szerzett gyakorlat,
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga,
 • közigazgatási szakvizsga.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján, kiemelve az elmúlt tíz évben végzett útépítési munkákat,
 • motivációs levelet,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát.

 

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (ideértve a IV. mező 6. pontot is).

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kttv., a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

A pályázatnak a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. Benyújtani személyesen a Munkaügyi Osztályon (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton
(1300 Budapest, Pf. 102.) lehet.

A borítékra kérjük ráírni: „Útügyi műszaki ügyintéző pályázat, I/B/686-1/2013.”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Városüzemeltetési Főosztály vezetőjétől, a 4378-647-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.