Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Zöldfelület-gondozási pályázat

2016. 04. 25.

 

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére.

Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be, amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült és a megállapodást/támogatási szerződést nem az abban foglaltak szerint teljesítette, nem kaphat támogatást.

Pályázható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévő, közterületen fekvő zöldterületek gondozására, rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.

A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek, motoros eszközök, locsoló tömlő és tartozékai beszerzése, olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi, parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként elnyerhető legmagasabb összeg: 250 ezer Ft.

A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is.

Támogatott időszak: 2016.03.01. – 2016.11.30.

A pályázat kapcsán keletkező beszámolási kötelezettség a 2016.03.01. és 2016.11.30. közötti időszakban kelt és pénzügyileg kiegyenlített számviteli bizonylatokkal (számla) teljesíthető.

Elszámolásra „A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei” című dokumentum szolgál (10. számú melléklet), mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.obuda.hu)

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 25. (hétfő), 18.00 óra

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, vagy postai úton kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolat példányban. (Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) átvehető pályázati nyomtatványon lehet, amely letölthető az önkormányzat honlapjáról is. (www.obuda.hu)

A pályázat kötelező mellékletei:

 1. Pályázati adatlap (1. sz. melléklet, formanyomtatvány)
 2. Pályázói nyilatkozat (2. sz. nyilatkozat, formanyomtatvány)
 3. A pályázaton való részvételről döntő közgyűlési határozat kivonata (társasház esetében), illetve igazgató tanácsi határozat kivonata (lakásszövetkezet esetén)
 4. Az elvégezni kívánt munka leírása (tervrajzzal kiegészítve)
 5. A lakóépület és környezete rövid bemutatása (vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve)
 6. A megpályázott összegre vonatkozó tételes költségbecslés, melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek, melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz, vagy „társadalmi munkaként” elvégez
 7. Átláthatósági nyilatkozat (3. számú melléklet)
 8. Összeférhetetlenségi nyilatkozat (4. számú melléklet)

 

A benyújtott pályázatokat az Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el, az eredményről a pályázókat 15 napon belül értesíti. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat az értesítés átvételét követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit. A nyertes társasházak/lakásszövetkezetek a pályázott területeket a szerződéskötéstől számított egy éven keresztül kötelesek gondozni, fenntartani.

Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését későbbi pályázatok elbírálásnál előnyként figyelembe veszi.

Bírálati szempontok:

 • Városképi hatás
 • Kertépítészeti, kertészeti érték
 • Környezetvédelmi hatás
 • Pénzügyi megvalósíthatóság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • nagyobb önrész vállalása
 • nagyobb terület rendbetételének, ill. gondozásának vállalása
 • a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni, különös tekintettel a 29.§ (12) pontjára, mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetők a következő fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája); bálványfa (Ailanthus); eperfa (Morus).

 

Elszámolás:

Elszámolásra „A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei” című dokumentum szolgál (5. számú melléklet), mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársától kérhet.

Telefon: +36 1 244 8225

E-mail: info@obvf.hu

 

 LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK (kattintásra)