Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Belső Ellenőrzési Iroda

A jegyző közvetlen irányítása alatt látja el feladatait.

Tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás vizsgálatára.

Jóváhagyott, éves terv alapján ellenőrzési tevékenységet végez:

–  a Polgármesteri Hivatalnál,

–  az Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,

– az Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1 § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál,

– az Önkormányzat saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,

– a nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél,

– tanácsadó tevékenység ellátása, a költségvetési szerv eredményességének növelése és a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében.

A polgármester és a jegyző megbízására soron kívüli vizsgálatokat hajt végre.

Az ellenőrzési tevékenységet a hatályos jogszabályok alapján, továbbá a nemzetközi valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, etikai kódex, belső szabályzatokban előírtak  szerint végzi.

Kapcsolódó személyek: