Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

• A Hivatal épületei biztonságának megszervezése és folyamatos ellenőrzése, a belső rend és biztonság fenntartása.

• A biztonsági őrök tevékenységének, a szolgálat ellátásának ellenőrzése.

• A recepció-szolgálatot megszervezése, az ott rendszeresített nyilvántartások pontos, naprakész vezetésének folyamatos ellenőrzése.

• A szakterületet érintő közbeszerzési eljárások előkészítése, és lebonyolításában történő közreműködés, az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában, valamint a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatában előírtaknak megfelelően.

• Az osztály munkáját érintő pénzügyi feladatok ellátása, pénzügyi bizonylatok, számlanyilvántartás vezetése, utalványrendeletek elkészítése.

• Vezeti a Polgármesteri Hivatal épületeiben rendszeresített tűzvédelmi és vagyonvédelmi eszközök leltári nyilvántartását, gondoskodik a jogszabályok szerinti rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, felülvizsgálatáról.

• Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületeinek tűzvédelmi szabványossági, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatainak nyilvántartásáról és a felülvizsgálatok határidőre történő elvégeztetéséről.

• Közreműködik a Polgármesteri Hivatal épületeinek munkavédelmi ellenőrzésében.

• Biztosítja a Polgármesteri Hivatal folyamatos és zökkenőmentes műszaki és technikai működését, az ehhez szükséges anyagok, eszközök és kellékek beszerzését.

• Feladat-ellátása során kapcsolatot tart a kerületi Rendőrkapitánysággal, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Észak-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóságával, a Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesületével.

• Részt vesz a leltározási feladatok ellátásában.

• Ellátja a Hivatal központi fénymásolási feladatait.

• Nyilvántartást vezet a Hivatalban használt bélyegzőkről, gondoskodik a bélyegzők beszerzéséről, cseréjéről, megsemmisítéséről.

• Gondoskodik a számlák bevételezéséről, állóeszközök nyilvántartásáról.

• Gondoskodik a dohányzási tilalomra vonatkozó táblák kihelyezéséről, a kijelölt dohányzóhelyek táblával történő megjelöléséről, valamint részt vesz a dohányzásra vonatkozó törvényi rendelkezések, és a polgármesteri-jegyzői utasításban meghatározott előírások betartásának ellenőrzésében.

• Ellátja a Hivatal kerékpárjaival kapcsolatos adminisztrációt, gondoskodik a szervizelésről.

• Részt vesz az európai uniós, az országgyűlési, valamint az önkormányzati képviselő választással, népszavazással kapcsolatos feladatok lebonyolításában.

• Gondoskodik a nemzeti ünnepek alkalmából történő koszorúzások feltételeinek biztosításáról.

• Gondoskodik a Hivatal helyiségeinek takarításáról.

• Biztosítja az Önkormányzat, valamint a Hivatal tulajdonában lévő gépjárművek üzemkész állapotát.