Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

A polgármester és a jegyző irányítása alatt ellátja az alábbi feladatokat:

Előkészíti a gazdálkodással, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos képviselőtestületi előterjesztéseket, a Polgármester, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság, az Oktatási és Sport Bizottság, a Kulturális, Civil és Kisebbségi Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozó döntéseket, intézkedéseket.

Közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában.

Előkészíti a költségvetési koncepciót, a költségvetési, az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendeleteket, illetve a zárszámadást.

Ellátja a helyi bevételekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából és a privatizációból eredő kintlévőségeket figyelemmel kíséri és a szükséges intézkedéseket megteszi.

Előkészíti és koordinálja az Önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi tevékenységével járó költségvetési, ellenőrzési feladatokat.

Közreműködik a pénzügyi kihatású ágazati intézkedések kidolgozásában.

Javaslatot tesz a hitelfelvételre.

Megszervezi a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és a nemzetiségek gazdálkodási, tervezési és számviteli feladatait.

Közreműködik a polgármester pénzügyi-gazdálkodási, valamint a jegyző pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatainak ellátásában. Gondoskodik mindezek törvényes végrehajtásáról.

Ellátja a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztással kapcsolatos ellenőrzési és egyéb feladatokat.