Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Vagyonfelügyeleti, Kataszteri és Leltározási Osztály

Az osztályvezető közvetlen irányítása alatt látja el az alábbi feladatokat:

Vezeti a vagyonkataszteri nyilvántartást, figyelemmel a 8/2012. polgármesteri-jegyzői együttes utasításra.

Beszerzi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kataszteri adatait, és megküldi azt a Vagyonkezelő Zrt. részére.

Elkészíti az éves statisztikai jelentéseket és a vagyonleltárt a Vagyonkezelő Zrt. közreműködésével.

Ellátja a társasházak felújításának pénzügyi támogatásával kapcsolatos feladatokat, figyelemmel a 14/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltakra.

Aktualizálja és felülvizsgálja a kataszternek megfelelően a térinformatikához tartozó térképeket.

Vezeti az ingatlan-vagyonkataszterhez kapcsolódó analitikus kimutatásokat, biztosítja a kötelező egyezőséget.

Biztosítja a számviteli törvény szerint az ingatlanvagyon analitikus kimutatását és a beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatást.

10,445,040 m2 terület lejárása, egyeztetése a vagyonkataszterrel. Folyamatos követése. Az eladások és vételek által módosult telekhatároknak, a birtokbaadás ellenőrzése.

Az intézményi vagyonban történő változások ellenőrzése.

Felújítások, beruházások lezárásának szabályszerűségi vizsgálata.

A lakás és nem lakás célú ingatlanokon végzett felújítások, beruházások ellenőrzése.

A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és a nemzetiségek tárgyi eszközeinek folyamatos leltározása.

Az ingatlanleltárak évenkénti kiértékelése a Polgármesteri Hivatal vagyonkataszteri és vagyonanalitikai rendszeréhez kapcsolódva.

A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és a nemzetiségek tárgyi eszköz leltárának elkészítése évenként a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály nyilvántartásának összevetésével, 2 évente leltár kiértékelés a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tárgyi eszköz nyilvántartása alapján.

Kapcsolódó egységek: