Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Országos népszavazás 2016. október

A 10. számú OEVB határozatai:

10oevb-2_20160929 határozata dr CZ CS által benyújtott kifogások ügyében

KÖZLEMÉNY

Országos népszavazás 2016. október 2.

A 233/2016.(VII.5.) KE határozattal a köztársasági elnök 2016. október 2. napjára országos népszavazást tűzött ki. A 9/2016.(VI.28.) IM rendeletben foglaltak szerint az alábbi adatokat teszem közzé:

Budapest III- kerületében működő Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda, egyúttal Budapest 03. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetője: Kiss Anita jegyző (cím:1033 Bp. Fő tér 3. tel.: 4378-600)

Választási Iroda
cím: 1033 Bp. Hídfő u.18.
tel.:   4378-710/711/712/713
e-mail cím: vi@obuda.hu
félfogadás: hétfő: 8.00-18.00, kedd-csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-12.30

Hirdetmény az országos népszavazás kitűzéséről

Az országos népszavazással kapcsolatos tudnivalók.

Kiss Anita
jegyző

Tájékoztató

az országos népszavazással kapcsolatos tudnivalókról

Az országos népszavazás időpontja: 2016. október 2.

Az országos népszavazásra bocsátott kérdés: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?

A szavazás helye és ideje: A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával.

Az átjelentkezési kérelem alapján – melyet a választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthat vagy visszavonhat – a lakcím szerinti választási iroda törli a választópolgárt a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a választópolgár által megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe. Ez a kijelölt szavazókör a III. kerületben a 42. számú szavazókör (Óbudai Harrer Pál Általános Iskola, Harrer Pál u. 7.), amely akadálymentesített.

A szavazóhelyiségben szavazni a népszavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.

A Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) ellenőrzi a polgár személyazonosságát és személyi azonosítóját vagy lakcímét, valamint azt, hogy a névjegyzéken szerepel-e.

A személyazonosság és a személyi azonosító vagy a lakcím igazolása a népszavazás napján is érvényes okmánnyal:

A személyazonosság igazolása alkalmas a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, a magyar hatóság által kiállított régi típusú könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel), a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány, a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély, a magyar hatóság által kiállított útlevél, a magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es formátumú lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolása!

A személyi azonosító igazolására alkalmas a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya hátoldala), hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

A lakcím igazolására alkalmas a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény, a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

Az, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem.

A szavazatszámláló bizottság nem vehet fel választópolgárt a szavazóköri névjegyzékbe.

A szavazás menete: A SZSZB a szavazólapot a bal felső sarkán, a megjelölt helyen a hivatalos bélyegzővel, a választópolgár jelenlétében lebélyegzi.

A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólap átvételét. Az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Abban az esetben, ha a választópolgár a névjegyzék aláírását megtagadja, a választópolgárt vissza kell utasítani, és fel kell venni a visszautasítottak jegyzékébe.

Az SZSZB a szavazólapot a borítékkal együtt átnyújtja a választópolgárnak. A borítékot kérés nélkül át kell adni a választópolgárnak.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll rendelkezésre.

Kitöltés után a választópolgár a szavazólapot a borítékba helyezheti, ezt követően az urnába dobja.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, az SZSZB egy alkalommal biztosíthat a rontott szavazólap helyett újat a választópolgár számára.

Szavazás mozgóurnával: A mozgóurna iránti kérelemnek a szavazás napján, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie az SZSZB-hez. A kérelem az alábbi módon juthat el az SZSZB-hez:

 • a mozgóurna iránti kérelmet – amennyiben a választópolgár saját kezűleg írta alá – a választópolgár helyett levélben (borítékban) bárki beviheti a szavazóhelyiségbe meghatalmazás nélkül
 • ha a kérelmet szeptember 30-án (pénteken) 16.00 órát követően az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján nyújtja be a választópolgár, azt a Helyi Választási Iroda (HVI)kinyomtatja, a HVI-től
 • a kinyomtatott kérelmeket a szavazási iratok átadásakor kapja meg az SZSZB elnöke, ezeket a szavazás megkezdése előtt el kell bírálni,
 • az azt követően, a szavazás napján 15.00 óráig beérkezett kérelmeket a HVI szintén eljuttatja az SZSZB részére.

A szavazás napján közvetlenül hozzá benyújtott, valamint napközben a HVI-től kapott mozgóurna igényeket az SZSZB napközben bírálja el.

A mozgóurna iránti kérelem akkor fogadható el, ha

 • írásban nyújtották be és
  • az érintett választópolgár írta alá a kérelmet vagy
  • az érintett választópolgár írásbeli meghatalmazást adott valakinek, hogy helyette írja alá a kérelmet – ebben az esetben a kérelem mellett közokiratba (közjegyzői okiratba) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú által hitelesített vagy a meghatalmazó saját kezével írt) meghatalmazást is csatolni kell

(mindkét esetben bárki beviheti a kérelmet az SZSZB-hez.)

 • a választópolgár szerepel a névjegyzékben, és még nem szavazott,
 • azért kéri a mozgóurnát, mert mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt, és az igénylés ilyen okát tartalmazza a kérelem (egyéb okból benyújtott kérelmet el kell utasítani),
 • a kérelem tartalmazza a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, és a megadott adatok megegyeznek a névjegyzéken szereplő adatokkal,
 • azt a címet, ahova a mozgóurnát kérik:
  • ez lehet az érintett választópolgár névjegyzékben szereplő címe vagy az adott szavazókör területén lévő bármely másik cím, ahol az érintett választópolgár tartózkodik
  • átjelentkezésre kijelölt szavazókör területén Budapest III. kerület területén lévő bármely cím, ahol az érintett választópolgár tartózkodik

Ha a kérelem nem felel meg a fentieknek, a kérelmet az SZSZB határozattal elutasítja.

Ha az SZSZB – a fentieknek megfelelő kérelem alapján – biztosítja a mozgóurnát a kérelmezőnek, akkor a választópolgár törlésre kerül a szavazóköri névjegyékből és adatai átmásolásra kerülnek a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe.

A mozgóurnát az SZSZB két tagja viszi ki.

A SZSZB mozgóurnás szavazást bonyolító tagjai csak azok részére biztosíthatják a mozgóurnás szavazást, akik a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyékében szerepelnek, vagyis újabb szavazási igényeket a mozgóurnás szavazás helyszínén nem fogadhatnak el.

A szavazólapok átvételének elismerése céljából a mozgóurnával szavazó választópolgár a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét írja alá.

A mozgóurnás szavazást úgy kell megszervezni, hogy az SZSZB tagjainak 19.00 óráig vissza kell érkezniük a szavazóhelyiségbe a mozgóurnával.

A szavazás lezárása: Az SZSZB a szavazást 19.00 órakor lezárja, ekkor a szavazóhelyiség bezárásra kerül. Abban az esetben, ha 19.00 órakor még sorban állnak a választópolgárok a szavazáshoz, a 19.00 órakor már sorban állók még szavazhatnak, a később érkezők azonban nem.

Kiss Anita

Bp. 03. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetője

 

Tájékoztató az országos népszavazással kapcsolatos tudnivalókról

Az országos népszavazás időpontja: 2016. október 2.

 Az országos népszavazásra bocsátott kérdés: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?

Az országos népszavazáson működő választási szervek:

Nemzeti Választási Bizottság

(1054 Bp. Alkotmány u. 3.  Postacím: 1397 Budapest, Pf:547, e-mail: nvb@nvi.hu, tel: 06-1-795-3312)

Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (1033. Bp. III. ker. Fő tér 3. Tel: 06-1-437-8600, email: 10.OEVB@obuda.hu)

1-112. szavazókörben Szavazatszámláló Bizottság

Nemzeti Választási Iroda (1054 Bp. Alkotmány u. 3.  Postacím: 1397 Budapest, Pf:547, e-mail: visz@nvi.hu, tel: 06-1-795-3310)

Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és 03. Kerületi Helyi Választási Iroda

(1033 Bp. Hídfő u.18.
tel.:   4378-710/711/712/713
e-mail cím: vi@obuda.hu
félfogadás: hétfő: 8.00-18.00, kedd-csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-12.30)

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-éig a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 2016. augusztus 15-éig tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételről a választópolgár értesítési címén, ennek hiányában lakcímén.

Azt a választópolgárt, aki 2016. augusztus 5-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a Helyi Választási Iroda (HVI) tájékoztatja a névjegyékbe történő felvételről az értesítő átadásával vagy megküldésével.

Szavazóköri névjegyék:

Szavazóköri névjegyzék automatikus továbbvezetése: annak érdekében, hogy a szavazóköri névjegyzék mindig naprakész legyen, a Nemzeti Választási Rendszer (NVR) a központi névjegyzékben bekövetkezett minden változást (pl. lakcímváltozás, névváltozás, választójog elvesztése vagy megszerzése) átvezet a névjegyzéken.

Szavazóköri névjegyzék módosítása hivatalból: azt a választópolgárt, aki a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmében kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes a HVI egy másik, a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

Szavazóköri névjegyzék módosítása kérelemre:

Mozgóurna igénylése: az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága vagy fogva tartása (ideértve a házi vagy reintegrációs őrizetben lévő személyeket is) miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott leadja szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indok (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A mozgóurna kérhető a választópolgár lakcímére vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre, ha pedig átjelentkezéssel szavaz, akkor Budapest 03. kerület területén található bármely címre.

Mozgóurna nyomtatvány

Benyújtás határideje: 2016. IX. 30. 16.00 óráig a HVI-hez (amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel) vagy azt követően legkésőbb a népszavazás napján 2016. X. 2. 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB).

2016. IX. 30. 16.00 óráig kérhető, hogy a korábbi kérelemben megjelölt cím helyett másik címre menjen a mozgóurna vagy az, hogy a mozgóurnás szavazás helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson a választópolgár.

Átjelentkezés: átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Vagyis egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlása érdekében. Lehetőséget biztosít az átjelentkezés arra is, hogy egy mozgásában gátolt választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik, amely ugyanazon a településen, de lakcímétől eltérő szavazókör területén fekszik. Ebben az esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétől nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt az SZSZB csak a szavazókör területén belül viheti ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a 03. kerület e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől már kérheti, hogy mozgóurnával keresse fel, bárhol is tartózkodik Budapest 03. kerületében.

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz

Átjelentkezésre kijelölt szavazókör: 42. számú szavazókör (Óbudai Harrer Pál Általános Iskola, Harrer Pál u. 7.)

Benyújtás határideje: 2016. IX. 30. 16.00 óra, eddig az időpontig kérhető a korábbi kérelemben megjelölt település helyett másik településen történő szavazás, vagy az, hogy a választópolgárt vegyék vissza a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe

Külképviseleti névjegyék: az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.

Kérelem külképviseleti névjegyzékbe

Benyújtási határideje: 2016. IX. 24. 16.00 óra, eddig az időpontig a választópolgár módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe

SZSZB tag áttétele: az SZSZB tagja a lakcíme szerinti HVI-től kérheti, hogy tegye át annak a szavazókörnek a névjegyzékébe, amely SZSZB-jének a munkájában a szavazás napján részt vesz. Ez az áttétel nem minősül átjelentkezésnek.

Benyújtás határideje: 2016. IX. 30. 16.00 óra

A kérelem benyújtásának módja és helye:

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja

 • személyesen (03. Kerületi Helyi Választási Iroda, 1033 Bp. Hídfő u. 18.)
 • levélben (03. Kerületi Helyi Választási Iroda, 1300 Bp. Pf. 102.)
 • az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján valasztas.hu

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár lakóhelye, akár bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja. Levélben csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be (akinek nincs lakóhelye, ennek hiányában a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be). A levél kézbesítése történhet postai úton, de a választópolgár bármilyen más módon is eljuttathatja a kérelmet az illetékes HVI-hez: futárral, rokona, ismerőse, stb. útján. Ez utóbbi esetben csak akkor tekinthető szabályosan benyújtottnak a kérelem, ha az borítékba van zárva (azaz levélnek minősíthető).

A választások hivatalos honlapján, illetve az ügyfélkapun benyújtott kérelmet az informatikai rendszer továbbítja az illetékes választási irodához.

A mozgóurna iránti kérelemre vonatkozó eltérő szabály, hogy meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.)

A kérelem adattartalma: a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek tartalmaznia kell azokat a személyes adatokat, amelyek alapján a választási iroda meggyőződhet arról, hogy a kérelem valóban a kérelmezőtől származik. Ezek a kötelezően megadandó személyes adatok a következők: a választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója. Ezen túlmenően az egyes kérelmeknek további speciális kötelező adattartalma van: a fogyatékossággal élő választópolgár a segítség iránti igényben megjelöli, hogy milyen segítséget kér (Braille-írással készült értesítő, könnyített formában megírt tájékoztató anyag, Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, akadálymentes szavazóhelyiség); mozgóurna igénylésnek tartalmaznia kell az igénylés okát, valamint azt a címet, ahova a mozgóurna kivitelét kéri a választópolgár, ha nem a lakcímén tartózkodik; átjelentkezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell annak a településnek (fővárosi kerületnek) a megnevezését, ahol szavazni kíván; külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell annak az országnak a megnevezését is, ahol szavazni kíván, olyan ország esetében, ahol több külképviselet is működik, a várost is meg kell jelölni.

A kérelem elbírálására illetékes választási iroda a kérelem tárgyában hozott döntésről értesítést küld a kérelmező számára. A kérelemben megadhatja a választópolgár az értesítési címét is, ilyen esetben a HVI nemcsak a kérelmező lakcímére, hanem az általa megadott értesítési címre (e-mail, telefax, postai cím) is értesítést küld a kérelem elbírálásának eredményéről.

A választási iroda döntése

A HVI a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem elutasításáról az NVR-ből kinyomtatott határozatot hoz.

Ha a HVI a kérelemnek helyt ad, az NVR-ből nem határozatot, hanem egyéb döntést hoz, amely aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes.

Az átjelentkezési kérelem vagy annak módosítása/visszavonása, továbbá a külképviseleti névjegyzékbe vétel vagy annak módosítása/visszavonása tárgyában hozott helyt adó döntés esetén a HVI értesítőt küld a választópolgárnak.

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda (NVI) www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz letölthető. A kérelmek formanyomtatványai pdf formában letölthetők az alábbi linkekről:

Mozgóurna nyomtatvány
Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
Kérelem külképviseleti névjegyzékbe
Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz

Akadálymentes szavazóhelyiségek és szavazókörök

Arató E. tér 1. Általános Iskola 71. sz. kör
Arató E. tér 2. Óvoda 77. sz. kör
Árpád fejedelem útja 60. Óvoda valamennyi
Bárczi G. u. 2. Általános Iskola valamennyi
Bécsi út 96/B. Óbudai Egyetem valamennyi
Dózsa Gy. u. 42. Általános Iskola valamennyi
Gázgyári lakótelepi Óvoda 47. sz. kör
Gyógyszergyár u. 22-24. Általános Iskola 67. sz. kör
Harrer P. u. 7. Általános Iskola valamennyi
Hunyadi u. 8-10. Óvoda 82. sz. kör
Kerék u. 18-20. Általános Iskola valamennyi
Királyok útja 178/E. Általános Iskola valamennyi
Meggyfa u. 14. Óvoda valamennyi
Nagyszombat u. 19. Árpád Gimnázium 6. sz. kör
Pais D. u. 1-3. Általános Iskola 107, 111, 112. sz. kör
San M. u. 81. Óbudai Kulturális Központ 37. sz. kör
Solymár u. 12. Óbudai Egyesített Bölcsőde 34. sz. kör
Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola valamennyi
Szentendrei út 9. Alternatív Közgazdasági Gimn. valamennyi
Szérűskert u. 37. Óvoda 63. sz. kör
Szérűskert u. 40. Általános Iskola 65. sz. kör
Ürömi út 2. Óvoda valamennyi
Váradi u. 15/A. Óvoda 39. sz. kör
Zipernowsky K. u. 4. Szakiskola valamennyi

Levélben szavazók névjegyzéke

Az NVI a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki legkésőbb 2016. szeptember 17. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. A levélben szavazók névjegyzékébe felvett választópolgár levélben szavazhat. A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár számára – annak kivételével, aki a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte – az NVI a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot. Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki 2016. szeptember 17-éig a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, azt 2016. szeptember 19-től 2016. szeptember 30-áig minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között veheti át a választási irodában az általa megjelölt 10. számú országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen (III., Fő tér 3. I. em. 30. sz.), vagy a 17/2013.(VII.17.) KIM rendeletben kijelölt egyéb településen vagy külképviseleten.

A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.

Kiss Anita
Bp. 03. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetője