Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Ellenőrzött bejelentés

Tisztelt Ügyfelek!

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján

a közterületen lévő fás szárú növényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások (fakivágás),

zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem nem közterületen,

talajvízkút fúrás engedélyezése

talajvízkút fennmaradási engedély iránti kérelme

esetében az engedély iránti kérelmet nem csak elektronikusan, e-papíron, postai úton, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban, hanem e-mail útján is be lehet nyújtani.

(Az egyes eljárásokkal kapcsolatos részletes tudnivalókat a fenti linkekre kattintva találja meg.)

A kérelmet az ellenorzottbejelentes@obuda.hu címre küldheti. A kérelmet a Központi Iktató fogadja és továbbítja a Hivatal illetékes szervezeti egységének. A bejelentés feldolgozását a jogszabályban foglalt határidőknek megfelelően megkezdi.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmaznia kell, és a bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit is. A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. A nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésben nyilatkozni kell, és egyidejűleg elő kell adni azokat a körülményeket, amelyek miatt azok beszerzése aránytalanul nehéz lett volna.

Amennyiben a kérelmet hiánytalanul terjesztették elő, a szükséges mellékletek rendelkezésre állnak, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság 8 napon belül határozatot hoz, amelyet a kérelmező részére elektronikus úton küld meg.

Amennyiben a fenti döntés nyolc napon belül nem születik meg, az engedélyköteles tevékenység az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető. Ezt az értesítést a kérelmező elektronikus úton kapja meg.

Amennyiben zajkibocsátási ügyben szakhatósági eljárására is szükség van, akkor a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.

Az ellenőrzött bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Amennyiben a kérelem elektronikus úton kerül benyújtásra, az illetéket a Polgármesteri Hivatal – Raiffeisen Banknál vezetett – 12001008-01330317-00900003 számú egyéb eljárási illetékek számlájára kell átutalni. Ebben az esetben a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a befizetésről szóló banki igazolást szíveskedjen beadványa elektronikus benyújtásával egyidejűleg elküldeni.

Szakhatósági eljárás esetén a díjat Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára kell megfizetni és a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy „Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték-túllépés engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés”.