Kérdések/válaszok

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány munkatársaival igyekeztünk megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyek egy 2019-es, óvodai gyermekbántalmazási eset kapcsán leggyakrabban felmerülnek.

A kerület életét felbolydító eseményt követően az áldozatok védelme és a közösség értékeinek megőrzése érdekében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a Magyarországon szokásos eljárásrendtől eltérő megoldást választott. 

Megpróbálja elejét venni a pletykáknak azzal, hogy korrekt tájékoztatást ad, és igyekszik a konkrét ügy tanulságait levonva hosszú távú és tartós változásokat elérni.

Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi kérdéseket, válaszokat. Bővebb tájékoztatást és további információkat a megadott oldalakon és e-mail-címeken tudunk adni.

A rendőrség  2019 márciusában azonosított egy óvónőt és élettársát, akik a nő gyermekkorú unokahúgát szexuálisan abuzálták. A nyomozás során megállapították, hogy a férfi saját gyermekükkel is folytatott szexuális cselekményeket.

A két gyanúsított az interneten különböző pedofil fórumokon terjesztette a szexuális visszaéléseikről készített gyermekpornográf felvételeket. A nyomozók az eljárás során bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan is, hogy a gyanúsított óvónő a munkahelyén is készített gyermekpornográf felvételeket több rábízott óvodásról.

A gyanúsítottak lakóhelyén megtartott kutatás alkalmával a nyomozók informatikai eszközöket foglaltak le, amelyeken különböző vizsgálatokat követően további gyermekpornográf tartalmú kép- és videófelvételeket találtak. A férfival és a nővel szemben szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.

Tisztában vagyunk vele, hogy az érdeklődők kíváncsiak arra, melyik óvodában történt ez a bántalmazás eset. Az ügyben érintett gyerekek és családjaik, valamint az óvodai munkatársak védelme érdekében – akik ugyan az érintett intézményben dolgoznak, de az esetről semmit nem tudtak – ezt az információt nem tesszük közzé. 

Áldozatvédelmi és adatvédelmi okokból a rendőrség sem nevezte meg az óvodát közleményében. Nekünk azonban ennél több indokunk is van. Hisszük, hogy egy ilyen bántalmazás eset nemcsak egy konkrét helyet vagy intézményt érint, hanem az egész közösségünket. Az áldozatokért mindent megteszünk, de a széles nyilvánosság előtt nem az a cél, hogy a reflektorfényt rájuk irányítsuk – ezzel újabb sérelmet és fájdalmat okozva.

Az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy a konkrét ügy tanulságait levonva, azt egy lépés távolságból nézve, olyan döntéseket hozzon, amelyek egész közösségünk jóllétét szolgálják. Ezt az esetet meg nem történtté már nem tudjuk tenni, de hiszünk abban, hogy kellő erőfeszítéssel és gondossággal meg tudjuk előzni, hogy a jövőben akár itt, akár más intézményben újabb súlyos bántalmazás fordulhasson elő. 

A gyanúsítottakat 2019 márciusában azonosították egy közeli hozzátartozójuk sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény kapcsán – ennek az ügynek a nyomozása során talált a rendőrség bizonyítékot arra, hogy az egyik gyanúsított a rábízott óvodás gyermekekről titokban felvételeket készített. Az óvodába járó gyerekekkel kapcsolatban egyéb erőszakcselekmény gyanúja nem merült fel. Az óvónő, aki ellen eljárás folyik, 2016-ig volt az óvoda dolgozója (a munkaviszonyát 2019-ben szüntették meg a hatósági eljárás megindulását követően). 

 

A rendőrségi nyomozás miatt az eset a közvetlen érintettek, a gyanúsított munkahelyét jelentő óvoda vezetője, illetve az óvodát fenntartó Önkormányzat egyes munkatársai számára már 2019-ben ismertté vált. Ennél szélesebb körben azonban nem. 

 

Később, 2020 tavaszán a rendőrség (a részletes adatok közzététele nélkül) közleményt adott ki arról, hogy az ügyben a nyomozás sikeres volt, és az ügy vádemelési javaslattal átkerült az ügyészséghez. 

Az Önkormányzat mint óvodafenntartó 2019 november végétől belső vizsgálatot folytatott az ügy körülményeinek feltárására. Ezt nagymértékben nehezítette a pandémia és az előző vezetés által kinevezett, még hivatalban lévő középvezetők esetleges érintettségének feltárása.

Ennek a belső vizsgálatnak egyik eredménye és következménye, hogy az Önkormányzat 2020 szeptemberében a gyermekekkel szembeni erőszak ügyét, a megelőzésért és a kezelésért való intézményi felelősségét a szélesebb nyilvánosság előtt is felvállaltan képviseli.

 

A gyermekekkel szembeni szexuális erőszak ügyek általános jellemzője, hogy nagyon sokszor rejtve marad, vagy csak  hosszú idő elteltével derül ki, hogy mi történt. Ezért is szabályozza úgy 2014 óta a Büntető Törvénykönyv, hogy a gyermekekkel szemben elkövetett szexuáliserőszak-bűncselekmények nem évülnek el.   

A 2020-ban lefolytatott belső vizsgálat feltárta, hogy az érintett óvoda vezetője, miután a rendőrségtől értesült a bántalmazás gyanújáról, haladéktalanul segítséget és iránymutatást kért a fenntartótól. Elmaradt azonban a 2016 óta kötelező gyermekvédelmi jelzés, és a fenntartó sem tett lépéseket sem az intézményben dolgozó óvodapedagógusok és más munkatársak, sem pedig a gyermekek és a szüleik irányába.

 

Mivel a gyermekekkel szembeni szexuális bűncselekménnyel meggyanúsított személy már nem állt munkaviszonyban az óvodával, ezért jogszabályt csak azzal sértettek, hogy a gyermekvédelmi jelzés elmaradt. Egyéb kötelező, számonkérhető teendője nem volt sem az óvodának, sem a fenntartónak – mégis joggal érezzük, hogy ennél többnek kellett volna történnie. 

 

Ezért is vállalt kötelezettséget az Önkormányzat, hogy a kerület valamennyi óvodájában olyan gyermekvédelmi eljárásrendet vezet be, amely segíti a gyermekekkel szembeni bántalmazás ügyekben a hatékony és következetes fellépést, valamint a megelőzést. 

Ebben az esetben az óvodába járó gyerekekkel kapcsolatban online szexuális visszaélés történt. Ez azt jelenti, hogy a gyermekekről titkolt módon (tudomásunk szerint egy falba fúrt lyukon keresztül) felvételek készültek, majd ezeket a felvételeket az interneten ún. pedofilhálózatokon keresztül terjesztették. Az elkövető mindvégig rejtve, senki számára nem látható vagy tudható módon dolgozott ezeknek a felvételeknek az elkészítésén. 

 

A gyermekek elleni szexuális erőszak elkövetői általában és jellemzően manipulatív természetű emberek. Az élet legtöbb területén (így például a munkában) sem adják tanújelét annak, hogy a gyermekekkel kapcsolatban milyen érdeklődésük, vonzódásuk van. A legtöbb esetben a gyermekkel kialakított bizalmi viszonyt használják fel arra, hogy tettüket elkövessék – a szó szoros értelmében vett erőszakra (például fizikai kényszerítésre) ritkán kerül sor. Így nehéz az ügyek felderítése, a tettesek lebuktatása is. 

 

Ezért is fontos, hogy az Önkormányzat által a kerület valamennyi óvodájában bevezetni és működtetni kívánt gyermekvédelmi irányelvek külön foglalkozik azzal, hogyan szűrhetőek ki a potenciális bántalmazók, illetve mi mindent lehet tenni annak érdekében, hogy ha mégis sikerült gyerekek közelébe kerülniük, minél hamarabb el lehessen távolítani őket. 

A gyanúsítottak szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt állnak bíróság elé. E gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések (különösen azok, amelyeket az online térben, az interneten követnek el) igen gyakran maradnak rejtve, sok esetben az elkövetőt soha nem vonják felelősségre. Az általánosan használt becslések szerint a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaéléseknél 100 megtörtént esetből 10 derül ki, és 1 esetben indul eljárás. Ezek döbbenetes számok, amelyek azt támasztják alá, hogy a legtöbb esetben nem veszi észre senki a gyermekek környezetében, hogy mi történt. 

 

Ennek egyik oka, hogy ha a bántalmazás családon belül történik (mint ebben az ügyben is, a szexuális erőszak cselekményt a gyanúsítottak a saját családjukban követték el), akkor a gyermek legkiszolgáltatottabb. A bántalmazó családok általában zártan működnek. Jellemzően nem nagyon vannak szoros külső kapcsolataik, nem engedik a kívülállóknak, hogy belelássanak az életükbe. Ráadásul a bántalmazók gyakran megtévesztik a környezetüket, és kihasználják azt, hogy az életüknek vannak olyan részeik (sport, hobbi stb.), ahol úgy tudnak másokkal találkozni, hogy nincsenek jelen gyerekek, fel sem merül a bántalmazás lehetősége – így kedvező arcukat tudják mutatni.

 

Mindezek miatt az önkormányzat komplex módon közelíti meg a gyermekekkel szembeni erőszak problémáját. A konkrét esettől elvonatkoztatva, általános jelleggel, és nem csak a szakemberek, hanem a laikusok számára is szervez a témában programokat, érzékenyítő kampányt.

A bántalmazás és a gyermekekkel szembeni erőszak esetek számát sajnos nem lehet nullára szorítani, de a kockázatok jelentős mértékben csökkenthetők. Az Önkormányzat részéről most elkezdett komplex gyermekvédelmi program segít, hogy a gyermekekről gondoskodó, értük felelős felnőttek megerősítést kapjanak a gyermekbántalmazásos ügyekkel szembeni hatékony fellépésben.

 

Ennek érdekében 2020 őszén a szakemberek körében komplex igényfelmérést végez az Önkormányzat, majd ennek eredményei alapján kialakítja azt a képzési és helyi támogatási rendszert, amely a már meglévő jó gyakorlatokat és a helyi erőforrásokat fejleszti tovább. 

Az óvodai szabályzatokat, eljárásrendeket átvilágítjuk, és annak eredménye alapján a szükséges fejlesztéseket és kiegészítéseket megtesszük.

 

Annak érdekében, hogy a kerület közössége is aktív részese lehessen a folyamatnak, amelynek célja gyermekeink nagyobb biztonsága, átfogó ismeretterjesztő kampányt tervezünk a gyermekekkel szembeni erőszak témájában. 

 

Hiszünk abban, hogy a családok és a gyermekek, a szakemberek és az Önkormányzat közös fellépése létrehozza azt a védőhálót, amely hatékonyan tartja távol a rossz szándékú embereket, és óvja a gyermekeket. 

A kerületben folyamatosan elérhető és működik a helyi gyermekvédelmi rendszer, amelyen belül elsősorban a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatfelvételt ajánljuk bántalmazás gyanúja esetén (https://ocstgyvk.hu).

Az Önkormányzat a komplex intézkedési program részeként a helyi erőforrások feltérképezése után elindítja, és havi rendszerességgel megszervezi a Gyermekjogi  Fogadóórákat, amelyeken gyermekvédelemmel és a gyermekbántalmazással foglalkozó szakemberek biztosítanak ingyenesen tanácsadást. A fogadóórákat valamennyi kerületi lakos jogosult igénybe venni. 

A fogadóórák rendjéről és helyszínéről az igényfelmérést követően, később adunk tájékoztatást. 

Ez az egyik legfontosabb kérdés, hiszen a gyermekek biztonsága alapvetően azon múlik, észreveszik-e a felnőttek, hogy valami baj történt, és hajlandóak-e, képesek-e tenni ez ellen. A gyerekek gyakran nem jelzik, ha bántották őket. Fenyegetve érzik magukat, esetleg szégyellik, ami történt, vagy bűntudatot éreznek miatta. De kisebb gyerekeknél az is előfordulhat, hogy nem értik pontosan, mi az, amit a felnőtt csinált velük. 

 

Ezért fontos, hogy azok a felnőttek, akiknek a gondjaira van bízva egy gyermek, tudják és ismerjék a bántalmazás tüneteit és jeleit (ez az első lépés). Majd ha felmerült a gyanú arra, hogy egy gyermeket erőszak érhetett, tegyenek jelzést, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésére vonatkozó 2016. évi EMMI-protokolloknak megfelelően a gyermekvédelmi rendszer felé (második lépés).

 

Az Önkormányzat támogatásával kialakítandó egységes gyermekvédelmi eljárásrend abban fogja segíteni a kollégákat és a vezetőket, hogy pontosan tudják, kinek és mikor kell jelezniük. Mivel az eljárásrend elkészüléséhez még idő kell, az addig tartó időszakban, azt javasoljuk, hogy a jelzéstétel kapcsán elbizonytalanodó kollégák a Gyermekvédelmi Zöldszámon (Gyermekvédő Hívószám) kérjenek segítséget, és konzultáljanak: 06-80/212-021.

 

Az Önkormányzat által biztosított komplex intézkedési program részeként, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Gyermekjogi Központjához is lehet közvetlen kérdéssel, problémával fordulni a jogsegely@hintalovon.hu e-mail címen. 

 

Bármelyik lehetőséget is választja valaki, a legfontosabb, amit minden esetben el kell kerülni, az az, hogy ne tegyünk semmit. Hiszen a csend és a hallgatás mindig a bántalmazót segíti. 

A gyermekekkel szembeni erőszak esetek sokfélék lehetnek (fizikai vagy lelki bántalmazás, verbális erőszak, amikor „szavakkal vernek”, szexuális erőszak, online zaklatás, érzelmi vagy fizikai elhanyagolás). A tünetek is sokfélék lehetnek, az azonban általános jellemzője a bántalmazásnak, hogy a gyermek önbizalmát, önértékelését rombolja, szégyenérzetet és önvádat indít el, ami miatt alvászavarok, evészavarok, súlyos levertség, kedvetlenség (depresszió) alakulhat ki.

 

Vannak bántalmazások, amelyeknek látható tüneteik is vannak: kék-zöld foltok, véraláfutások, horzsolások – egy gyermek esetében ilyen sérülések a mindennapi játék során is gyakran keletkeznek, ezért fontos a bántalmazás érzelmi, lelki következményeivel együtt vizsgálni a testi tüneteket.

 

A szexuális visszaélések kapcsán gyakori tünet, hogy a gyermek szexuális érdeklődése erősebb az átlagosnál, a nemiséggel kapcsolatos „tudása” meghaladja az életkorának megfelelő szintet. Gyakran tapasztalható egyfajta átszexualizáltság a viselkedésében (játékában, rajzaiban, kommunikációjában).

 

Szintén gyakori tünete a bántalmazás és erőszak eseteknek, ha a gyermek viselkedése váratlanul és radikálisan megváltozik: például nyílt és cserfes gyerekből hirtelen visszahúzódó, rejtőzködő gyerek lesz, vagy fordítva, egy introvertált gyerek hirtelen mindenkinek az ölébe mászik, és gátlások nélkül teremt külső kapcsolatokat. 

 

Ezek a tünetek figyelemre és odafigyelésre adnak okot – de önmagában a tünetekből még nem állapítható meg, mi történt a gyerekkel. Az egyes bántalmazási formák átfedésben vannak egymással (a fizikai erőszaknak része a lelki bántalmazás is, a szexuális visszaélésnek az érzelmi erőszak stb.). Ezért ha valakiben felmerül a gyanú, hogy a gyermeke bántalmazás áldozatává válhatott, kérjük, forduljon gyermekvédelmi szakemberhez, és konzultáljon vele. 

 

Alapvetően a kerületi gyermekjóléti szolgálatot ajánljuk erre, de az Önkormányzat által indított Gyermekjogi Fogadóórán és az ahhoz kapcsolt online segítő felületen, valamint a jogsegely@hintalovon.hu e-mail-címen erre is lehetőség van. (A fogadóórák rendjéről és helyszínéről az igényfelmérést követően, később adunk tájékoztatást. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány e-mail-címére érkező leveleket az Alapítvány munkatársai igyekeznek 72 órán belül megválaszolni.)

A felelősség elsődlegesen mindig az elkövetőé. Jelen esetben azé a két emberé, akik gyerekeket bántalmaztak. De minden ilyen ügyben fontos, hogy megvizsgáljuk, megtettünk-e mindent az eset megelőzése érdekében, illetve volt-e olyan körülmény, amely hozzájárulhatott ahhoz, hogy az elkövetők ne bukjanak le, és rejtve maradhasson, amit csináltak. Ezt a vizsgálatot azért is el kell végezni, hogy meg lehessen előzni a hasonló eseteket. 

 

Az Önkormányzat belső vizsgálata 2019 végén indult, és 2020 szeptemberében zárult le. A feltárt hibák és mulasztások kapcsán az Önkormányzat a szükséges lépéseket megtette. 

 

Egy szélesebb körű átvilágítás pedig 2020 őszén kezdődik. Ennek célja, hogy egységes és hatékony gyermekvédelmi eljárásrend működjön a kerület minden óvodájában. Abban bízunk, hogy a konkrét eset hosszú távú következménye az lesz, hogy közösségünk biztonságosabbá, érzékenyebbé, figyelmesebbé válik. Ehhez igyekszik az Önkormányzat minden segítséget megadni.

A bántalmazásban érintettek számára az Önkormányzat teljes körű tájékoztatást biztosít, valamint igény esetén ingyenes egyéni konzultációt jogi kérdésekben, illetve azok pszichológiai vonatkozásában a Gyermekjogi Fogadóórák keretei között (a fogadóórák rendjéről és helyszínéről az igényfelmérést követően, később adunk tájékoztatást), emellett a jogsegely@hintalovon.hu e-mail-címre érkező kérdéseket az Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány munkatársai igyekeznek 72 órán belül megválaszolni. 

A szolgáltatásokat a Hintalovon Alapítvány Gyermekjogi Központjának munkatársai biztosítják.

A Központ az ország legnagyobb gyermekjogi ellátóhelye, ahol több mint 30 ügyvéd és mintegy 15 más szakember (mediátor, szülőcoach, pszichológus, gyermekpszichológus) érhető el a kliensek számára. A Központot 2018-ban a világ 20 legjobb, ingyenes gyermekjogi szolgáltatást nyújtó intézménye közé választották. 

Egy bántalmazást, gyermekkel szembeni erőszakot megérteni (sokszor még elképzelni is) nagyon nehéz. Különösen igaz ez akkor, ha az elkövető nem tekinthető „tipikusnak”. A szexuáliserőszak-bűncselekmények elkövetőinek döntő többsége férfi, azonban nem csak ők válhatnak szexuális bántalmazóvá. A nők önállóan szinte sosem követik el ezt a cselekményt – az eljárásokban jellemzően társtettesként vannak jelen. Segítik az áldozatok felkutatását, megtalálását, „elcsábítását”, és biztosítják az elkövetéshez a körülményeket, segítenek eltitkolni, hogy mi történt. S sajnos a legkönnyebben „megszerezhető” áldozat gyakran egy közeli hozzátartozó.

 

Ebben az ügyben is feltehetően ez történt, bár az eljárás lezárultáig azt, hogy a női elkövető csak tettestárs, és a szexuális erőszakot „kiegészítő” cselekmények elkövetője, nem jelenthető ki tényszerűen. Bármi is volt azonban a szerepe, az, ha  „csak segítőként” volt jelen, semmilyen módon nem kisebbíti a cselekménye súlyát és a bántalmazásokért való felelősségét. 

Minél többet tudunk egy jelenségről, annál pontosabban lehet reagálni rá. A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések kapcsán a pedofíliáról, illetve a pedofilnak nem tekinthető elkövetőkről most kezdünk csak többet tudni (korábban nagyon kevés kutatás érintette ezt a témát). Jelenleg olyan teszt vagy vizsgálati módszer, amely alkalmas lenne az ilyen emberek kiszűrésére, nem létezik. 

 

Ezért is döntött úgy az Önkormányzat, hogy a kerület valamennyi intézményére nézve átfogó programot indít a gyermekekkel szembeni bántalmazás témájában. Minél érzékenyebbek vagyunk erre, minél többen és minél többet tudunk róla, annál nagyobb biztonságban lesznek a gyerekek. 

A 2012-ben életbe lépett új Büntetőeljárási Törvénykönyv a nemi erkölcs elleni bűncselekmények körében a legsúlyosabb büntetést szexuális erőszak esetén állapítja meg: maximum 20 évig tartó szabadságvesztést, ha valamennyi minősítő körülmény megállapítható. Ennél súlyosabb büntetési tétel jelenleg csak egy van: a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés.

 

A hatályos büntetési rendszerben tehát komoly szankció szabható ki a szexuális bűncselekmények elkövetőivel szemben. Hogy ennek van-e elrettentő ereje vagy visszatartó hatása, az nagyon fontos, bár nehezen megválaszolható kérdés.

 

Alapvetően a kriminológia tudományának jelenlegi állása szerint nem a büntetési tétel súlyosságának van visszatartó ereje, hanem annak, ha a bűnelkövetést mindig követi bűnhődés (felelősségre vonás). Tehát a lebukástól való félelemnek van jelentősége, nem a szankció súlyosságának – ezért sem szabadult el a bűnelkövetések száma a halálbüntetés eltörlését követően.

 

Ez alapján azt tudjuk mondani, hogy az „elrettentés érdekében” nem súlyosabb jogkövetkezményekre, hanem jobb felderítésre, komolyabb prevenciós és nyomozati munkára van szükség. Azaz minél többen hisznek az áldozatnak, segítik az ügyek feltárását, a titkok kiderülését és az elkövetők lebukását, annál kevesebben éreznek majd „kedvet” ahhoz, hogy ilyen cselekményeket kövessenek el. 

 

Ezért helyez az Önkormányzat gyermekvédelmi programja komoly hangsúlyt a gyermekbántalmazások témájában való széles körű érzékenyítésre. 

Az ügyről a nyilvánosságot első ízben a rendőrség tájékoztatta. Nem egységes ennek a gyakorlatnak a megítélése, hogy a rendőrség vagy a bíróság a széles körű érdeklődésre igényt tartó ügyekről sajtóanyagot ad ki. Az azonban tény, hogy növelheti a társadalomban az erőszak iránti érzékenységet, ha olyan, tabunak számító témákról is hallhatnak, mint a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések. 

 

Az érintettek magánéletét, privát szféráját maximálisan tiszteletben kell tartani. Az Önkormányzat a nyilvánosság előtt a konkrét üggyel kapcsolatban semmilyen olyan részletet vagy adatot nem használ, amelyet korábban hivatalos szervek nem hoztak nyilvánosságra.

 

Az Önkormányzat célja azzal, hogy a nyilvánosság előtt felvállalta az ügyet, a hasonló esetek megelőzése, a gyermekekkel szembeni erőszak esetekkel kapcsolatos érzékenység növelése, nem pedig a konkrét ügy részleteinek nyilvánosság előtti boncolgatása. Az áldozatok védelme elsődleges szempont.

Az Önkormányzat 2020 őszén a kerületben igényfelmérést készít, és átvilágítja az óvodák belső szabályzatait. Az eredmények fényében szakértők tesznek javaslatot arra, hogy milyen biztonsági intézkedések bevezetése javasolt. 

 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a konkrét ügyben az óvodás gyermekekről a felvételeket titokban, rejtett helyről, nem pedig nyíltan készítették. Így sem a gyermekek, sem az óvodai alkalmazottak nem voltak tisztában azzal, hogy a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított óvónő mit csinál.

A konkrét ügyben érintett szülőket az Önkormányzat az adatvédelmi szabályok betartása mellett egyénileg is megkeresi tájékoztatással, és azoknak a segítő, támogató szolgáltatásoknak az ismertetésével, amelyek ingyenesen elérhetőek számukra. 

 

Azok a szülők, akik nem érintettek közvetlenül, az áldozatvédelmi alapelvek elsődlegessége miatt a konkrét ügyről részletesebb tájékoztatást nem kaphatnak, de felmerülő kérdéseiket bármikor feltehetik az Önkormányzat szervezésében most elinduló Gyermekjogi Fogadóórákon, illetve az ahhoz kapcsolódó internetes felületen. (A fogadóórák rendjéről és helyszínéről az igényfelmérést követően, később adunk tájékoztatást.)

A gyermekbántalmazás nem magánügy. Mindannyiunkra hatnak ezek az esetek, és csak közös fellépéssel tudunk biztonságosabb környezetet teremteni gyermekeinknek. Az Önkormányzat most elindított programjának célja nem a túlszabályozás, hanem a már meglévő jogszabályi előírások következetes és hatékony alkalmazásának megerősítése.

 

Azt, hogy a múltban mennyi bántalmazásos eset történhetett gyermekekkel szemben, megbecsülni sem tudjuk, hiszen legnagyobb részük örökre rejtve, titokban maradt. Az, hogy most többet beszélünk a szexuális visszaélésekről és a gyermekekkel szembeni erőszakról, nem a bűncselekmények számát növeli, hanem a rejtve maradást csökkenti. Ezzel pedig nagyobb biztonságot teremt, amiben jobb élni. 

Valóban több szó esik ma a gyermekekkel szembeni visszaélésekről, mint korábban bármikor. Ez azonban nem azt jelenti, hogy több ilyen eset történik, hanem azt, hogy azok az ügyek, amelyek korábban rejtve, titokban maradtak, most nagyobb eséllyel derülnek ki, és jutnak el a rendőrségig vagy a gyermekvédelmi intézményekig. Az erőszakkal kapcsolatos érzékenységünk, toleranciánk társadalmi szinten is sokat változott az utóbbi időben – ami 10-15 évvel ezelőtt természetesnek számított (a gyerek felpofozása a nyílt utcán, vagy ordibálás a gyerekkel), azt ma már elutasítással és rosszallással szemléljük.

Hiába tűnik úgy, hogy most sokkal több ilyen ügy van, valójában a gyermekek ma összehasonlíthatatlanul nagyobb biztonságban vannak, mint korábban, amikor semmit nem lehetett hallani ezekről az esetekről.

A gyermekeket a bántalmazással szemben fel lehet készíteni, de ez nem azt jelenti, hogy arról beszéljünk velük, hogyan bánthatják őket (ez csak megrémisztené őket). A „felkészítés” valójában pozitív beszélgetéseket jelent olyan témákról, amelyek megerősítőek: a gyermek tudja, hogy a szülőre mindig számíthat, hogy elmondhatja neki, ha valami kellemetlen, kényelmetlen történt vele; a szülő és a gyermek között bizalmi viszony és rendszeres kommunikáció van; ha nincsenek tabuk és a gyermek mer és tud kérdezni bármilyen témában (akár a szexualitással kapcsolatban is).

Ha többet szeretne megtudni általánosságban a gyermekekkel szembeni szexuális erőszakkal kapcsolatban (pl. milyen jelei vannak, hogyan beszéljek a gyerekemmel, mi számít erőszaknak), sok cikk foglalkozik ezzel a www.yelon.hu/szuloknek oldalon.