Szakmai program

Az Önkormányzat és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány az előzetes egyeztetéseket követően az alábbi programokat tervezi megvalósítani hosszú távú együttműködése során.

Szakmai együttműködési program 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány között 

Előzmények

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2020 szeptemberében kereste meg a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt azzal a céllal, hogy az szakmai támogatást nyújtson egy olyan, komplex program kidolgozásában, amely a gyermekekkel szembeni bántalmazás esetek megelőzését és hatékony kezelését szolgálja. 

A megkeresés közvetlen előzménye egy szexuális visszaélés bűncselekmény, amelyben a kerület egyik óvodájába járó gyermekek is érintettek voltak. A konkrét eset kapcsán az Önkormányzat belső vizsgálatot folytatott, és annak eredményeit látva döntött úgy, hogy a 2020-ban már elindult többlet gyermekvédelmi intézkedéseken kívül külső szakmai segítséget is bevon. 

A szakmai együttműködés részleteiről a felek 2020 szeptemberében folyamatosan egyeztettek. Jelen program ennek eredményeként készült el. 

A szakmai együttműködés részletei 

 1. Együttműködés a kríziskommunikációban

A jelen szakmai program közvetlen előzményének számító konkrét esettel kapcsolatos (krízis)kommunikáció alapelveinek átgondolása, lefektetése. A kérdéssel kapcsolatos konzultáció az Önkormányzat munkatársaival, valamint az óvodavezetők számára. A közvélemény tájékoztatásának segítése. Az óvodavezetők tájékoztatása a tervezett szakmai program elemeivel kapcsolatban.

 1. Igényfelmérés 

Rapid online igényfelmérés a kerületi intézményekben dolgozók (óvodák, gyermekvédelmi intézmények, jelzőrendszeri tagok) között. 

A felmérés tartalmi célja feltárni, hogy milyen témákban szükséges tematikus előadásokat/foglalkozásokat tartani, a kerületi gyermekvédelmi irányelv kapcsán milyen szükségletek, igények merülnek fel. 

A szakmai igényfelmérés további célja a partnerségi kapcsolat megerősítése a terepen dolgozó szakemberekkel – ezáltalán a tervezett további lépések elfogadottságának erősítése, az együttműködések hálózatának támogatása. 

Az online igényfelméréshez szükséges kutatási módszertan és mátrix összeállítását az Alapítvány vállalja. A lebonyolításhoz az Önkormányzat erőforrásaira van szükség. 

A szakmai igényfeléréssel kapcsolatos feladatok az Alapítvány részéről:

 • a kutatási kérdések összeállítása,
 • a kutatás technikai hátterének kidolgozása,
 • a kutatási eredmények értékelése,
 • az eredmények összefoglalása az Önkormányzat számára,
 • eredmények alapján javaslattétel előadásokra, foglalkozásokra.

A szakmai igényfelméréssel kapcsolatos feladatok az Önkormányzat részéről:

 • a kerületben dolgozó szakemberek (kutatási minta) elérése, megszólítása.
 1. Auditálás 

Az Önkormányzat által lefolytatott belső vizsgálat során feltárt problémák kapcsán 2020-ban történtek már szakmai lépések (érzékenyítő előadás, képzések szervezése, házirend-módosítás, prevenciós programok kidolgozása stb.). Erre építve, ezeket továbbfejleszve szükséges egyrészt megerősíteni a terepen dolgozó szakemberek bizalmát és kompetenciaérzését, másrészt szinergiát építeni a helyi és központi beavatkozási, intervenciós szint, valamint a múltbéli erőfeszítések és a jövőbeni tervek között.

Ezeket a már megtett lépéseket (létrehozott dokumentumokat) auditálni szükséges szakmai szempontból a gyermekvédelmi irányelvekre (safeguarding policy) vonatkozó nemzetközi minimum standardok szerint. Az auditálás célja, hogy egységesítsük az elkészült anyagok színvonalát, ennek mentén pedig párbeszédet kezdeményezzünk a témában az intézményekkel.

Az auditálás elindításhoz szükséges egy előkészítő találkozó az érintettekkel (várhatóan 2020. október), majd az Alapítvány által kidolgozott self-audit indikátorokkal az Alapítvány mentorálása mellett megtörténhet az értékelése, segítése, ha szükséges, korrigálása ezeknek az anyagoknak.

A folyamat eredményeként minden intézmény rendelkezni fog egy, a nemzetközi standardoknak megfelelő általános gyermekvédelmi irányelvvel. Ez a dokumentum jó alapot nyújt arra, hogy a későbbiekben az intézmények – az adott óvodában dolgozó azon kolléga koordinációja mellett, aki a kerületi gyermekvédelmi munkaközösségnek a tagja, az Alapítvány által biztosított online elérhető segédanyagok alapján – létrehozzák saját gyermekvédelmi irányelvüket. 

Az auditálással kapcsolatos feladatok az Alapítvány részéről:

 • a már megtett lépések, létrehozott dokumentumok áttekintése korábban már kidolgozott indikátorok mentén,
 • az eredmények összefoglalása az Önkormányzat számára,
 • általános gyermekvédelmi irányelv összeállítása,
 • a segédanyagok rendelkezésre bocsátása.

Az auditálással kapcsolatos feladatok az Önkormányzat részéről:

 • az auditálás tárgyát jelentő dokumentumok összegyűjtése az Alapítvány számára,
 • előkészítő találkozó megszervezése (helyszín biztosítása, a résztvevők elérése),
 • az auditálás során folyamatos kapcsolattartás az Alapítvánnyal az esetleges kérdésekkel kapcsolatban,
 • az auditálás eredményének áttekintése, szükség esetén a már elkészült anyagokban a változtatási igények jelzése.
 1. Középtávú intézkedések

4a  A képzések helyi rendszerének kiépítése 

A már elindult folyamatokat az igényfelmérés és az audit során rendszerbe gyűjtjük, második lépésként pedig egy olyan szakmai programterv kidolgozása szükséges, amely a jó gyakorlatokat és kezdeményezéseket kiterjeszti nemcsak az óvodákra, hanem a teljes kerületi gyermekvédelmi jelzőrendszerre. 

Amennyiben lehetőség van rá, a képzéseket azoktól a szervezetektől kell megrendelni, amelyek már rendelkeznek a kerületben szakmai kapcsolatokkal (korábban tartottak képzést, előadást, workshopot), és ezekkel kapcsolatban pozitív tapasztalatokat szereztek a helyi szakemberek. 

A képzések rendszerének kiépítésével kapcsolatos feladatok az Alapítvány részéről:

 • a képzések tematikájának kidolgozása az igényfelmérő kutatás eredményei alapján,
 • javaslat a bevonható (adott témában képzést biztosító) szervezetekkel kapcsolatban,
 • az Alapítvány kompetenciakörébe tartozó témákban az Önkormányzat által igényelt képzések megvalósítása. 

A képzések rendszerének kiépítésével kapcsolatos feladatok az Önkormányzat részéről:

 • az Alapítványtól igényelt képzések számára a helyszín biztosítása, a résztvevők elérése,
 • a megrendelt képzések lebonyolításához szükséges pénzügyi feltételek biztosítása.

4b  Mentorálás

Annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi irányelvek kidolgozására, adaptálására vonatkozó folyamatok fenntarthatóak legyenek, szükséges olyan „focal pointok”, kapcsolattartó személyek, mentorok kiképzése, illetve teamként való működtetése, akik folyamatosan elérhetőek, és támogatást tudnak nyújtani kérdéses, bizonytalan helyzetekben. 

Biztosítani kell a mentorálás lehetőségét folyamatosan – legalább a 2020–2021-es években. A mentorálás részeként a közösség megerősítése érdekében dedikált gyermekjogi/gyermekvédelmi fogadóóra létrehozását javasoljuk a kerületből érkező megkeresésekre olyan rendszerben, amely illeszkedik a kerületben már működő, megszokott szolgáltatások közé. 

Fontos, hogy amennyire csak lehetséges az intézkedési terv részeként megvalósuló egyes elemeket elemeljük a konkrét ügyben érintett óvodától, és az óvodáktól úgy általában is, illetve kiterjesszük a szexuális erőszakon kívüli témákra. A stigmatizációt el kell kerülni, és holisztikus megközelítést kell alkalmazni. 

Ezzel együtt is annak az intézménynek, amelyben a konkrét eset történt, több szakmai figyelmet (gondoskodást, odafigyelést) kell kapnia: legyen esély az ott dolgozók közössége számára a feldolgozásra, a megbocsátásra és a megbékélésre. Az esetleges bűntudatokkal való szembesülésre, azok megdolgozására. 

A mentorálással kapcsolatos feladatok az Alapítvány részéről:

 • focal pointok (elsődleges javaslat szerint a gyermekvédelmi munkaközösség tagjai) tréning jellegű képzése két külön alkalommal, alkalmanként négy óra időtartamban a következő témákban:
  • Gyermekvédelmi irányelv 
  • Bántalmazás (prevenció, felismerés, kezelés, kompetenciahatárok)
  • Jelzőrendszer, jelzés
 • focal pointokkal való kapcsolattartás havonta egy alkalommal, két óra időtartamra online formában,
 • fogadóórák biztosítása havonta egy alkalommal, két óra időtartamra,

A mentorálással kapcsolatos feladatok az Önkormányzat részéről:

 • focal pointok megbízása, munkafeltételeik megteremtése (gyermekvédelmi irányelv megvalósításával kapcsolatos munkaórák biztosítása),
 • focal pointok képzése számára a helyszín biztosítása, résztvevők elérése,
 • fogadóórák számára a helyszín biztosítása.

4c  Érzékenyítés 

A kerület közösségének érzékenyítése a gyermekkel szembeni erőszak témája iránt, szakmai alapokon, de közérthető módon és nyelvezettel. A témával kapcsolatos érzékenyítéssel, tájékoztatással a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt meg kell célozni. 

Az érzékenyítéssel kapcsolatos feladatok az Alapítvány részéről:

 • Gyerekeknek és felnőtteknek szóló figyelemfelhívó, tájékoztató anyagoknak, plakátoknak a rendelkezésre bocsátása online (nyomtatható formában) a következő témákban:
  • mi tekinthető bántalmazásnak
  • a bántalmazás felismerése
  • bántalmazással kapcsolatos beszélgetés a gyerekekkel
  • a segítségkérés lehetőségei
  • a bántalmazás megelőzése
  • hogyan segíthetünk a gyerekeknek a bántalmazás jelzésével kapcsolatban.
 • Igény esetén legfeljebb két alkalommal a szélesebb közönségnek szóló érzékenyítő előadás/beszélgetés biztosítása. 

Az érzékenyítéssel kapcsolatos feladatok az Önkormányzat részéről:

 • Figyelemfelhívó, tájékoztató anyagok, plakátok elkészítése, kinyomtatása, kihelyezése, terjesztése,
 • Az opcionális érzékenyítő előadás/beszélgetés megszervezése (helyiség biztosítása, közönség elérése stb.).