BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA
2017. 11. 19., vasárnap - Erzsébet
Ön most itt van: Címlap » Legfeljebb 300m2 hasznos alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentése

Legfeljebb 300m2 hasznos alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentése

A lakóépületek építésének egyszerű bejelentése

Az Étv. szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység:

 • a legfeljebb 300m² összes hasznos alapterületű új lakóépület építése
 • műemlék kivételével meglévő lakóépület 300m² összes hasznos alapterületet meg nem haladó bővítése, valamint
 • fenti építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés

Az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos fontosabb kérdések – válaszok:

FONTOS!

A MEGVÁLTOZOTT JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN AZ e-építési napló KÉSZENLÉTBE HELYEZÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ EGYSZERŰ BEJELENTÉSEKNÉL AZ ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGNAK NINCS HATÁSKÖRE.

Hogyan teljesíthető az Étv.33/A. § szerinti egyszerű bejelentés megtétele?

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. A bejelentést az általános építmények elektronikus építési naplója alkalmazásban kell megtenni, és a bejelentés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg.

A bejelentésről az első fokú építésfelügyeleti hatóság a készenlétbe helyezett e-építési naplóból értesül.

Hol érhető el az e-építési napló alkalmazás?

Az elektronikus építési napló a Lechner Nonprofit Kft. által üzemeltetett Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) részeként működő elektronikus alkalmazás, amely közvetlenül a https://enaplo.e-epites.hu/e-naplo/ oldalon érhető el. Az alkalmazás elérhető továbbá az OÉNY nyilvános felületén (www.e-epites.hu), vagy a www.magyarorszag.hu portálon keresztül is.

Ki igényelheti az e-építési napló készenlétbe helyezését?

A készenlétbe helyezést egyszerű bejelentés esetén is – ugyanúgy, mint az egyéb e-építési napló készenlétbe helyezési kérelmek esetében – az Építtető vagy az Építtető meghatalmazottja igényelheti.

Milyen naplótípust kell kiválasztani?

július 1-jét követően benyújtandó egyszerű bejelentések esetén az e-építési napló alkalmazásba belépve a nyitóoldalon vagy a „Készenlétbe helyezések” feliratra kattintva – az „Új e-napló egyszerű bejelentés kérelem benyújtása” lehetőséget kell választani.

Ha az egyszerű bejelentés megtétele jogszerűen az ÉTDR-ben történt meg, akkor az e-napló készenlétbe helyezési kérelemként mit kell választani?

Ebben az esetben az e-építési napló alkalmazásba belépve a „Készenlétbe helyezések” feliratra kattintva az „Új e-napló készenlétbe helyezési kérelem benyújtása” lehetőséget kell választani.

Az „E-napló típus” melletti mezőben a „2016. 07.01. előtt ÉTDR-ben jogszerűen bejelentett egyszerű bejelentés” opciót kell választani.

Mi az e-napló készenlétbe helyezés feltétele?

A készenlétbe helyezés feltétele az e-napló alapadatok megadása, az építész tervező által a jogszabályban előírt kivitelezési dokumentáció feltöltése, szükség szerint a kötelező egyéb mellékletek feltöltése, valamint a készenlétbe helyezési díj beérkezése.

Kinek kell feltölteni az e-építési naplóba a kivitelezési terveket?

A jogszabályban meghatározott tartalmú és összetételű kivitelezési dokumentációt PDF/A formátumban az építész tervezőnek kell feltöltenie. Ahhoz hogy az építész tervező ezt a feladatot el tudja végezni, rendelkeznie kell NÜJ számmal (azaz regisztrálnia kell az e-építési napló alkalmazásba), amit meg kell adnia az építtetőnek, azért hogy az építtető ezen adatok rögzítésével meg tudja hívni az e-építési naplójába.

Mi az egyszerű bejelentés megtételének menete?

Az alaplépések röviden:

 1. első használat esetén ügyfélkapus belépést követően regisztráció elvégzése az általános építmények e-építési napló alkalmazásba (saját adatok megadása),
 2. az e-napló készenlétbe helyezésének kezdeményezése az „Új e-napló egyszerű bejelentés kérelem benyújtása” lehetőség kiválasztásával, és az e-napló alapadatok megadása,
 3. további adatok megadása, így többek között az összes hasznos alapterület és a létesítendő lakások vagy önálló rendeltetési egységek száma,
 4. az építésztervező behívása az e-építési naplóba, adatainak megadásával (név, elérhetőség, névjegyzéki jelölése, NÜJ szám = Napló Ügyfél Jel ),
 5. építésztervező a saját felületén PDF/A formátumban feltölti a kivitelezési dokumentációt az„Egyszerű bejelentés mellékletei” – ként a tervnaplóba, kategorizálva: Aláíró lap ervjegyzékkel, Helyszínrajz, Kitűzési helyszínrajz, Utcakép, Eltérő szintek alaprajzai, Metszetek, Homlokzatok, Tartószerkezeti tervek, Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve, Műszaki leírás, Tervezői költségvetési kiírás;
 6. az építésztervező értesíti az építtetőt a tervdokumentáció feltöltéséről,
 7. építtető megrendeli a készenlétbe helyezést (ez csak akkor lehetséges, ha minden adat és dokumentum fel van töltve, mert ezt a rendszer ellenőrzi),
 8. rendszer-használati díj befizetése a díjbekérőn szereplő adatok alapján,
 9. a rendszer-használati díj beérkezését követően a rendszer automatikusan készenlétbe helyezi az e-naplót, EZZEL MEGTÖRTÉNT A BEJELENTÉS! – az ezt követő naptól kell számítani a 15 napos várakozási időt.

A bejelentésről az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott első fokú építésfelügyeleti hatóság a készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóból értesül.

Az illetékes építésfelügyeleti hatóság a bejelentésről nyolc napon belül tájékoztatja

 •  a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát,
 •  a telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, valamint
 •  a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más személy is    tulajdonjoggal rendelkezik.

Mikor kezdhető meg a kivitelezés?

Az építtető az építési tevékenységet a készenlétbe helyezést követő naptól számított – tizenöt nap elteltét követően kezdheti meg és folytathatja az Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet (191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint. A készenlétbe helyezett e-építési napló jelenti a bejelentés benyújtását.

Milyen jellegű változás esetén kell egy újabb egyszerű bejelentést tenni az e-építési naplóba?

Az építkezés során előfordulhat, hogy az építtető a feltöltött kivitelezési dokumentációtól eltérően kívánja az épületet megvalósítani.

Amennyiben a változás a lentebb felsoroltak valamelyikét érinti, akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni.

Változás bejelentése szükséges, ha a módosítás érinti

 •  az épület alaprajzi méretét,
 •  az épület beépítési magasságát,
 •  a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy
 •  az épület telken belüli elhelyezkedését

Az építésfelügyeleti hatóság az e-építési napló felületén értesül a változás bejelentéséről.

Mi a teendő, ha az eredeti egyszerű bejelentéstől eltérő változás nem lett bejelentve?

Ha a lakóépületet a bejelentéstől eltérő változás előzetes bejelentése nélkül valósították meg, és az Étv. valamint az egyéb jogszabályban meghatározott műszaki és egyéb feltételek teljesülnek, vagy az építtető az építményt, építményrészt építési vagy más tevékenységgel szabályossá teszi, vagy ha az addig megépített épület műemlékvédelmi érdeket nem sért, akkor az építtető fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő az illetékes építésügyi hatóságnál.

Ha az építtető az ilyen fennmaradási engedély iránti kérelmet a lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válása előtt nyújtja be, akkor az épületre vonatkozó egyszerű bejelentést a jogerős fennmaradási engedély birtokában kell megtennie, és az egyszerű bejelentés szabályainak betartásával lehet az épületet továbbépíteni.

Hogyan igazolható, hogy elkészült az épület?

Az egyszerű bejelentéshez kötött épületek felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel elektronikus építési naplóba. A kiállított hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét.

Mit kell mellékelni a hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez?

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell

 •  ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az Étv.-ben meghatározott díj megfizetésének igazolását, valamint
 • a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.

A hatósági bizonyítvány feltöltését követően hogyan, kinek kell lezárni a „teljes” e-építési naplót, azaz ki szünteti meg a napló készenlétet?

Az e-építési napló készenlétét az – épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően – az építésfelügyeleti hatóság fogja megszüntetni, a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint.

A napló készenléte a hatósági bizonyítvány feltöltésével nem szűnik meg, az építési tevékenység a készenlétbe helyezés megszüntetésével tekinthető befejezettnek.

Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági bizonyítvány feltöltését követően mind a naplót, mind az építkezést ellenőrzi.

A napló készenlétét megszünteti, ha

 •  a napló tartalmára és vezetésére vonatkozó követelmények teljesülnek és
 •  a helyszínen építkezés végzését nem tapasztalja.

A napló készenlétének megszüntetését követően a naplóba további dokumentumok feltöltésére, bejegyzések rögzítésére, e-főnapló nyitására már nincs lehetőség.

Az építésfelügyeleti hatóság amennyiben szabálytalanságot tapasztal, akkor a napló készenlétét nem szünteti meg, építésfelügyeleti hatósági intézkedést tesz, építésrendészeti eljárást folytat le.

Mi történik, ha az egyszerű bejelentés megtörténte után a készenlétbe helyezett e-építési naplóban nem történt munkaterület átadás?

Ha a készenlétbe helyezést követő legfeljebb 180 napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg, akkor az építésfelügyeleti hatóság – 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint megszünteti az e-építési napló készenlétét, amennyiben kivitelezési tevékenységet nem észlel.

 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás