Az Óbudai Gyermekvilág Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2023. június 30.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1031 Budapest, Vitorla utca 6.

1031 Budapest, Arató Emil tér 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján az óvoda Pedagógiai Programja szerint. Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Szakmailag képzett, támogató, jól együttműködő dolgozói közösség, támogató fenntartó, kellemes munkakörnyezet. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. sz. melléklete és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadók. Többletfeladatok vállalása esetén munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés lehetséges.

Óbuda pótlék 10.000 Ft/hó

Óbudai Hűségbónusz

Kerékpárral történő munkába járás támogatása

Dolgozói bérlakás-pályázati lehetőség

Pályázati feltételek

 • felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • motivációs levél
 • a 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • minősítési eljárás keretében elnyert minősítés okirata, amennyiben rendelkezésre áll,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázatai eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csányi Vékesné Tóth Judit Óvodavezető nyújt, a 061-242-6911 telefonszámon, vagy a 06706852202 mobilszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr. Csányi-Vékesné Tóth Judit részére a toth.judit.rita@kszki.obuda.hu  E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.07.03. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közigazgatási Állásportál 2023.05.26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a gyermekvilag.obudaiovodak.hu honlapon szerezhet.