Az Óbudai Százszorszép Óvoda pályázatot hirdet dajka – takarító munkakör betöltésére

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2023. május 31.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

2023.05.01-től határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

1032 Budapest, Reménység utca 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Takarítói feladatok elvégzése munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelentkezési feltételek:

  • alapfokú végzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

A munkakörhöz kapcsolódó szakképzettség

Benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes, fényképpel ellátott önéletrajz,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • a 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázatai eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. május 1-én, ezt követően az elbírálását követően azonnal betölthető.

Benyújtási határidő: 2023. 05.31.

Az állással kapcsolatosan további információt a +3670/6852240 telefonszámon kérhető.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Pap Katalin, megbízott intézményvezető részére

Elektronikus úton a remeny-o@kszki.obuda.hu  e-mail címen keresztül, vagy

postai úton az 1032 Budapest, Reménység utca 6. címre. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2023.06.05.