BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA
2017. 11. 18., szombat - Jenő
Ön most itt van: Címlap » » Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Pályázatleírás:

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

CímFunkcióHelyrajzi számAlap-terület

(m2)

GépészetifelszereltségMűszaki állapot Minimális bérletidíj (Ft/hó)Bánatpénz(Ft)
Berend utca 22., pinceszinti, lépcsőháziraktár18529/4/A/13954villanyleromlott14.958,-17.000,-
Berend utca 26., pinceszinti, lépcsőháziraktár18529/4/A/14054villanyleromlott14.958,-17.000,-
Bécsi út 86., földszinti, utcaivendéglátóVAGY14729/9173víz, villany, gázleromlott525.401,-630.000,-
 üzlet    381.119,-457.000,-
Bécsi út 88-92., pinceszinti, utcaiüzlet14729/2/B/171146víz, villany, gáz (fűtetlen)leromlott151.402,-181.000,-
Bécsi út 225., földszinti, utcaiüzlet16918/2/A/35759víz, villany, távfűtésközepes80.004,-96.000,-
Gyógyszergyár u. 32., földszinti, utcaiüzlet18833/16/A/3361víz, villany,házközponti fűtésleromlott53.741,-64.000,-
Hévízi út 9., IV. lh,. pinceszinti, lépcsőháziraktár18529/4/A/13758villanyleromlott16.066,-19.000,-
Hévízi út 9., V. lh., pinceszinti, lépcsőháziraktár18529/4/A/13864villanyleromlott17.728,-21.000,-
Kaszásdűlő utca 5., földszinti, utcaiiroda18910/105/A/101132víz, villany, távfűtésmegfelelő145.464,-174.000,-
Kerék utca 30., földszinti, utcaiüzlet/iroda18443/10/A/30251víz, villany, távfűtésközepes62.271,-74.000,-
Kolosy tér., pincei, utcaivendéglátó14614119víz, villany, gázközepes191.352,-229.000,-
Meggyfa utca 23., pinceszinti, lépcsőháziraktár18529/21/A/11377villanyleromlott21.329,-25.000,-
Meggyfa utca 27., pinceszinti, lépcsőháziraktár18529/14/A/5856villanyleromlott15.512,-18.000,-
Nagyszombat utca 27., földszinti, lépcsőháziegyéb helyiség (iroda) ÉS14729/4/A/1194víz, villany, gázközepes845.082,-1.014.000,-
 egyéb helyiség (iroda)14729/4/A/2512víz, villany, gázközepes  
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőháziraktár17633/A/158villanyleromlott16.066,-19.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőháziraktár17633/A/294villanyleromlott26.038,-31.000,-
Selmeci utca 21., pinceszinti, utcairaktárÉS17406/A/1330víz, villanyleromlott32.500,-39.000,-
 raktár17406/A/1495 leromlott  

 

CímFunkcióHelyrajzi számAlap-terület

(m2)

GépészetifelszereltségMűszaki állapot Minimális bérletidíj (Ft/hó)Bánatpénz(Ft)
Selyem utca 4., pinceszinti, lépcsőháziraktár17005/38/A/5861villanyleromlott16.897,-20.000,-
Szentendrei út 329., földszinti, utcairaktár62423/0/A/1211víz, villany, gáz (fűtetlen)közepes88.409,-106.000,-
Tímár utca 13/A., pincei, utcairaktár17632/0/A/249víz, villanymegfelelő20.776,-24.000,-
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőháziraktár18659/A/10547villanyleromlott14.476,-17.000,-
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőháziraktár18659/A/10734villanyleromlott10.472,-12.000,-
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőháziraktár18659/A/10864villanyleromlott17.728,-21.000,-
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőháziraktár18659/A/10959villanyleromlott16.343,-19.000,-
Zápor utca 61., földszinti, utcaiüzlet16998/3/A/30045víz, villany, távfűtésleromlott61.020,-73.000,-

Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet raktár célú, b) pontja szerint 5 év lehet év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén.

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles tartani.

A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

  • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
  • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
  • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
  • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

  • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
  • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
  • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15:00-17:30, szerdán: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-12:00 óra között). A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.

A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2016. február 15-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás