Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet Közterületi Osztály pályázatot hirdet segédfelügyelő munkakör betöltésére

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: folyamatos

1.) A munkakör betöltője által ellátandó feladatokegyenruhában, személygépkocsival, gyalogosan történő járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében a hivatalos személy segítőjeként feladatellátás; belső adminisztratív munkavégzés; feladatkörében eljárva helyszíni intézkedések biztosítása.

2.) A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körökA segédfelügyelő az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 4.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása keretében közreműködik az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában, a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében, a védett vagyon őrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárásában, a dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában.

3.) Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; középiskolai végzettség; gyakorlott szintű MS Office (irodai) alkalmazás.

4.) Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

5.) A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: stressztűrő képesség.

6.) A kinevezés: határozatlan időre szól. A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. 

7.) Jogállás, munkabér és egyéb juttatások: A jogállásra, a munkabér megállapítására, valamint a juttatásokra a Munka Törvénykönyve, valamint a III. ker. Közterület- Felügyelet Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

8.) Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes, szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata; hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.

9.) Munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos. 

10.) Pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.

11.)Pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: segédfelügyelő.
  • Elektronikus úton Tóth József Közterületi Osztály vezetője részére a szemelyugy@obkf.hu e-mail címen keresztül.
  • Személyesen ügyfélfogadási időben a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. recepcióján történő leadással.

12.) Pályázati eljárás módja: A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, és a pályázati határidő lejártát követő maximum 15 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a pályázó tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

13.) Pályázat elbírálásának határideje: folyamatos 

14.) A pályázati kiírás közzétételének helye: www.obkf.hu valamint a munkáltató facebook oldala 

15.) A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.obkf.hu honlapon szerezhet.