Családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek

Családi jogállás rendezése az alábbi módokon biztosítható:

 • apai elismeréssel
 • képzelt szülő adatainak megállapításával és
 • apaság megállapítása iránt indítandó peres eljárással.

Apai elismerés:

Amennyiben a szülők nem házasok, úgy apai elismerő nyilatkozattal rendezhetik a gyermek családi jogállását. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot lakóhelytől függetlenül bármelyik anyakönyvi hivatalban tehetnek a szülők. Az apai elismerő nyilatkozat felvétele személyes nyilatkozathoz kötött, melynek során a gyermeket magáénak elismerő férfivel együttesen személyesen kell megjelenni az anyának.

Az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez szükséges iratok:

 • szülők együttes személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmányokkal;
 • az anya családi állapotát igazoló okirat;
 • ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítélet (az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy a válással záradékolt házassági anyakönyvi kivonat;
 • amennyiben az anya özvegy, az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételéhez javasoljuk, hogy előzetesen foglaljon időpontot a www.obuda.hu oldalon, telefonon a 06-1 43-78-902 számon, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában a 1033 Budapest Harrer Pál utca 2. cím alatt.

Kiskorú apa esetén az apai elismerő nyilatkozat felvételére bármely gyámhivatal illetékes.

Ha az egyik fél külföldi állampolgár, kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél.

Képzelt szülő adatainak megállapítása

Szolgáltatás indítása
Személyesen előterjesztett kérelmet követően kérelemre folytatandó az eljárás
Egyéb információk

A jegyző az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére az anya kérelmére képzelt személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt. A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti, hogy számára képzelt személyt állapítsanak meg apaként, feltéve, hogy nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni. A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti a korábban bejegyzett képzelt apa nevének és adatainak törlését, valamint nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét. A képzet apa adatainak megállapítására irányuló eljárásban az anya kérelméről és a gyermek névviselésére vonatkozó döntéséről a jegyző jegyzőkönyvet vesz fel. Az eljárás az anya kérelmére indul.

A képzelt apa adatainak megállapításakor nem állapítható meg családi névként annak a férfinek a neve, akinek apasága megállapítása iránt per volt folyamatban és a keresetet a bíróság jogerős ítéletével elutasította.

Az ügyben jognyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A jegyző a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást ad ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

 1. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
 2. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 

 

Apaság megállapítása iránti peres eljárás: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:104. §-a szerint az apaság megállapítása iránt per indítható a bíróságon az apa ellen, amelyre Ön közvetlenül jogosult.  A kiskorú gyermek a perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt.  Az apaság megállapítása iránti pert a jogosultnak személyesen kell megindítania.

Vonatkozó jogszabályok

 1. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
 2. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról