Adatkezelési tájékoztató a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és  Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármester Hivatal obuda.hu/akcio  weboldalához , akciókhoz, vásárokhoz kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és  Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármester Hivatal (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

 

1.     Közös adatkezelők

 

Név: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármester Hivatal

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Honlap: https://obuda.hu/

E-mail cím: postabonto@obuda.hu

Telefonszám: +36 1 437 85 01

Képviselő: Dr. Bots Dénes

Képviselő elérhetősége: ugyfelkapcsolat@obuda.hu

 

 

és

Név: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Honlap: https://obuda.hu/

E-mail cím: postabonto@obuda.hu

Telefonszám: +36 1 437 85 01

Képviselő: Dr. Kiss László

Képviselő elérhetősége: postabonto@obuda.hu

 

2.     Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu

levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120.

Telefonos elérhetősége: +36 1 786 23 63

 

3.     Obuda.hu/akcio   weboldalra történő regisztráció

 

Felhasználók az obuda.hu/akcio  weboldalra (továbbiakban: weboldal)  történő regisztrációt követően az adatkezelők által meghirdetett ingyenes vagy kedvezményes vásárokat, termékosztási akciókat a felületen figyelemmel kísérhetik, a vásárokon, termékosztási akciókon részt tudnak venni.

 

A weboldalra történő regisztrációnak, illetve az egyes vásárokon, termékosztási akciókon való részvételnek feltétele, hogy a regisztráló személy Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkezzen.

 

 

A regisztráció díjmentes, önkéntes, a regisztrációhoz szükséges adatok megadása is önkéntesen történik.

A regisztrációt megelőzően a checkbox (jelölőnégyzet) kijelölésével a felhasználó kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztatót megismerte és külön checkbox kijelölésével adatai kezeléséhez kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja. Regisztrálni 18. évet betöltött személyek jogosultak.

 

 

3.1.    Érintettek kategóriái

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett obuda.hu/akcio  weboldalra  regisztráló 18. évüket betöltő Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkező     magánszemélyek.

 

3.2.    Az adatkezelés célja

 

Felhasználói fiók létrehozása, a felhasználó azonosítása, felhasználó akciókon, vásárokon való részvételi jogosultságának ellenőrzése, kapcsolattartás.

 

3.3.    Az adatkezelés jogalapja

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

3.4.    A kezelt adatok köre és célja

 

Kezelt adat adatkezelés célja
érintett neve Azonosítás, regisztráció
érintett e-mail címe Azonosítás, regisztráció, kapcsolattartás
érintett lakcíme Azonosítás, jogosultság ellenőrzése

 

3.5.    Az adatok forrása

 

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

 

3.6.    Az adatkezelés időtartama

 

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz regisztráció törlésének kezdeményezéséig,
 • legfeljebb az érintett utolsó bejelentkezésétől számított 5 év.

 

3.7.    A hozzájárulás visszavonása:

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben a felhasználói fiókot és az ahhoz kapcsolódó adatokat az Adatkezelő az Ön visszavonását követően a haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A felhasználói fiókot az applikációban közvetlenül tudja az érintett törölni – a profil felületen a “kuka” parancsikon kiválasztásával – illetve a hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken is tudja kezdeményezni.

 

3.8.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 

A személyes adatok elmaradása esetén a regisztrációra nincs lehetőség.

 

3.9.    Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

3.10.                A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó neve: Webeditor Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1184 Budapest, XVIII. kerület Hársfa utca 24.

E-mail cím: info@webeditor.hu

Telefonszám: +36 70 940 6318

Képviselő: Miklós Martin ügyvezető

 

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

 

 

 

4.     A weboldalon közzétett ingyenes vagy kedvezményes vásárokra, termékosztási akciókra történő jelentkezés

 

4.1.    Érintettek kategóriái

 

A weboldalon közzétett ingyenes vagy kedvezményes vásárokra, termékosztási akciókra jelentkező természetes személyek, akik az akciós vagy ingyenes termékekre igényt tartanak.

 

4.2.    Az adatkezelés célja

 

A kerületi lakosok számára ingyenes vagy akciós termékek biztosítása, szerződés előkészítése, teljesítése, érintett azonosítása, jogosultság ellenőrzése, kapcsolattartás.

 

4.3.    A kezelt adatok köre és célja

 

érintett neve Azonosítás, kapcsolattartás
érintett e-mail címe Azonosítás, kapcsolattartás
érintett lakcíme Azonosítás, jogosultság ellenőrzése
érintett lakcímkártya száma jogosultság ellenőrzése

 

4.4.    Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

4.5.     A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása az érintett.

 

4.6.    Az adatkezelés időtartama

 

A vásár/akció lezárultát követő követő 3. hónap végéig őrzi Adatkezelő az adatokat.

 

4.7.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

A személyes adatok szolgáltatása nélkül az ingyenes, vagy akciós termékvásárlás nem lehetséges.

 

4.8.    Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

4.9.    A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó neve: Webeditor Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1184 Budapest, XVIII. kerület Hársfa utca 24.

E-mail cím: info@webeditor.hu

Telefonszám: +36 70 940 6318

Képviselő: Miklós Martin ügyvezető

 

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

 

 

5.     Hírlevélre történő feliratkozás

 

A hírlevére történő regisztráció során Ön megadhatja nevét, az e-mail címét. Az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztató hírlevelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult.

Adatkezelő nem kapcsolja össze más célokkal a hírlevélküldést.

Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Adatkezelő kéretlen reklámüzenetet s reklámnak minősülő üzenetet nem küld.

A hozzájárulás a gyakorlatban az jelenti, hogy Ön a hírlevélre feliratkozik és a hozzájárulás megadása esetén a jelölőnégyzetet bejelöli.

A hírlevélről Ön bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat.

5.1.     Érintettek kategóriái

 

Azon érintettek, akik Adatkezelő hírlevelére regisztrálnak

 

5.2.      Az adatkezelés célja

 

 • e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére,
 • rendszeres tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő által ellátott feladatok vonatkozásában,
 • ismeretterjesztő anyagok közzététele,
 • hivatali események kommunikálása
 • fogyasztói tudatosság elősegítése
 • feliratkozottak azonosítása
 • kapcsolattartás

 

5.3.    Kezelt adatok köre

 

 • érintett neve
 • érintett e-mail címe

 

5.4.    Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

5.5.    Hozzájárulás visszavonása, hírlevélről való leiratkozás

 

Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevéllel nem keresi meg Önt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevelekben a leiratkozásra szolgáló link elhelyezésre kerül.

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön kapcsolódó adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

5.6.     A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása a hírlevélre regisztráló érintett.

 

5.7.     A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 

Adatfeldolgozó neve: Webeditor Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1184 Budapest, XVIII. kerület Hársfa utca 24.

E-mail cím: info@webeditor.hu

Telefonszám: +36 70 940 6318

Képviselő: Miklós Martin ügyvezető

Az adatok feldolgozásához Adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek kiküldéséhez a MailChimp nevű szolgáltatót használja. Ilyen esetekben a Mailchimp adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása.

A MailChimp az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság, amelynek pontos adatai a következők: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA;. adatvédelmi tisztviselője elérhetősége: dpo@mailchimp.com, további információ pedig itt érhető el: scott.culpepper@mailchimp.com, +1 (404) 806-5843.

A MailChimp adatvédelmi tájékoztatója elérhető: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

A MailChimp a kiküldött levelekbe és az azokban található linkekbe speciális mérőkódot helyez el, amelynek segítségével méri az emailek állapotát, azt hogy mely linkekre kattintottak rá. Ezekből az információkból kinyerhető, hogy sikeres volt-e az e-mailek kézbesítése és megnyitása, illetve az érintett használati szokása is megismerhető. A mérés célja, hogy megismerjük a kiküldött emailek használati szokásait és ezen keresztül a későbbi kiküldések alkalmával a felhasználók számára kedvezőbb tartalmú üzenetet tudjunk kiküldeni.

 

5.8.    A személyes adatok tárolásának időtartama

 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

 

5.9.     Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

5.10.                 Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem küld a jelen pont szerinti hírlevelet.

 

 

6.     Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

6.1.    Érintett tájékoztatáshoz való joga

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

 

6.2.    Hozzáférés joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

6.3.    Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

6.4.    Törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

 

6.5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

6.6.    Adathordozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

6.7.    A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6.8.    Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

 

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

7.     Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu, levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120., Telefonos elérhetősége: +36 1 786 23 63)

 

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).