Adatkezelési tájékoztató a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és  Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármester Hivatalnak a mobil applikációjához kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és  Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármester Hivatal (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

 

1.     Közös adatkezelők

 

Név: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármester Hivatal

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Honlap: https://obuda.hu/

E-mail cím: postabonto@obuda.hu

Telefonszám: +36 1 437 85 01

Képviselő: Dr. Bots Dénes

Képviselő elérhetősége: ugyfelkapcsolat@obuda.hu

 

 

és

Név: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Honlap: https://obuda.hu/

E-mail cím: postabonto@obuda.hu

Telefonszám: +36 1 437 85 01

Képviselő: Dr. Kiss László

Képviselő elérhetősége: postabonto@obuda.hu

 

2.     Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu

levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120.

Telefonos elérhetősége: +36 1 786 23 63

 

3.     Óbuda  applikáció

 

Felhasználók az okos eszközeikre ingyenesen letölthetik az Óbuda elnevezésű, Adatkezelő által üzemeltetett applikációt az alábbi linkeken keresztül:

 

 

4.     Felhasználói fiók létrehozása

 

Felhasználói fiókot létrehozni regisztrációt követően tudnak az érintettek. Az applikáció használatának nem előfeltétele felhasználói fiók létrehozása.

 

A regisztráció díjmentes, önkéntes, a regisztrációhoz szükséges adatok megadása is önkéntesen történik. A regisztrációt az érintettek a Google, Apple vagy Facebook fiók adataikkal is megtehetik.

A regisztrációt megelőzően a checkbox (jelölőnégyzet) kijelölésével a felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és külön checkbox kijelölésével adatai kezeléséhez kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja. Regisztrálni 18. évet betöltött személyek jogosultak.

 

A regisztrációt követően az érintettek a felhasználói fiókba Google, Apple vagy Facebook fiókkal is bejelentkezhetnek.

 

4.1.    Érintettek kategóriái

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett applikációba regisztráló 18. évüket betöltő magánszemélyek.

 

4.2.    Az adatkezelés célja

 

Felhasználói fiók létrehozása, a felhasználó azonosítása, felhasználói fiókhoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

 

4.3.    Az adatkezelés jogalapja

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

4.4.    A kezelt adatok köre és célja

 

Kezelt adat adatkezelés célja
érintett neve Azonosítás, regisztráció
érintett e-mail címe Azonosítás, regisztráció

 

4.5.    Az adatok forrása

 

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

Amennyiben az érintett Google, Apple vagy Facebook fiókkal regisztrál, az adat forrása az adott szolgáltató.

 

4.6.    Az adatkezelés időtartama

 

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz regisztráció törlésének kezdeményezéséig,
 • legfeljebb az érintett utolsó bejelentkezésétől számított 5 év.

 

4.7.    A hozzájárulás visszavonása:

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben a felhasználói fiókot és az ahhoz kapcsolódó adatokat az Adatkezelő az Ön visszavonását követően a haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A felhasználói fiókot az applikációban közvetlenül tudja az érintett törölni – a profil felületen a “kuka” parancsikon kiválasztásával – , illetve a hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken is tudja kezdeményezni.

 

4.8.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 

A személyes adatok elmaradása esetén a felhasználói fiók létrehozására nincs lehetőség.

 

4.9.    Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

4.10.                A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó:

 

Appentum kft.

Győr, Körkemence utca 8.

+36202709581

kosztyan.csilla@appentum.hu

 

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

5.     Személyre szabott push (értesítés) küldése

 

Adatkezelő – az Ön hozzájárulásával- az Ön születési idejét természetes személyhez fűződő személyes jellemzők értékelésére, különösen a személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használja (profilalkotás).

 

Adatkezelő – az Ön hozzájárulásával – jogosult, hogy az érintettek e célból kezelt személyes adatai alapján az érintetteket automatizált módon különböző kategóriákba sorolja és az így kialakított egyes kategóriák vonatkozásában eltérő (automatizált) döntést hozzon arról, hogy részükre milyen értesítéseket küldjön.

 

A kategóriák kialakítása a regisztrációkor önkéntesen a regisztrációtól elkülönülten megadott születési idő alapján történik, mely alapján az érintettek a későbbiek folyamán eltérő tartalmú push-ok címzettjei lesznek

 

A fentiek gyakorlatban úgy valósulnak meg, hogy az Ön érdeklődési köre – az Ön által önkéntesen megadott születési idő alapján – automatizáltan kerül megállapításra és az így megállapított érdeklődési körnek megfelelő push (értesítés) kerül Önnek kiküldésre.

 

A hozzájárulás megadása esetén a profilalkotáshoz és az automatizált döntéshozatalhoz is adott hozzájárulását jelenti, kérjük a hozzájárulását ezen információk alapján adja meg.

 

A hozzájárulás megadása a checkbox (jelölőnégyzet) kijelölésével történik,  mely során az érintett kijelenti, hogy a jelen tájékoztatót megismerte és külön checkbox kijelölésével adatai kezeléséhez kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja.

 

5.1.    Érintettek kategóriái

 

Az Adatkezelő által küldött push üzenetre feliratkozó 18. évet betöltött magánszemélyek.

 

5.2.    Az adatkezelés célja

 

Érintettek részére egyénre szabott push üzenetek küldése.

 

5.3.    Az adatkezelés jogalapja

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

5.4.    A kezelt adatok köre és célja

 

Kezelt adat adatkezelés célja
érintett születési ideje érdeklődési kör megállapítása és személyre szabott üzenetek küldése
érintett neve Azonosítás, és személyre szabott üzenetek küldése
érintett e-mail címe Azonosítás, és személyre szabott üzenetek küldése

 

5.5.    Az adatok forrása

 

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

 

5.6.    Az adatkezelés időtartama

 

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz regisztráció törlésének kezdeményezéséig,
 • legfeljebb az érintett utolsó bejelentkezésétől számított 5 évig.

 

5.7.    A hozzájárulás visszavonása

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az Ön visszavonását követően a haladéktalanul törli Adatkezelő az Ön születési idejét.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulást visszavonni az applikációban közvetlenül tudja az érintett, illetve a hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

5.8.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön amennyiben nem adja meg hozzájárulását az adatkezeléshez nem küldünk Önnek személyre szabott push-okat.

 

5.9.    Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is sor kerül.

 

5.10.                A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó:

Appentum kft.

Győr, Körkemence utca 8.

+36202709581

kosztyan.csilla@appentum.hu

 

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

6.     Kedvezmények igénybevétele

 

A regisztrált 18. életévüket betöltött felhasználók részére az Adatkezelő partnerei a Kedvezmények menüpontban rögzített kedvezményeket biztosítják, az egyes kedvezményeknél megjelölt kedvezményezetti kör részére.

 

Adatkezelő – az Ön hozzájárulásával- az Ön születési idejét természetes személyhez fűződő személyes jellemzők értékelésére, különösen a személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használja (profilalkotás).

 

Adatkezelő – az Ön hozzájárulásával – jogosult, hogy az érintettek e célból kezelt személyes adatai alapján az érintetteket automatizált módon különböző kategóriákba sorolja és az így kialakított egyes kategóriák vonatkozásában eltérő (automatizált) döntést hozzon arról, hogy részükre milyen kedvezményeket biztosítson.

 

A kategóriák kialakítása a regisztrációkor önkéntesen a regisztrációtól elkülönülten megadott születési idő alapján történik, mely alapján az érintettek a későbbiek folyamán kedvezményeket vehetnek igénybe Adatkezelő partnereinél.

 

A fentiek gyakorlatban úgy valósulnak meg, hogy az Ön által önkéntesen megadott születési idő alapján, amennyiben kedvezményezett korosztályba tartozik jogosult kedvezményt igénybe venni.

 

A hozzájárulás megadása esetén a profilalkotáshoz és az automatizált döntéshozatalhoz is adott hozzájárulását jelenti, kérjük a hozzájárulását ezen információk alapján adja meg.

 

A hozzájárulás megadása a checkbox (jelölőnégyzet) kijelölésével történik,  mely során az érintett kijelenti, hogy a jelen tájékoztatót megismerte és külön checkbox kijelölésével adatai kezeléséhez kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja.

 

6.1.    Érintettek kategóriái

 

Az Adatkezelő kedvezmények menüpontjába bejelentkező 18. életévét betöltött magánszemélyek.

 

6.2.    Az adatkezelés célja

 

Érintettek részére egyénre szabott kedvezmények biztosítása.

 

6.3.    Az adatkezelés jogalapja

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

6.4.    A kezelt adatok köre és célja

 

Kezelt adat adatkezelés célja
érintett születési ideje életkor megállapítása kedvezmény igénybevételéhez
érintett neve Azonosítás, és személyre szabott üzenetek küldése
érintett e-mail címe Azonosítás, és személyre szabott üzenetek küldése

 

6.5.    Az adatok forrása

 

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

 

6.6.    Az adatkezelés időtartama

 

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz regisztráció törlésének kezdeményezéséig,
 • legfeljebb az érintett utolsó bejelentkezésétől számított 5 évig.

 

6.7.    A hozzájárulás visszavonása

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az Ön visszavonását követően a haladéktalanul törli Adatkezelő az Ön születési idejét.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulást visszavonni az applikációban közvetlenül tudja az érintett, illetve a hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

6.8.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön amennyiben nem adja meg hozzájárulását az adatkezeléshez nem tudja a kedvezmények menűpont alatti kedvezményeket igénybe venni.

 

6.9.    Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is sor kerül.

 

6.10.                A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó:

Appentum kft.

Győr, Körkemence utca 8.

+36202709581

kosztyan.csilla@appentum.hu

 

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

 

7.     Hírlevélre történő regisztráció

 

Az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztató hírlevelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult és az e-mail elérhetőségét megadja nekünk azzal a céllal, hogy Önnek hírlevelet küldjünk. Adatkezelő nem kapcsolja össze más célokkal a hírlevél küldést.

 

Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

A hozzájárulás a gyakorlatban az jelenti, hogy Ön a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzetet bejelöli.

 

A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat akként, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

Ebben az esetben az Adatkezelő minden személyes adatát nyilvántartásból haladéktalanul törli és a leiratkozó részére hírlevél a továbbiakban nem kerül küldésre.

 

7.1.    Érintettek kategóriái

 

Azon érintettek, akik Adatkezelő hírlevelére feliratkoztak.

 

7.2.    Az adatkezelés jogalapja

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

7.3.    Az adatkezelések célja

 

 • tájékoztatás az aktuális információkról, eseményekről
 • adatbázisban történő tárolás.

 

7.4.    A kezelt adatok köre és célja

kezelt adat adatkezelés célja
Érintett e-mail címe Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, kapcsolattartás.

 

7.5.    Az adatok forrása

 

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

 

7.6.    Az adatkezelések időtartama

 

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

 

7.7.    A Hírlevélről való leiratkozás

 

Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevéllel nem keresi meg Önt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevelekben a leiratkozásra szolgáló link elhelyezésre kerül.

 

7.8.    Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem küld a jelen pont szerinti hírlevelet.

 

7.9.    Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

7.10.                A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó:

Appentum kft.

Győr, Körkemence utca 8.

+36202709581

kosztyan.csilla@appentum.hu

 

 

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

Az adatok feldolgozásához Adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek kiküldéséhez a MailChimp nevű szolgáltatót használja. Ilyen esetekben a Mailchimp adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása.

 

A MailChimp az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság, amelynek pontos adatai a következők: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA;. adatvédelmi tisztviselője elérhetősége: dpo@mailchimp.com, további információ pedig itt érhető el: scott.culpepper@mailchimp.com, +1 (404) 806-5843.

A MailChimp adatvédelmi tájékoztatóje elérhető: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

 

8.     Eseményre történő regisztráció

 

Önnek lehetősége van az „ott leszek” opció kiválasztásával jelezni, hogy egy Adatkezelő által meghirdetett eseményen részt kíván venni.

 

Ebben az esetben Adatkezelő az eseménnyel kapcsolatos információkat küldhet az Ön által megadott email címre az Ön hozzájárulása alapján.

 

A hozzájárulás a gyakorlatban azt jelenti, hogy Ön a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzetet bejelöli, mellyel kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és adatai kezeléséhez kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja.

 

8.1.    Érintettek kategóriái

 

Azon érintettek, akik az „ott leszek” opció kiválasztásával jelzik, hogy egy Adatkezelő által meghirdetett eseményen részt kívánnak venni.

 

8.2.    Az adatkezelés jogalapja

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

8.3.    Az adatkezelések célja

 

 • tájékoztatás az adott eseményekről

 

 

8.4.    A kezelt adatok köre és célja

kezelt adat adatkezelés célja
Érintett e-mail címe az adott eseményről történő tájékoztatás

 

8.5.    Az adatok forrása

 

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

 

8.6.    Az adatkezelések időtartama

 

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az esemény lezárást követő napig.

 

8.7.      A hozzájárulás visszavonása

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulást visszavonni az applikációban közvetlenül tudja az érintett, illetve a hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

8.8.      Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem küld a jelen pont szerinti hírlevelet.

 

8.9.      Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

8.10.   A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó:

Appentum kft.

Győr, Körkemence utca 8.

+36202709581

kosztyan.csilla@appentum.hu

 

 

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

 

9.     Közérdekű bejelentéshez, panaszhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az applikáció Bejelentés menüpontjában Önnek lehetősége van közérdekű bejelentések panaszok, szabálytalanságok bejelentésre.

 

9.1.    Érintettek kategóriái

 

A Bejelentés menüponton keresztül szabálytalanságot, közérdekű bejelentést, panaszt bejelentő magánszemélyek.

 

9.2.    Az adatkezelés célja

 

Adatkezelő hatáskörébe tartozó közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, kezelése.

 

9.3.    Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű, illetve közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges tekintettel a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 27§ (1) bekezdésében foglaltakra.

 

9.4.    A kezelt adatok köre és célja

 

kezelt adatok adatkezelés célja
bejelentő neve közérdekű bejelentés, panasz kivizsgálása
bejelentő email-címe közérdekű bejelentés, panasz kivizsgálása
bejelentő által megadott egyéb adat közérdekű bejelentés, panasz kivizsgálása

 

A bejelentés tartalma előre nem meghatározható, azt minden esetben az érintett által megtett panasz, közérdekű bejelentés határozza meg

 

9.5.    A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása az érintett.

 

9.6.    Az adatkezelés időtartama

 

 • a panasszal, közérdekű bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig őrzi Adatkezelő

 

9.7.    Tiltakozás

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában végzett adatkezelést és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, törli a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

A tiltakozást akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

9.8.    A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[1]

 

Adatfeldolgozó:

Appentum kft.

Győr, Körkemence utca 8.

+36202709581

kosztyan.csilla@appentum.hu

 

 

A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai – a hatályos jogszabályban foglaltak kivételével – csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

9.9.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az Adatkezelő mellőzheti, illetve a vizsgálat eredményéről nem értesíti.

 

9.10.                Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

 

10.  Bejelentés során megadott egyéb adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Bejelentés menüpont használata során Önnek lehetősége van helymeghatározó használatával a tartózkodási hely valamint a telefonszáma megadására.

 

Ebben az esetben Adatkezelő Ön által megadott adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeli.

 

A hozzájárulás a gyakorlatban azt jelenti, hogy Ön a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzetet bejelöli, mellyel kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és adatai kezeléséhez kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja.

 

10.1.                Érintettek kategóriái

 

Okostérkép menüpontos keresztül szabálytalanságot, közérdekű bejelentést, panaszt bejelentő magánszemélyek.

 

10.2.                Az adatkezelés célja

 

Adatkezelő hatáskörébe tartozó közérdekű bejelentések, panaszok hatékonyabb kivizsgálása, kezelése.

 

10.3.                Az adatkezelés jogalapja

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

10.4.                A kezelt adatok köre és célja

 

Kezelt adat adatkezelés célja
érintett tartózkodási pozíciója a szabálytalanság, panasz helyének pontos meghatározása
érintett telefonszáma kapcsolattartás

 

10.5.                Az adatok forrása

 

Az adatok forrása közvetlenül az érintett.

 

10.6.                Az adatkezelés időtartama

 

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz regisztráció törlésének kezdeményezéséig,
 • de legkésőbb a panasszal, közérdekű bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig őrzi Adatkezelő

 

10.7.                A hozzájárulás visszavonása:

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulást visszavonni az applikációban közvetlenül tudja az érintett, illetve a hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

10.8.                Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Ön pozíciója és/vagy telefonszáma nem kerül kezelésre.

 

10.9.                Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

10.10.            A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó:

 

Appentum kft.

Győr, Körkemence utca 8.

+36202709581

kosztyan.csilla@appentum.hu

 

A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai – a hatályos jogszabályban foglaltak kivételével – csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

11.  Adatfeldolgozó

 

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.

 

12.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

12.1.                Érintett tájékoztatáshoz való joga

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

 

12.2.                Hozzáférés joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

12.3.                Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

12.4.                Törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

 

12.5.                Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

12.6.                Adathordozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

12.7.                A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

12.8.                Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

 

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

13.  Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu, levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120., Telefonos elérhetősége: +36 1 786 23 63)

 

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 

[1] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.