Adatkezelési tájékoztató Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal által szervezett Lengyel-magyar történelmi csapatversenyhez” kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal  (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja

 

1.     Közös adatkezelők

 

Név: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Honlap: https://obuda.hu/

E-mail cím: postabonto@obuda.hu

Telefonszám: +36 1 437 85 01

Képviselő: Dr. Bots Dénes

Képviselő elérhetősége: ugyfelkapcsolat@obuda.hu

és

Név: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Honlap: https://obuda.hu/

E-mail cím: postabonto@obuda.hu

Telefonszám: +36 1 437 85 01

Képviselő: Dr. Kiss László

Képviselő elérhetősége: postabonto@obuda.hu

 

Közös adatkezelők a továbbiakban: Adatkezelő

 

 

2.     Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: dpo@obuda.hu

Levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120.

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

 

 

3.     Regisztráció/jelentkezés a lengyel-magyar történelmi csapatversenyre

3.1.Érintettek kategóriái

 

Az Adatkezelő által meghívott középiskolák tanulói, akik részt kívánnak venni az Adatkezelő által szervezett lengyel-magyar történelmi csapatversenyen, a jelentkező tanulók törvényes képviselője, és a résztvevő tanulók felkészítő tanára.

 

3.2.Az adatkezelés célja

 

Adatkezelő a magyarországi középiskolák tanulói számára, meghívásos úton  lengyel-magyar  történelmi csapatversenyt szervez.  Az adatkezelés célja, a csapatversenyre jelentkezők regisztrálása, nyilvántartása, a csapatverseny dokumentálása.

 

3.3.Kezelt adatok köre

 

Csapattag tanuló:

 • neve
 • osztálya
 • iskolája

Felkészítő tanár:

 • neve,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe

Törvényes képviselő: (18 év alatti személy esetén a hozzájárulás megadásához):

 • neve,
 • aláírása

 

3.4.Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

Hozzájárulás visszavonása

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

 

3.5.A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása a jelentkező csapat felkészítő tanára .

 

3.6.A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[1]

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

3.7.A személyes adatok tárolásának időtartama

 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve legkésőbb az eredményhirdetést követő 60. napig

 

3.8.Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

3.9.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül a versenyen való részvétel nem biztosítható.

 

4.     A lengyel-magyar történelmi csapatversenyen történő részvételhez kapcsolódó adatkezelés

4.1.Érintettek kategóriái

 

Adatkezelő által meghívott középiskolák tanulói, akik részt vesznek az Adatkezelő által szervezett lengyel-magyar történelmi csapatversenyen, a résztvevő tanulók törvényes képviselője, és a résztvevő tanulók felkészítő tanára.

 

 

4.2.Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő által meghívott középiskolák tanulói számára szervezett lengyel-magyar  történelmi csapatverseny dokumentálása. A verseny egyes fordulói online formában kerülnek megrendezésre, a döntő személyes jelenléttel. A verseny során fotó és videófelvételek készülnek. Az elkészült fotók és videofelvételek közzétételre kerülnek az adatkezelő weboldalán és közösségi oldalán, médiában, online médiában. Az adatkezelés célja a verseny dokumentálása, tájékoztatás, hírközlés.

 

4.3.Kezelt adatok köre

 

Csapattag tanuló:

 • neve
 • osztálya
 • iskolája
 • képmása,
 • videofelvétel a tanulóról

Felkészítő tanár:

 • neve,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe
 • képmása,
 • videofelvétel a felkészítő tanárról

Törvényes képviselő: (18 év alatti személy esetén a hozzájárulás megadásához):

 • neve,
 • aláírása

 

4.4.Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

Hozzájárulás visszavonása

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

 

4.5.A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása az érintett.

 

4.6.A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[2]

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

A résztvevők adatai továbbításra kerülnek a verseny zsűrije részére.

 

Az Adatkezelő a megjelölt cél érdekében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

 

Webeditor Korlátolt Adatfeldolgozó neve: Webeditor Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1184 Budapest, XVIII. kerület Hársfa utca 24.

E-mail cím: info@webeditor.hu

Telefonszám: +36 70 940 6318

Képviselő: Miklós Martin ügyvezető – weboldal üzemeltetéséhez

 

Az adatok közzétételre kerülnek az alábbi weboldalakonl:

Kezdőlap

Közösségi oldalak:

Óbuda-Békásmegyer Facebook közösségi oldala

 

Amennyiben az adatkezelés, közösségi oldalakon valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

4.7.A személyes adatok tárolásának időtartama

 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve legkésőbb az eredményhirdetést követő 60. napig.

 

4.8.Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

4.9.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül a programban való részvétel nem biztosítható.

 

5.     A lengyel-magyar történelmi csapatverseny nyertesei adatainak kezelése

5.1.Érintettek kategóriái

 

Adatkezelő által szervezett lengyel-magyar történelmi csapatverseny győztesei, tanulók törvényes képviselője, és a győztes tanulók felkészítő tanára.

 

 

5.2.Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő által meghívott középiskolás tanulók számára szervezett lengyel-magyar  történelmi csapatverseny dokumentálása. A győztesekről tájékoztatás, hírközlés az adatkezelő weboldalán és közösségi oldalán, médiában, online médiában.

 

5.3.Kezelt adatok köre

 

Csapattag tanuló:

 • neve
 • osztálya
 • iskolája
 • képmása,
 • videofelvétel a tanulóról

Felkészítő tanár:

 • neve,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe
 • képmása,
 • videofelvétel a felkészítő tanárról

Törvényes képviselő: (18 év alatti személy esetén a hozzájárulás megadásához):

 • neve,
 • aláírása

 

5.4.Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

Hozzájárulás visszavonása

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

 

5.5.A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása az érintett.

 

5.6.A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[3]

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

A kezelt adatok  továbbításra kerülnek az Óbuda-Békásmegyer lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére, aki a nyertesek utazását szervezi, mint adatfeldolgozó.

 

 

5.7.A személyes adatok tárolásának időtartama

 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve legkésőbb az eredményhirdetést követő 180.  napig.

 

5.8.Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

5.9.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül a programban való részvétel nem biztosítható.

6.     Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Hozzájárulás visszavonása

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

 

Érintett tájékoztatáshoz való joga

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

 

Hozzáférés joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 

Adathordozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.     Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

 

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

8.     Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120., E-mail cím: dpo@obuda.hu).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

[1] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[2] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[3] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.