2008-05-15 | Térítési díjas étkeztetés biztosítása + Bérleti szerződés