2009-03-15 | az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve