I.7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Gazdasági társaságok

neve: Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2.

elérhetősége: https://esernyos.hu/

tevékenységi köre: közművelődési alapszolgáltatásokat biztosít, szervezi és támogatja Óbuda-Békásmegyer turisztikai tevékenységét, információs szolgáltatásokat lát el.

képviselőjének neve: Halmai Róbert

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.

székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2.

elérhetősége: https://obvf.hu/

tevékenységi köre: az Önkormányzat városfejlesztési koncepcióinak, valamint stratégiai terveinek kidolgozásában és azok megvalósításában működik közre

képviselőjének neve: Czékó Gábor

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

székhelye: 1032 Budapest, San Marco u. 81

elérhetősége: https://kulturkozpont.hu/

tevékenységi köre: az Önkormányzat közművelődéssel összefüggő közfeladatait ellátó gazdasági társaság

képviselőjének neve: Fodor Tamás

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbudai Parkolási Nonprofit Kft.

székhelye: 1035 Budapest, Vihar u. 17.

elérhetősége: https://obudaiparkolas.hu/

tevékenységi köre: a helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken a járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást lát el

képviselőjének neve: Patócs Petra Zsuzsanna

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

székhelye: 1033 Budapest, Mozaik utca 7.

elérhetősége: https://ovzrt.hu/

tevékenységi köre: az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, üzlethelyiségek kezelése, fenntartása, értékesítése, az ingatlanvagyonnal kapcsolatos műszaki, szakértői, nyilvántartási feladatok ellátása

képviselőjének neve: dr. Kirchhof Attila

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

székhelye: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.

elérhetősége: https://www.szentmargitrendelo.hu/

tevékenységi köre: gondoskodik az egészségügyi alapellátásról, a járóbeteg szakellátásról, valamint működteti a kerületi gondozói szolgálatot

képviselőjének neve: dr. Budai András

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

Költségvetési szervek:

neve: Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

székhelye: 1033 Budapest, Mozaik utca 7.

elérhetősége: https://obkf.hu/

tevékenységi köre: Biztosítja a közterületek rendjét és a közterületek fenntartását

képviselőjének neve:

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény

székhelye: 1033 Budapest, Folyamőr utca 22.

elérhetősége: https://www.kszki.hu/

tevékenységi köre: Működteti és fenntartja az Önkormányzat intézményhálózatát

képviselőjének neve: Novák Zsolt

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbuda-Békásmegyer Piac Igazgatóság

székhelye: 1033 Budapest, Mozaik utca 7.

elérhetősége: https://bekasipiac.hu/

tevékenységi köre: Ellátja a Békásmegyeri Piac üzemeltetési feladatait

képviselőjének neve: Krébesz Dániel

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbudai Platán Könyvtár

székhelye: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

elérhetősége: http://www.platankonyvtar.hu/

tevékenységi köre: A III. kerület lakosságának közkönyvtári ellátását biztosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi tagkönyvtárai mellett

képviselőjének neve: Pőcze Márta

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbudai Múzeum

székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 1.

elérhetősége: https://obudaimuzeum.hu/

tevékenységi köre: Muzeális feladatok ellátása.

képviselőjének neve: Gálfi Ágnes

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata

székhelye: 1032 Budapest, Gyenes utca 16.

elérhetősége: https://obudaivedonok.hu/

tevékenységi köre: A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel (állandó vagy ideiglenes) rendelkező személyek gondozásán túl a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeknél is végzi, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik.

képviselőjének neve: Schadek-Bíró Éva

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

székhelye: 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.

elérhetősége: https://obudairehab.hu/

tevékenységi köre: Az intézmény évtizedek óta biztosít munkahelyet és munkaalkalmat az itt dolgozóknak az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat támogatásával.

képviselőjének neve: Busi Zoltán

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

székhelye: 1036 Budapest, Kiskorona u. 3.

elérhetősége: http://www.oszszi.hu/

tevékenységi köre: Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény integrált formában biztosítja Óbuda-Békásmegyer nyugdíjas lakosságának magas színvonalú, differenciált szociális ellátását.

képviselőjének neve: Haskóné Alker Annamária

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

székhelye: 1035 Budapest, Váradi Sándor u. 9-11.

elérhetősége: https://www.ocstgyvk.hu/

tevékenységi köre: Gyermekjóléti szolgáltatás, utcai szociális munka

képviselőjének neve: Szalai-Komka Norbert

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Óbudai Társaskör Művelődési Ház

székhelye: 1036 Budapest, Kiskorona u. 7.

elérhetősége: https://www.obudaitarsaskor.hu/index.php/hu/

tevékenységi köre: Közművelődési feladatok, alkotó- és előadó-művészeti tevékenység fejlesztésének biztosítása

képviselőjének neve: Vass Lajos

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

neve: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3.

elérhetősége: https://obuda.hu/

tevékenységi köre: A képviselő-testület szerve

képviselőjének neve: Dr. Bots Dénes

az Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%