Park és közterületek fenntartási feladatainak ellátása Budapest Főváros III. kerület közigazgatási területén 2011.-2013.

[download id=”666″]

[download id=”665″]

Ajánlattételi dokumentáció (Park11-13-doku.doc)
MŰSZAKI LEÍRÁS-1.Általános tartalmi és műszaki követelmények (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-1._LTAL_NOS_TARTALMI__S_M_SZAKI_K_VETELM_NYEK.doc)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-2.PARK MUNKÁK technológiai terv (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-2.PARK_MUNK_K_technol_giai_terv.xls)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-3.Park leírás (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-3.Park_le_r_s.doc)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-4.Parkfenntartás területei (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-4.Parkfenntart_s__ter_letei.doc)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-5.Kutyahulladék gyüjtők (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-5.Kutyahullad_k__gy_jt_k.doc)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-6.Kutyafuttatók (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-6.Kutyafuttat_k.pdf)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-7.FASOR munkák technológiai terv (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-7.FASOR_munk_k_technol_giai_terv.XLS)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-8.fasorok fenntartása leírás (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-8.fasorok_fenntart_sa_le_r_s.rtf)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-9.Fasor jegyzék (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-9.Fasor_jegyz_k.xls)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-10.Növényvédelem Költségvetés kiírás (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-10.N_v_nyv_delem__K_lts_gvet_s_ki_r_s.doc)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-11.Növényvédelem Műszaki leírás (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-11.N_v_nyv_delem_M_szaki_le_r_s.doc)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-12.Növényvédelem Permetezés címlista (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-12.N_v_nyv_delem__Permetez_s_c_mlista.doc)
PARK MŰSZAKI LEÍRÁS-13.Főösszesítő (PARK_M_SZAKI_LE_R_S-13.F__sszes_t_.doc)
Park11-13-kieg tájék adás.pdf (Park11-13-kieg_t_j_k_ad_s.pdf)
Előzetes vitarendezési kérelem I.docx (El_zetes_vitarendez_si_k_relem_I.docx)
Előzetes vitarendezési kérelem II.docx (El_zetes_vitarendez_si_k_relem_II.docx)
Parkfenntartás 2011-13 – szerződés (Parkfenntart_s_2011-13_-_szerz_d_s.pdf)