Segítünk! Megvédjük a lakosainkat a rezsiválság hatásaitól

A rezsicsökkentés kivezetése rengeteg háztartásnak, családnak okoz hatalmas költségemelkedést. Önkormányzatunk a rezsiemelés harmadik kerületi áldozatait védi új segélyezési formájával, amely jelentősen kiegészíti a fővárosi támogatásokat.

Az óbuda-békásmegyeri téli rezsitámogatás október 1-től igényelhető, a nyomtatványok ettől a naptól vehetők át személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban, vagy tölthetők le a honlapról. A jogosultak számára december elején kerül átutalásra a november hónapra megállapított támogatás.

Új támogatási formaként pedig évi egy alkalommal, legfeljebb 28.500 forintos rezsitámogatásban részesülhetnek azok a harmadik kerületi háztartások, akik nem tudják kifizetni a rezsijüket jövedelemhatártól függetlenül.

A fővárosi lakásrezsi-támogatás szintén októbertől igényelhető, az új rendszerben havi négyezer, azaz évi 48 ezer forintos támogatást igényelhetnek a rászoruló háztartások, valamint azok a nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek, akiknek a nyugdíja vagy ellátásának havi összege alacsonyabb, mint százezer forint.  Az ezt meghaladó, de havi 170 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban vagy nyugdíjban részesülő budapestiek havi kétezer forint, azaz, évi 24 ezer forint támogatásban részesülhetnek. Az ehhez szükséges igénylőlapot innen tudják letölteni. További részleteket a programról ezen a linken lehet találni.

A távhőszolgáltatási és víz-, csatorna és szemétszállítási díjtámogatása mellett gázszolgáltatási és villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatást is lehet igényelni, havi kétezer forint összegben.

A havi négyezer forintos támogatásra jogosult háztartások, így a továbbiakban kettő – általuk választott – díjtámogatásban részesülhetnének, egyenként havi kétezer forint összegben.

Azok részesülhetnek óbudai téli rezsitámogatásban, akik háztartásában

 • egyedül élő személy esetében, továbbá ha a családban fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodással élő személy él,  az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a havi 140 000 Ft-ot,
 • nem egyedül élő személy esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 120 000 Ft-ot,
 • ingó és ingatlan tulajdon esetén a vagyon értéke nem haladja meg a 2 000 000 Ft-ot,
 • valamint benyújtják a kitöltött kérelem formanyomtatványt és csatolják hozzá a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat.

Milyen igazolásokra és nyilatkozatokra van szükség?

 • jövedelemigazolás – a kérelem beadását megelőző hónapról
 • vagyonnyilatkozat
 • lakossági folyószámla száma (amennyiben rendelkezik banki szerződéssel).

Mennyi ideig kapható a támogatás?

 • Minden év november 1. napjától a következő év március 31. napjáig (maximum 5 hónap).

Mennyi a támogatás összege?

 • a támogatás összege havonta 10 000 Ft.

Hol, mikor és milyen módon nyújtható be a kérelem?

 • október 1. és március 31. között lehet benyújtani a kérelmet
 • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban vagy
 • postai úton vagy
 • elektronikusan

Amennyiben kérdése van bármelyik támogatással kapcsolatban, keresse fel a Szociális Főosztály és a Lakásügyi Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáját.

A Szociális Főosztály és a Lakásügyi Főosztály személyes ügyfélfogadásra kijelölt helyisége a Fő tér 2. sz. alatti Ügyfélszolgálati Iroda (hátul az udvarban). Az Ügyfélszolgálat látja el az önálló szociális ügyfélszolgálat tevékenységet.

Az Ügyfélszolgálat átveszi és továbbítja a Hivatal részére a szociális és lakásügyi témájú kérelmeket, beadványokat, valamint tájékoztatást nyújt – szóban, illetve telefonon – a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó ügyekben.

Telefon: +36 1 437 85 44, 437 85 47, 437 86 69, 437 89 80
Cím: 1033 Budapest, Fő tér 2. (hátul az udvarban)

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 9.00 – 18.00
 • Kedd: 8.00 – 16.30
 • Szerda: 8.00 – 16.30
 • Csütörtök: 8.00 – 16.30
 • Péntek: 8.00 – 12.30

A Szociális  Főosztály és a Lakásügyi Főosztály az Ügyfélszolgálati Irodán és annak nyitvatartási idejében fogadja az ügyfeleket!