Belső Ellenőrzési Iroda

Petzné Pócsai Éva: irodavezető

Telefon: + 36 1 437 85 66

E-mail cím: petzne.eva@obuda.hu

 

Munkatársak:

Kecskeméty Andrea: belső ellenőr

Telefon: + 36 1 437 86 19

E-mail címcsanalosi.zoltanne@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 4. I. emelet

 

A jegyző közvetlen irányítása alatt látja el feladatait.

Tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás vizsgálatára.

Jóváhagyott, éves terv alapján ellenőrzési tevékenységet végez:

–  a Polgármesteri Hivatalnál,

–  az Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,

– az Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1 § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál,

– az Önkormányzat saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,

– a nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél,

– tanácsadó tevékenység ellátása, a költségvetési szerv eredményességének növelése és a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében.

A polgármester és a jegyző megbízására soron kívüli vizsgálatokat hajt végre.

Az ellenőrzési tevékenységet a hatályos jogszabályok alapján, továbbá a nemzetközi valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, etikai kódex, belső szabályzatokban előírtak  szerint végzi.