Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály

Főosztályvezető: Rácz Ferenc

Csoportvezető: Szalinai Szilvia Ildikó

Telefon: + 36 1 437 85 54

E-mail cím: szalinai.ildiko@obuda.hu

Munkatársak:

Meilinger Hanna: Ügyintéző

Telefon: + 36 1 437 85 79

E-mail cím: meilinger.hanna@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em. 15.

 

Vinkler Szabolcs Csaba: Beszerzési referens

Telefon: + 36 1 437 88 23

E-mail cím: vinkler.szabolcs.csaba@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em. 15.

 

Ifj. Sárkány László: gépkocsivezető

Iroda: 1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em. 13.

 

Pétervári Katalin: Műszaki referens

Telefon: + 36 1 437 86 15

E-mail cím: petervari.katalin@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em. 15.

 

Csikely Ágnes: műszaki, üzemeltetési munkatárs

Telefon: + 36 1 437 89 35

E-mail cím: csikely.agnes@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Laktanya u. 4., II. emelet 4.

 

Heinrich Gyula: gépkocsivezető

Telefon: + 36 1 437 85 10

Iroda: 1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em. 13.

 

Holló Erika: recepciós

Telefon: + 36 1 437 85 10

Iroda: 1033 Budapest, laktanya u. 4. II. 15.

 

Király Sándor Lajos: műszaki ügyintéző

Telefon: + 36 1 437 86 50

E-mail cím: kiraly.sandor@obuda.hu

Cím: 1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em. 4.

 

Sárkány László: gépkocsivezető

Iroda: 1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em. 13.

 

 • A Hivatal épületei biztonságának megszervezése és folyamatos ellenőrzése, a belső rend és biztonság fenntartása.
 • A biztonsági őrök tevékenységének, a szolgálat ellátásának ellenőrzése.
 • A recepció-szolgálatot megszervezése, az ott rendszeresített nyilvántartások pontos, naprakész vezetésének folyamatos ellenőrzése.
 • A szakterületet érintő közbeszerzési eljárások előkészítése, és lebonyolításában történő közreműködés, az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában, valamint a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatában előírtaknak megfelelően.
 • Az osztály munkáját érintő pénzügyi feladatok ellátása, pénzügyi bizonylatok, számlanyilvántartás vezetése, utalványrendeletek elkészítése.
 • Vezeti a Polgármesteri Hivatal épületeiben rendszeresített tűzvédelmi és vagyonvédelmi eszközök leltári nyilvántartását, gondoskodik a jogszabályok szerinti rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, felülvizsgálatáról.
 • Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületeinek tűzvédelmi szabványossági, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatainak nyilvántartásáról és a felülvizsgálatok határidőre történő elvégeztetéséről.
 • Közreműködik a Polgármesteri Hivatal épületeinek munkavédelmi ellenőrzésében.
 • Biztosítja a Polgármesteri Hivatal folyamatos és zökkenőmentes műszaki és technikai működését, az ehhez szükséges anyagok, eszközök és kellékek beszerzését.
 • Feladat-ellátása során kapcsolatot tart a kerületi Rendőrkapitánysággal, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Észak-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóságával, a Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesületével.
 • Részt vesz a leltározási feladatok ellátásában.
 • Ellátja a Hivatal központi fénymásolási feladatait.
 • Nyilvántartást vezet a Hivatalban használt bélyegzőkről, gondoskodik a bélyegzők beszerzéséről, cseréjéről, megsemmisítéséről.
 • Gondoskodik a számlák bevételezéséről, állóeszközök nyilvántartásáról.
 • Gondoskodik a dohányzási tilalomra vonatkozó táblák kihelyezéséről, a kijelölt dohányzóhelyek táblával történő megjelöléséről, valamint részt vesz a dohányzásra vonatkozó törvényi rendelkezések, és a polgármesteri-jegyzői utasításban meghatározott előírások betartásának ellenőrzésében.
 • Ellátja a Hivatal kerékpárjaival kapcsolatos adminisztrációt, gondoskodik a szervizelésről.
 • Részt vesz az európai uniós, az országgyűlési, valamint az önkormányzati képviselő választással, népszavazással kapcsolatos feladatok lebonyolításában.
 • Gondoskodik a nemzeti ünnepek alkalmából történő koszorúzások feltételeinek biztosításáról.
 • Gondoskodik a Hivatal helyiségeinek takarításáról.
 • Biztosítja az Önkormányzat, valamint a Hivatal tulajdonában lévő gépjárművek üzemkész állapotát.