dr. Krajcsi Andrea: titkárságvezető

Telefon: + 36 1 4378 597

Cím: 1033. Budapest, Fő tér 3. I/29.

 

Munkatársak:

dr. Kiss Annamária: jogtanácsos

Telefon: +36 1- 4378-634

Cím: 1033. Budapest, Fő tér 3. I. em. 31.

 

Hajduné Hoffer Marianna: titkárnő

Telefon: +36 1 4378 599

Cím: 1033. Budapest Fő tér 3. I. emelet 30.

 

Zatykóné Horváth Krisztina: titkárnő

Telefon: +36 1-4378-591

Cím: 1033. Budapest, Fő tér 3. I. em. 30.

 

A Jegyzői Titkárság a jegyző közvetlen irányítása alatt ellátja az alábbi feladatokat:

  • Közreműködik a jegyző jogi dokumentumok felülvizsgálatával, véleményezésével, ellenőrzésével, készítésével kapcsolatos szakmai tevékenységében.
  • Ellátja az önkormányzati rendeletek jogszabály-szerkesztési feladatait, közreműködik a rendelet-tervezetek társadalmi véleményezésében, gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről, Loclex rendszerben való közzétételéről, vezeti az önkormányzati rendeletek nyilvántartását.
  • Koordinálja a szervezetszabályozási feladatokat.
  • Előkészíti a jegyzői értekezleteket.
  • A jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket készít.
  • Ellenőrzi mindazon képviselő-testületi és bizottsági határozat végrehajtását, amelynek felelőse a jegyző.
  • Kivizsgálja a jegyzőhöz érkező panaszokat, figyelemmel kíséri az ügyek határidőben történő elintézését.
  • Szervezi a jegyzői programokat, fogadóórákat.
  • Ellátja a titkársági, szervezési, iratkezelési feladatokat.
  • Közreműködik a képviselő-testületi és bizottsági anyagok Kormányhivatalba történő továbbításában.