dr. Szabó Zsuzsanna: irodavezető

Telefon: +36 (1) 437-8642

E-mail cím: szabo.zsuzsa@obuda.hu

 

Munkatársak: 

dr. Bacsó Krisztina: jogtanácsos

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3., II. em. 46/A

 

dr. Gartai Zoltán Tamás: kamarai jogtanácsos

Telefon: +36 (1) 437-8807

E-mail címgartai.zoltan@obuda.hu

 

dr. Scheirich Gyula: kamarai jogtanácsos

Telefon: +36 (1) 437-8990

E-mail címscheirich.gyula@obuda.hu

 

Katonáné István Katalin: jogi asszisztens

Telefon: +36 (1) 437-8998

E-mail címkatonane.istvan.katalin@obuda.hu

 

A jegyző közvetlen irányítása alatt ellátja az alábbi feladatokat:

Képviseli az önkormányzatot bíróság előtti peres eljárásokban, illetve mindazon szervezetek előtt, illetve fórumokon, amelyre meghatalmazást kap.

Előkészíti, jogi szempontból véleményezi, ellenjegyzi az Önkormányzat nevében készült szerződéseket, valamint együttműködési megállapodásokat az érintett szervezeti egység vezetőjének bevonásával kontrollálja a szerződések teljesítését.

Az Önkormányzat által létesítendő közalapítványok, civil szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok alapító okiratát (társasági szerződésének) előkészíti, véleményezi és gondoskodik az illetékes megyei bíróságnál, valamint az illetékes cégbíróságnál történő bejegyeztetéséről, nyilvántartásba vételéről, és gondoskodik a civil szervezetek és a gazdasági társaságok adataiban bekövetkezett változások bírósági nyilvántartásokban való átvezetéséről.

Gondoskodik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal polgári jogi szerződéseiből eredő vitás ügyek rendezéséről.

Részt vesz vagyonjogi ügyeket érintő testületi előterjesztések előkészítésében.

Közreműködik a képviselőtestület és az apparátus részéről felmerülő jogi szakértelmet igénylő ügyek megoldásában.

Ellátja az útkárok rendezésével kapcsolatos ügyeket.

Vezeti a szerződések nyilvántartását.

Jogi segítséget nyújt munkajogi kérdésben a Hivatal, illetve az intézményhálózat e területtel foglalkozó munkatársainak.

Előkészíti az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok vezetőinek kinevezésével kapcsolatos dokumentumokat.