Szervezési Főosztály

Főosztályvezető: dr. Tass Bálint

Telefon: + 36 1 437 85 85

E-mail cím: tass.balint@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 28.

Testületi, Képviselői és Bizottsági Osztály

Munkatásrak: 

Bekő Istvánné: ügyintéző

Telefon: + 36 1 437 85 84

E-mail cím: beko.istvanne@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 28.

Bíró Ágnes: szervezési referens

Telefon: +36 1 437 85 51

E-mail cím:  biro.agnes@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 28.

Gál Zoltánné: ügykezelő

Telefon: +36 1 437 89 42

E-mail cím: gal.zoltanne@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 4. I. emelet

Knoll László: sokszorosító

Telefon: + 36 1 437 85 07

E-mail: knoll.laszlo@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 4. I. emelet

 

Ellátja a képviselők munkájával összefüggő ügyviteli teendőket. Gondoskodik a képviselő-testületi és a bizottsági ülések előkészítéséről és az üléseket követő feladatok ellátásáról. Kezeli a hivatalos hirdetményeket.

Központi Iktató

Osztályvezető: Kovács Adrienn Rita

Telefon: + 36 1 437 85 14

E-mail cím: kovacs.adrien@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 14/b.

Munkatársak: 

Déri Krisztina Zsófia: ügykezelő

Telefon: + 36 1 437 85 31

E-mail cím: deri.krisztina@obuda.hu

Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 16/B.

Erős Anna: ügykezelő

Telefon: + 36 1 437 85 17

E-mail cím: eros.anna@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 16.

Heizler Sándorné: ügykezelő

Telefon: + 36 1 437 85 30

E-mail cím: heizler.sandorne@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 16.

Izsó Gábor: iktató-irattáros

Telefon: + 36 1 437 85 13

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 15.

Kovács Györgyné: iktató-irattáros

Telefon: + 36 1 437 85 28

E-mail cím: kovacs.gyorgyne@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 16/b.

László Attila: ügykezelő

Telefon: +36 1 437 88 03

E-mail cím: laszlo.attila@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 16/b.

Messner Pálné: ügykezelő

Telefon: + 36 1 437 88 05

E-mail cím: messner.palne@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 15.

Pasinszki Anita: iratkezelési ügyintéző

Telefon: + 36 1 437 85 29

Iroda: 1033 Budapest Fő tér 3. fszt. 16. (külső szoba)

Páles Gábor: kézbesítő-postázó

Telefon: + 36 1 437 86 99

E-mail cím: pales.gabor@obuda.hu

Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. fsz. 15.

Pintér Béla: kézbesítő

Telefon: + 36 1 437 89 15

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. fsz. 14.

Szabó Róbert: kézbesítő-irattáros

Telefon: + 36 1 437 85 27

E-mail cím: szabo.robert@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 16.

 

Az osztály ellátja a Hivatal postai küldeményeinek kezelésével, iktatásával,valamint a hivatali ügyfélkapun elektronikusan érkező küldemények fogadásával, továbbításával kapcsolatos feladatokat.  Részt vesz az irattárazási és a selejtezési teendők ellátásában.

Informatikai Osztály

Munkatásrak: 

Albrecht Ákos Fülöp: informatikus

Telefon: +36 1 437 86 57

E-mail cím: albrecht.akos.fulop@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 4. I. emelet

Mezei Tímea: kommunikációs ügyintéző – adminisztrátor

Telefon: + 36 1 437 85 40

E-mail cím: mezei.timea@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 4. I. emelet

Molnár István: Informatikus

Telefon: + 36 1 437 85 90

E-mail cím: molnar.istvan@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 17.

Török Zoltán: informatikus

Telefon: + 36 1 437 88 66

E-mail cím: torok.zoltan@obuda.hu

Iroda: 1033 Budapest, Fő tér 4. I. emelet

 

Szervezi és irányítja a Polgármesteri Hivatal informatikai, számítástechnikai feladatait.

Ellátja a Polgármesteri Hivatalnál működő számítógépes hálózatok rendszergazdai és biztonságtechnikai feladatait. Folyamatosan felügyeli a szakirányú rendszereket együttműködve a szakmai feladatokat ellátó szervezeti egységekkel.

Üzemelteti a Hivatal telekommunikációs rendszereit. Ellátja a telefonközpont szolgáltatásainak felügyeletét. Felügyeli a Hivatali mobiltelefon-flotta működését.

A telefon, mobiltelefon valamint hálózathasználati jogosultságokat biztosítja, nyilvántartja.