Talált dolgok kezelése

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. Az erre kijelölt szervezeti egység a hivatal Ügyfélszolgálata. (1033 Budapest, Harrer P. u. 2.)

A talált tárgy leadásakor a találás körülményeiről jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben a találónak nyilatkozni kell arra vonatkozólag, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára.

A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben (pl.: bevásárlóközpontban), továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt, köteles azt az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni.

Amennyiben az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, – dokumentumokkal, vagy egyéb módon igazolja a tulajdonjogát, vagy jogosultságát – az ügyintéző haladéktalanul gondoskodik a jogosultnak történő átadásáról.

Ha a dolog jogosultjának személye nem állapítható meg, a jegyző a beszolgáltatástól számított három hónapon át a dolgot megőrzi, ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – amennyiben ennek tulajdonjogára átadáskor igényt tartott – a találónak ki kell adni.

A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át. A találó a találástól számított 1 év után szerzi meg a tulajdonjogot, ha a jogosult ez alatt az idő alatt nem jelentkezik.

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a talált dolog értékesíthető.

A jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét elveszti, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.

Vonatkozó jogszabályok:

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54. § – 5:64. §

Adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el:  https://obuda.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-talalt-targyak-ugyei-ugyhoz-kapcsolodo-adatkezeleshez/