Felhívás – Ki legyen a kerület díszpolgára?

Hírek
Közzétéve:

                             F E L H Í V Á S

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozására vonatkozó indítvány megtételére

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2007.(VI. 29.) rendelete újra szabályozta Óbuda-Békásmegyer díszpolgára kitüntető cím alapításának és adományozásának rendjét.

Az Önkormányzat rendelete szerint:

A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki:

     a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy művészeti életében 

         maradandót alkotott,

  b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi  

      elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hírnevének  

      öregbítéséhez.

 

A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:

     a)  a Képviselőtestület bármely tagja,

     b)  az ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,

     c)  legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár,

     d)  bármely – a III. kerületben székhellyel rendelkező – civil szervezet.

Évente egy kitüntető cím adományozható.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat az ún. Javaslattevő Testület vizsgálja meg, melynek tagjai:

     a)  polgármester,

     b) Óbuda-Békásmegyer díszpolgárai,

     c) a Képviselőtestületben mandátummal rendelkező képviselő csoportok által kijelölt egy-egy személy.

 

A Javaslattevő Testület javaslatát a polgármester terjeszti be a Képviselőtestület ülésére.

A kitüntető cím adományozásáról a Képviselőtestület 2008. március 31-ig dönt.

Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári cím 2008. május 4-én, a kerület napja alkalmából megrendezendő központi ünnepségen kerül átadásra.

     Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2008. március 1-jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgárának személyére.

Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.

Az indítványt: a “Javaslattevő Testületnek”címezve, zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal 1033 Bp. Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (Szervezési Osztály) lehet – ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Budapest, 2008. január 23. 

 
                                   
                     Bús Balázs

                                 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

                                                       Polgármestere

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság