„A közterületek közös értékeink”

Hírek
Közzétéve:

A közterületeink azaz a „mi közös tereink”, amelyek hatalmas értéket rejtenek magukban, hiszen Óbuda-Békásmegyer gazdag gyönyörű, természetközeli helyszínekben és történelmi emlékművekben. Ezek tisztán tartását, ellenőrzését és megóvását részben Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (OBKF) végzi, szoros lakossági együttműködéssel. A kerületi lakosok a közterületesek szemei: amit ők látnak és tapasztalnak a közterületeken, abban az OBKF tud segíteni, vagy megoldást találni, hogy a probléma eljusson az illetékes szerv felé.

A közterület-felügyelet feladatai összetettek és sokrétűek. Az OBKF 2022-ben többek között az alábbiakkal foglalkozott.

Térfigyelés

A Térfigyelő Csoport és a rendőrség kirendelt munkatársai 2022-ben is fix telepítésű- és mobil kamerákon keresztül figyelték a közterületek rendjét. Az operátori tevékenységet a korábban kialakult rend szerint közterületen egy fő közterület-felügyelő és egy rendőr járőrpáros, úgynevezett Őrszem szolgálat támogatta. Ők reagáltak többek között a távfelügyeleti rendszerbe bekötött önkormányzati intézményekből érkező riasztásokra, betörésjelzésekre, valamint a térfigyelő kamerákon keresztül észlelt rendellenességekre.

A Térfigyelő Csoport diszpécserei a nap 24 órájában végzik a járőrök irányítását, reagálnak a sürgős bejelentésekre, irányítják, dokumentálják a kerékbilincseléssel és a járműelszállítással járó feladatokat. Általuk megvalósul a 24 órás ügyeleti és területi szolgálat: minden bejelentést fogadni tudnak, ha szükséges járőrt is küldenek az adott helyszínre.

Roncsok

A közterületi rend és tisztaság fenntartásában nagy szerepet kapott a tavalyi évben is a közterületen hagyott, hulladékká vált, üzemképtelen, illetve forgalomképtelen járművek kezelése. Az OBKF közel félszáz – hulladékká vált – roncs járműtől tisztította meg a kerületet.

Iskola- és piacszolgálat

Az iskolák környékén, egyenruhás jelenléttel, az úgynevezett iskolaszolgálattal segítették az OBKF munkatársai a gyermekek biztonságos közlekedését. Horváth Antal az OBKF igazgatója erről így fogalmaz: „Büszkén mondhatom, hogy az iskolaszolgálattal kapcsolatban kapjuk a legtöbb pozitív visszajelzést a lakosságtól, az intézményvezetőktől és a szülőktől.”

Az közterület-felügyelet piacszolgálat keretében a kerület közigazgatási területén mind az állandó, mind pedig a szombatonként megrendezésre kerülő hétvégi piacokat és környékét visszatérően ellenőrizte, ellenőrzi.

Biztosítás ellátása

Az Önkormányzat által szervezett kedvezményes muskátli- és burgonya, illetve alma vásárlási akcióban segédkeztünk. A biztosítási feladatokat több helyszínen gépjárműs járőrszolgálattal oldottuk meg.

A lomtalanítás teljes időszaka alatt 3 személygépjárművet és egy tehergépjárművet biztosítottunk. Összesen 38 közterület-felügyelő 12 órás váltásokban vett részt a szolgálatban.

Prioritásként kezeltük a Mindenszentek és a Halottak napi megemlékezés időszakában az Óbudai Köztemető és a Tamás utcai urna temető környékén az ellenőrzési feladatok ellátását.

A vízen is

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal (DVRK) a kerület illetékességi területéhez kapcsolódó Duna szakaszon az OBKF hajós szolgálatot lát el. Egy év alatt 27 műszaki mentést hajtottak végre. A Római-part védett övezet, ezért jelentős odafigyelést és nagy felkészültséget igényel Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet részéről is.

A Pünkösdfürdő Park építésének befejeztével a felügyelet irodakonténere is elnyerte végső helyét a Római-parton. Az irodakonténer nagy segítséget jelent egyrészről a hajós szolgálatot ellátó felügyelők számára, másrészről a Római-parti járőröknek. A közterület-felügyelet felkészített munkatársai szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat is el tudnak látni.

A lakosságért

A felügyelet a lakosságbarát hozzáállását, a szorosabb kapcsolatfelvételt, hűen a mottójához  „Közelebb a lakossághoz” 2022-ben is követte.

A lakossággal történő kapcsolattartás egyik kiemelt forrása az Ügyviteli Csoport munkatársai által ellátott Ügyfélszolgálat. Az Ügyfélszolgálat az elmúlt évben hozzávetőleg 4800 telefonos bejelentést fogadott, több mint 6000 db e-mailen érkező bejelentést kezelt, és 2250 fő személyes ügyintézést választó lakost szolgált ki.

Az év folyamán több alkalommal szerveztek lakossági fórumot, amelyek nyomán realizálódott a területi felügyelői rendszer. 2022-ben befejeződött a területi felügyelői rendszer átszervezése és megszilárdítása.

 

„A területi felügyelő szolgálattal a célunk, hogy a helyi lakosokkal állandó, közvetlen kapcsolatot tartsunk fenn. A lakosság számára fogadóórák keretében biztosítottuk a személyes megbeszélés lehetőségét” – hangsúlyozza Horváth Antal.

Messy sikeres

A környezettudatosság minél szélesebb körben történő elterjedése érdekében edukációs programokat tartottak III. kerületi általános iskolások részére. A Messyről elnevezett szemétgyűjtő kampány célja az volt, hogy az iskolákban is felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és aktualitására.

Az OBKF a társadalom iránti felelősségének is tudatában van, magatartását, cselekedeteit és működési politikáját e szerint alakítja ki. 2022-ben az Önkormányzat karácsonyi adománygyűjtő akciójához csatlakozva ruhákat és gyermekjátékokat gyűjtöttek a rászorulóknak. Idén a játékokat és az ágyneműket az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, Családok Átmeneti Otthona számára adták át. A ruhákat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjába szállították.

Új rendszer

A korábbi évek tapasztalati alapján bevezetett új iktatási, nyilvántartási rendszer eredményeként számszerűen is kimutatható, hogy a felügyelet által ellátott városüzemeltetési feladatok közül a helyi lakosságot leginkább a zöldfelületek, parkok, fák, és a közutak, járdák állapotával, karbantartásával kapcsolatos problémák foglalkoztatták. Az OBKF 2022-ben is igyekezett ezeknek az elvárásoknak eleget tenni.

A Városüzemeltetési és Köztisztasági Osztály  mindennapos feladatai közé tartozott a parkokban, tereken eldobált hulladék begyűjtése, ami meghaladta a 3250 m3-t, valamint az illegálisan kihelyezett zöldhulladék begyűjtésében is tevékenyen részt vettek az osztály tagjai. A csoport feladata volt továbbá a javításra szoruló utak, járdák, közterületi bútorok, tárgyak, játszóeszközök, kerítés védvonalak szükséges javítása is.

A karbantartási munkálatok mellett a kerület szépítésére is gondosan ügyeltek. Mintegy 1100 m2 felületen történt virágágyi kiültetés, tavasszal (május) egynyári-, ősszel (október) kétnyári virágokkal. A már meglévő és évente átültetett ágyások mellett újabb évelő növényekkel beültetett ágyásokat is létesítettek (Római úti lakótelep, Flórián tér). A virágok ápolása az egész tenyészidőszakban folyamatosan biztosított volt.

„A jövőben az egyik legfontosabb küldetésünk az lesz, hogy a lakosság nagy része megértse és elfogadja: nekünk a közös szabályok betartatása a célunk. Hiszen mindannyiunk érdeke a békés egymás mellett élés megteremtése, hogy ne tegyük tönkre a természetes és az épített környezetünket” – mondta el célkitűzéseit Horváth Antal.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság

Kapcsolódó bejegyzések

Hírek
Közzétéve:

Óbudai óvónők mentették meg egy járókelő életét – Köszönjük a helytállásukat!

Hírek
Közzétéve:

A Meggyfa utcai platán lett a 2023-as év fája

Hírek
Közzétéve:

Indul Civil Üzleti Iskolánk új évada!