A Mátyás király úti fasor felújítása: faápolás, faültetések és kivágás

Hírek
Közzétéve:

Megkezdődött a Mátyás király útja fasorának felújítása. A 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet „a fás szárú növények védelméről” jogszabály kimondja, hogy „4. § (2) A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.”

Sajnos a Mátyás király útja még őrzi azt a 80-as, 90-es évek téves szakmai irányát, miszerint a magas törzsre oltott gömbakác (Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’) alkalmas légvezetékek, szűk utcák fásítására.

A fehér akácot (Robinia pszeudoacacia) 1601-ben hozta be Észak-Amerikából Európába Jean Robin és fia, Vespasien Robin, Linné az ő tiszteletükre nevezte el a nemzetséget, a Vespasien által ültetett fácska mai napig él a párizsi René Viviani téren. A gömb lombkoronát nevelő fajtáját az 1800-as években nemesítették, a koronaalak mellett jellegzetessége, hogy pálhatövise szinte sosincs vagy igen kevés és nagyon apró, virágot pedig nem hoz (1–1 szenzációszámba menő virágzásáról újságcikk beszámolók ismertek). A fajtával alapvető probléma van:

  1. az alanyt adó alapfaj gyakran intenzíven sarjadzik,
  2. a gyökér- és tősarjakat kezelni, kordában tartani igen nehézkes és drága, főképp óriási, kettesével álló pálhatövisei miatt,
  3. a meghagyott sarjakból fejlődő fák, mivel tarackból vagy gyökérből fejlődik, nincs karógyökere, nem alakulnak ki húzó vagy támasztógyökerei, az összes gyökere járulékos eredetű, így az ilyen fa rendes gyökérzet nélkül könnyen kifordul,
  4.  a törzs gyakran a járulékos és alvó rügyeiből vízhajtásokat fejleszt, melyek a gömbkorona fölé nőve azt elsorvasztják a nemes részt,
  5.  a kialakuló új korona fatest szerkezete pedig a járulékos- és alvórügy eredet miatt gyenge, másodlagos szerkezetű, így az ilyen eredetű ágak könnyen lehasadnak,
  6.  az oltási pontból fejlődő hajtások ún. terhelt koronaalapot hoznak létre, az egy pontból eredő ágak (visszametszés nélkül) széttörik a koronaalapot,
  7.  a rendszeresen fejre vagy biztosítócsapra visszametszet gömbakác gondos kezelés ellenére is bekorhad, így a koronaalap bekorhad és széttörik.

Az Újpesti rakparton a BKM FŐKERT 2020-ban végzett hasonló fasorfelújítást, gömbakáccserélést.

A Mátyás király út fásításának felmérésekor szükséges volt az életveszélyes, repedt, korhadt, odvas fák ápolása, 21 darab félig vagy teljesen kiszáradt, a gyökérnyak, a törzs vagy koronaalap korhadt, így életveszélyes gömbakác, 1 darab kiszáradt gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosa’) és 1 darab, az úttesttől 20 cm-re kinőtt, invazív (özöngyom) zöldjuhar került kivágásra:

Mátyás  király útja 69. – 2 db gömbakác,

Mátyás király útja 71. – 3 db gömbakác,

Mátyás király útja 77. – 2 db gömbakác,

Mátyás király útja 81/b. – 1 db zöld juhar, 1 db gömbakác,

Mátyás király útja 82/a. – 2 db gömbakác,

Mátyás király útja 84. – 1 db gömbjuhar,

Mátyás király útja 86/a. – 2 db gömbakác,

Mátyás király útja 88. – 1 db gömbakác,

Mátyás király útja 90. – 2 db gömbakác,

Mátyás király útja 94. – 1 db gömbakác,

Mátyás király útja 96/a. – 1 db gömbakác,

Mátyás király útja 102. – 1 db gömbakác,

Mátyás király útja 104. – 3 db gömbakác.

A kivágással párhuzamosan, január 26-ig máris 18 darab kétszer iskolázott, 18–20 cm törzskörméretű, 6 cm törzsátmérőjű, kb. 3–3,5 m magas Szent István-hárs (Tilia ×euchlora ’Szent István’) került elültetésre 1 m³-es ültetőgödrökbe, mindegyikben 50 százalékos talajcsere mellett, illetve a fák indítómetszésben is részesültek.

A fák gondozását, különösképpen az öntözést, a telepítési kötelezett végzi. Garanciális bejárás időpontja: 2023 tavasza. Az esetlegesen elpusztuló fákat garanciálisan cseréltetjük.

2022 márciusáig 52 darab új fa ültetését végezzük el:

  • Az utca páros oldalán 28 darab gömb csepleszmeggy (Prunus fruticosa ’Globosa’) kerül eltelepítésre, a hely adottságai és a fajta faiskolai készletei miatt itt csak 14–16 cm vagy 10–12 cm törzskörméretű, kétszer iskolázott csemetékkel. A csepleszmeggy (Prunus fruticosa) egy sztyeppei, sűrűn tarackoló cserje, amelyet madárcseresznye (Prunus avium) magas törzsébe szemeznek. Az előállítás módja ugyan megegyezik a gömbakácéval, de itt alapvető különbség, hogy a csepleszmeggy legfeljebb 1–1,5 m magasra tud nőni, így a törzsön egy legfeljebb 2–3 m átmérőjű gömbkorona tud csak fejlődni, korlátolt növekedése miatt kevésbé terheli és repeszti szét a koronaalapot, nincs szüksége metszésre, fatest szerkezete cserjékre jellemző, így az egy pontból eredő ágak nem hasítják szét az oltási pontot.
  • Az utca páratlan oldalán egy légkábel terhelte virágkazettába 1 darab oszlopos korai juhar (Acer platanoides ’Olmstedt’) kerül, amely csak közel függőleges hajtásaival a vezetékek közt ki tud nőni azok károsítása nélkül, míg a többi zöldsávba 23 darab ezüst hárs (Tilia tomentosa) fog kerülni, amelyek dús virágzásukkal hozzájárulnak a biodiverzitás védelméhez, kiemelt esztétikai értéket fognak képviselni, rugalmas fatest szerkezetük révén az akácénál sokkal hosszabb életű.

A kivágásról online és helyszíni plakátok, postaládai szórólapok segítségével tájékoztattuk a lakosokat. Mint láthatják, a fák eltávolításával párhuzamosan a telepítések is zajlanak, hiszen a kivágott 23 életképtelen és veszélyes fa helyett máris 18 új, szép díszfa áll.

Köszönjük szíves türelmüket!

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság