Április elsejétől várjuk új bölcsődéseink jelentkezését ‒ Összegyűjtöttük, mi szükséges a felvételhez

Hírek Aktuális ügyek
Közzétéve:

Az Óbudai Egyesített Bölcsődékbe a beiratkozási időszak a soron következő nevelési-gondozási évre április 1-30-ig tart. A felvételt a bölcsőde által erre rendszeresített adatfelvételi lapon elektronikusan vagy személyesen lehet kérni.

Amennyiben a bölcsődébe jelentkező kisgyermeknél ételallergia, intolerancia áll fenn, a bölcsődei alapellátást a Szél Bölcsődében, illetve a Medgyessy bölcsődében biztosítunk. A speciális étkezés igénybevételéhez az alábbi szakorvosok valamelyikének szakvéleménye szükséges:

  • endokrinológia és anyagcsere betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos
  • gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos
  • diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos
  • allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos

A kérelmezőt a kérelem elbírálásáról elektronikusan vagy levélben, június 20-ig kell értesíteni.

A beiratkozási időszakon túl érkezett jelentkezésekről férőhely függvényében az intézményvezető dönt.

A bölcsődei felvételhez munkáltatói igazolás benyújtása szükséges.

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Bölcsődék jelenleg 958 férőhelyen, 10 bölcsődében (Bölcsődéink) biztosítja alapfeladatát, a kerületi családok számára a 0-3 éves kisgyermekek napközbeni ellátását. Az alapellátáson túl a családok számára több szolgáltatást (Szolgáltatások) is nyújtunk, igazodva a felmerülő igényekhez. Bölcsődéinkben vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációját és rehabilitációját.
Bölcsődéink reggel 6 órától, este 18 óráig fogadják a gyermekeket.

Bölcsődei jelentkezés:

A nevelési év szeptemberben kezdődik, a felvételt a szülők az adott év áprilisában kérhetik személyesen, a kiválasztott bölcsőde vezetőjénél. A gyermek bölcsődei ellátását kérheti a szülő (gondviselő), de javasolhatja a gyermekorvos, védőnő vagy a gyermekjóléti szolgálat.

A III. kerületi bölcsődékbe felvehető az a gyermek:

  •  Akinek szülői felügyeletet gyakorló szülője, gyámja a III. kerületben lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a kerületben él, vagy egyik szülője önkormányzati fenntartású intézményben, vagy önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál dolgozik.

Az ellátást különösen olyan gyermek számára kell biztosítani,

  • akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy idős korú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akinek szülője, gyámja gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül, ide nem értve azt az esetet, ha a szülő, illetve gyám a gyermekgondozási segély vagy ápolási díj mellett munkaviszonyban áll vagy keresőtevékenységet végez, illetve
  • a GYED extra igénybevétele mellett munkába áll.

A bölcsődei felvételnél előnyben részesül az a gyermek, akinél a családban az egy főre jutó jövedelem 57. 000 forintot nem haladja meg, illetve az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Felvételhez szükséges iratok:

  • Kitöltött és a bölcsődében személyesen leadott Jelentkezési lap – kérje a bölcsődében
  • Munkáltatói igazolás – két héttel a beszoktatás megkezdése előtt kell leadni
  • A szülő nyilatkozata arról, hogy gyermeke egészséges.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság

Kapcsolódó bejegyzések

Hírek
Közzétéve:

Fedett utasvárókat telepítettünk Óbuda-Békásmegyeren

Hírek
Közzétéve:

Kedvezményes szilva- és bioalmalekvár akciót indítunk

Hírek
Közzétéve:

Várjuk a javaslatokat a III. kerület leendő díjazottjaira