Átadtuk az idei Fischer Ágoston-díjakat ‒ Köszöntjük kitüntetettjeinket, köszönjük a munkájukat!

Közzétéve:

A szociális munka napja a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége nevéhez fűződik. A szövetség 1997-ben november 12-ét jelölte meg a szociális munka napjaként, amely minden évben jó alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet azon elhivatott embertársainkra, akik az elesettekért dolgoznak.

A mai napon itt, a harmadik kerületben is köszöntjük az ágazatban kiemelkedő munkát végző szociális munkásokat, kisgyermeknevelőket, családsegítőket és hivatali dolgozókat. Hagyományos díjátadó ünnepségünkön dr. Kiss László Óbuda-Békásmegyer polgármester köszöntötte az elismerésben részesülőket és vendégeinket.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005 szeptemberében alapította a Fischer Ágoston-díjat, amely annak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személynek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásainak, szolgáltatásainak fejlődéséhez, valamint a hátrányos helyzetű lakosai életminőségének javításához kimagasló teljesítményével vagy életművével hozzájárult.

 

Az idei évben Fischer Ágoston-díjban részesül Müller Istvánné

Müller Istvánné Pannika a munkáját maximális odaadással, csodálatra méltó munkabírással, rendkívüli lelkiismeretességgel végezte. Vezetői feladatai mellett mindig jutott ideje és energiája meghallgatni a hozzá fordulókat, és ha arra szükség volt, segítséget, illetve támaszt nyújtott. Munkatársai minden helyzetben számíthattak rá.

Müller Istvánné, Pannika 1989 októberében kezdett dolgozni a III. kerületi Házi Gondozó Szolgálatnál. 1991 szeptemberétől a Derűs Alkony Gondozóház vezetőjévé nevezték ki. 2010 augusztusától nyugdíjba vonulásáig az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény intézményvezetői feladatait látta el.

Pannika országosan is kiemelkedő szakembernek számít, aki elméleti tudását sok évtizedes tapasztalatával kiválóan egészíti ki. Több szociális szakmai társaság vezető tisztségviselője, és Óbuda-Békásmegyer Idősek Tanácsának elnökhelyettese.

 

Fischer Ágoston-díjban részesül Szanyi-Karl Attila

Szanyi-Karl Attila Óbuda-Békásmegyer lakosságának a szociális jóléte érdekében kifejtett tevékenysége elvitathatatlan. Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítványnál ő felelős az adomány szervezésért és annak kiosztásáért, melynek eredményeként naponta 600 adag meleg ételt és élelmiszeradományt adnak át Békásmegyeren és belső-Óbudán egyaránt. Segíti az átmenetileg, vagy tartósan egzisztenciális nehézségekkel küzdő egyedülálló embereket és családokat.

Az adományosztás nemes feladatát ilyen nagy létszámú csoport részére megszervezni és kivitelezni egyaránt embert próbáló feladat. Megismerve a munkáját, barátságos, példamutató hozzáállását és az általa képviselt szellemiséget, több önkéntes is csatlakozott az ételosztás lebonyolításához.

Esetében a köz szolgálata túlmutat a mindennapi munkáján, hiszen emberek százainak szerez örömet, nyújt támaszt.

 

Polgármesteri dicséretben részesülnek

Husz Márta Katalin, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársa

Husz Márta Katalin gondozónőként kezdte pályafutását, majd képezve magát szociális munkás végzettséget szerzett. Ezt követően szervező gondozó és 2011 óta vezető beosztású közalkalmazottként, nappali ellátás vezetőként dolgozik az intézményben.

Gál-Szijártó Nikolett, az Óbudai Egyesített Bölcsődék munkatársa, a Kerék Bölcsőde vezetője

Gál-Szijártó Nikolettet az SNI-s gyermekekkel és családjaikkal való foglalkozást magas színvonalon, nagyfokú empátiával végzi, elhivatottsága átragad a bölcsőde kollektívájára is és a családokra is. Folyamatosan kapcsolatot tart a kerületi Pedagógiai Szakszolgálattal, rendszeresen szervezi az SNI-s team megbeszéléseket.

Domán Melinda, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ munkatársa

Domán Melinda az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ csapatához 2016. nyarán csatlakozott. Empátiás készsége és az emberek iránti szeretete a mindennapi tevékenységek során mindig megmutatkozik, kiválóan elemzi és megérti a problémahelyzeteket, törekszik arra, hogy felismerje az egyén valódi szükségleteit.

Estók Anikó, Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztályának munkatársa

Estók Anikó 2013 óta dolgozik a Hivatalban szociális és pénzügyi ügyintéző feladatkörben. Felelősségteljesen és nagyon megalapozott szakmai tudással működik közre a települési támogatások és egyéb önként vállalt szociális ellátások utalásánál, időarányos felhasználásának figyelemmel kísérésében, munkáját példamutató szorgalommal és munkafegyelemmel látja el.

Bucsek Ágnes, Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Főosztályának munkatársa

Bucsek Ágnes 2015 decembere óta dolgozik Hivatalunknál munkáját nagy szorgalommal és teherbírással végzi. A munkaköréhez tartozó feladatokon túl lojalitásáról bizonyságot téve a Hivatal és önkormányzat érdekében egyéb tevékenységekben is szerepet vállal, így a WELLBASED elnevezésű energiahatékonysági programban a bérlők bevonásával kapcsolatos feladatokra jelentkezett és a 2022. évi népszámlálásban is részt vesz felülvizsgálóként.

Borsosné Stofán Éva, a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért gyógytestnevelő terapeutája

Borsosné Stofán Éva a Gézengúz Alapítványhoz több éves sportolói, edzői és gyógytestnevelői munka után érkezett először óraadóként a közszférában betöltött pedagógiai tevékenysége mellett, majd főállású munkatársként. Jelenleg a parasportban aktív legidősebb tőle kikerült tanítvány 29 éves, a legfiatalabb 10 éves.

Sommer Ferenc Tamás, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ munkatársa

Sommer Ferenc Tamás 2017 óta dolgozik az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban. Szívén viseli a foglalkoztató mindennapjait és mindent elkövet annak hatékony működéséért, kiválóan tud rendszerben gondolkodni, jól átlátja és körültekintően irányítja a munkafolyamatokat.

 

Intézményvezetői dicséretben részesülnek

A szociális munka napja alkalmából az intézményekben dolgozó kollégák munkáját az intézményvezetők is szeretnék megköszönni, ezért ebből az alkalomból intézményvezetői díjak átadására is sor került. Így dr. Kiss László polgármester és az adott intézmény vezetője együtt adták át az elismeréseket, melyben az idei évben részesülnek:

Görög Lászlóné, az Óbudai Egyesített Bölcsődéknél a Kelta Bölcsőde kisgyermeknevelője

Fülöp Gabriella, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ munkatársa

Bukta Beatrix, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ munkatársa

Szűcs Ildikó, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársa

 

Ünnepségünk zárásaként Kamarás Iván színművész ünnepi előadását hallgattuk meg zongorakísérettel.

Még egyszer köszönjük díjazottjaink munkáját, az elismerésekhez szívből gratulálunk!

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság