Az idei év „Óbuda Közbiztonságáért” díjazottjai

Hírek
Közzétéve:

Kitüntetésben részesült Imre Sándor rendőr őrnagy, aki 2011. május 1-jétől dolgozik a kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Készenléti Alosztály állományában alosztályvezetői beosztásban. A szolgálati feladatait maradéktalanul ellátja. A kapitányság legeredményesebben dolgozó munkatársai közé tartozik. Felkészültsége és a szervezet iránti lojalitása az állomány előtt példaképpé formálta. Szakmai feladatait innovatív módon megoldó az új ismeretek iránt rendkívül fogékony, képzett rendőr, 2010-ben a Hajdúböszörményi Főiskola pedagógia szakán diplomázott. A kerületben rövid időn belül nagy rutinra, hely- és személyismeretre tett szert. Felkészültségével jelentős mértékben hozzájárul a kapitányság bűnüldözési céljainak megvalósításához. Érdemei és szakmai teljesítménye elismeréseként több alkalommal vezetői dicséretben és jutalomban részesült.

Díjat vehetett át Plopp Máté László rendőr törzszászlós is, aki 2009. május 16-án került  a III. kerületi Rendőrkapitányság Békásmegyeri Rendőrőrs állományába járőr beosztásba. Gyorsan lépdelt felfelé a ranglétrán 2013. december 1-jétől szolgálatirányító parancsnok, majd 2014. december 1-jétől körzeti megbízott lett. Több mint egy évtizede mentori feladatokat lát el a civil pályáról, illetve Rendőrtiszti Főiskoláról érkező pályakezdő kollégák oktatása és szakmai felkészítése érdekében. Lojális munkatárs, aki jövőjét továbbra is a III. kerületi Rendőrkapitányság állományában képzeli el. Érdemei és szakmai teljesítménye elismeréseként több alkalommal vezetői dicséretben és jutalomban részesült.

Homoki András tűzoltó százados az elmúlt 20 év alatt volt beosztott tűzoltó, gépjárművezető, szerparancsnok, szolgálatparancsnok-helyettes volt, majd 2010 óta szolgálatparancsnok. Családi tűzoltóhagyományt vitt tovább, amikor a tűzoltó hivatást választotta, hiszen nagyapja és édesapja is hosszú éveken keresztül szolgálta tűzoltóként Óbuda–Békásmegyer polgárait. A tűz- és káresetek felszámolása során szerzett tapasztalatai alapján döntései az adott helyzethez igazodva logikusak, szakmailag megalapozottak, melyeket elöljárói többször is elismertek. A kerületben számtalan ingatlanban, szabadtéren, ipari létesítményben bekövetkezett tűzeset sikeres oltásában, a tűz továbbterjedésének megakadályozásában részt vett, mentett emberéletet, állatot és vagyont. Az elmúlt időszak árvízi védekezési munkálatainál részt vett a Római-part védelmében, majd a visszamaradt víz több napig tartó eltávolításában. 2004-ben olyan súlyos szolgálati balesetet szenvedett, amely veszélybe sodorta hivatásos karrierjét is, de kitartó és áldozatos munkával leküzdötte a traumát és két évvel később már ismét készenléti szolgálatot látott el.

Kondor Zoltán mentőgépkocsi-vezető is több mint 20 éve, dolgozik a kerületben. Ő az Országos Mentőszolgálat Csillaghegyi mentőállomásán teljesít szolgálatot. A mentőállomáson a kezdetektől fogva jól beilleszkedett és mindent megtesz, hogy ismeretei gyarapodjanak, megfeleljen választott hivatása kihívásainak. Sokat tesz az mentőállomás szakmai színvonal javításának, a jó kollektíva kialakításának érdekében. A mentőállomás „festőmestere”, minden tisztasági felújítás az ő keze nyomát őrzi. Az állomáson részt vesz a belépő dolgozók szakmai képzésében is. A kerületi társszervek, intézmények és iskolák rendezvényein, továbbá a mentőalapítvány  munkájában is aktívan részt vesz.

A hölgyek sem hiányozhatnak a díjazottak közül. Szondy Réka közterület-felügyelő 2013. május 16-án került a felügyelet állományába. Jogszabály ismerete, általános műveltsége az átlagosnál magasabb, magatartását a megfontoltság, nyugalom és a következetesség jellemzi. Elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti igazgatási szakát.Konfliktuskezelő készsége, kommunikációs képessége kiemelkedő, és ami talán ebben a munkakörben a legfontosabb kollégáival és az állampolgárokkal szemben tisztelettudó és segítőkész. Intézkedéseit, munkáját a humanitás, az önkormányzati szemlélet jellemzi. Viselkedésével, magatartásával példát mutat munkatársainak, akik elfogadják tanácsait, intézkedéseit és a közterületen a problémák megoldásában igénylik közreműködését. Többször részesült már  dicséretben, jutalomban.

Gyarmati Ferenc polgárőr 2010. szeptemberében lépett be a polgárőr egyesületbe. A polgárőri ismereteket gyorsan elsajátította és azokat szakszerűen és eredményesen alkalmazza. Rátermettsége alapján az elnökség hamar megbízta a járőrvezetői feladatok ellátásával. A feladatok végrehajtása során következetesen betartja az előírásokat, segíti és támogatja társait. Az egyesületi gépjárműveket példás gondossággal kezeli és vezeti. Heti rendszerességgel vállalja a járőrszolgálat ellátását, az egyik legtöbb szolgálati órát ellátó polgárőr, a kerületi akciók, nagyrendezvények állandó résztvevője. 2015 végétől az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöki feladatait látja el. Kiemelkedő polgárőri tevékenységét az önkormányzat korábban is elismerte már, továbbá a BPSZ elnöksége a Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst és arany fokozatát adományozta részére. A BPSZ elnöke külön is dicséretben részesítette.

Budapest Rendőrfőkapitánya közrendvédelmi kategóriában az Év Budapest Rendőre címet a 2015.évi munkavégzéséért Zöld Tímea rendőr századosnak adományozta. A díjat Horváth Antal rendőrezredes, a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság vezetője adta át. Zöld Tímea  1997-ben járőrként kezdet pályafutását. Rövid időn belül megmutatkozott szakmai rátermettsége és példamutató fegyelme, ezért járőrvezetői majd ügyeletesi beosztásba került, emellett szolgálatirányító parancsnoki feladatokat is ellátott. 2009-től körzeti megbízottként dolgozott. A fiatal kollégáit szakmai tanácsokkal látja el, akár szabadidejében is, a munkavégzés hatékonyságát célzó javaslatai mindig pozitív irányúak. 2012-ben a Rendészeti Osztály Járőrszolgálati Alosztály állományába előadónak nevezték ki, majd megbízott alosztályi vezetői feladatokat látott el. Vezetői feladatait felelősen látja el, intézkedésit határozottan és jogszerűen hajtja végre. Lojalitása és személyes odaadása példaértékű. Négy alkalommal részesült főkapitányi dicséretben és jutalomban. Elnyerte az Óbuda Közbiztonságáért díjat, valamint két alkalommal az Év Legjobb Szolgálatparancsnoka kitüntető címet.aDSC_3508

A díjak átadása után a Braunhaxler Dalkör műsorával folytatódott a színpadi program. A kerület napja a Csobánka térre látogató családoknak egész napos kikapcsolódást és szórakozást kínált. Ugrálóvár, kutyás bemutató, tűzoltás és tűzoltó autó, rendőrmotor, egészségügyi szűrősátor, lufihajtogatás, este pedig fergeteges koncertek várták a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

aaaDSC_3328aDSC_3096aDSC_3129

 

 

 

 

aDSC_3051aDSC_3075aDSC_3045

 

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság