Döntött a képviselő-testület: szabadstrand a Római-parton, multifunkciós pálya az iskolásoknak és napelemek a fenntartható fejlődésért

Hírek
Közzétéve:

A költségvetési rendelet módosításának szükségességéről döntöttek az első őszi képviselő-testületi ülésen, leginkább a járvány következményeinek enyhítése érdekében. A márciusban kihirdetett veszélyhelyzet június 18-ával szűnt meg, ezzel egyidejűleg járványügyi készültség bevezetéséről döntött a kormány.

A képviselők a testületi ülésen hangsúlyozták: a februárban elfogadott költségvetést már márciusban felülírta a járványügyi helyzet. A koronavírus elleni védekezés gazdaságra gyakorolt negatív hatása kerületünket sem kerülte el. Jelentős bevételkieséssel kellett számolni, főleg az iparűzési adó, a helyi adók, a bérleti díjak, a parkolási díjak és a rendezvények bevételei miatt.

A 2020. évi rendkívüli helyzetben – a nem tervezett többletkiadások és a súlyos forráselvonások ellenére is – Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a saját maga által kitűzött intézményműködtetési és fenntartási céljait megvalósította. Sikerrel zártuk továbbá a Közösségi Költségvetés 2020 projektet, átadtuk a békásmegyeri futókört, az Egészséges Budapest Programot is folytatjuk, a Kerék bölcsőde fejlesztése is a tervezett ütemben zajlik, és a meningococcus B fertőzést, valamint a rotavírus-fertőzést megelőző védőoltási programunkat is elindítottuk.

A biztonságos működéshez és a veszélyhelyzet kezeléséhez szükséges források biztosítására azonban felülvizsgálták költségvetésünket. Rendezvények maradtak és maradnak el, valamint feladatokat ütemeztek át. „Jelen helyzetben az emberi életek megóvásán kívül közös feladatunk – hangsúlyozták –, hogy önkormányzatunk működőképességét megőrizzük, és biztosítsuk, hogy a jogszabályokban rögzített kötelező feladatainknak a lehető legteljesebb mértékben eleget tudjunk tenni.”

Pályázat kihirdetéséről is határoztak a képviselők. Az Óbudai Társaskör igazgatói munkakörének betöltésére tesz közzé felhívást az Önkormányzat. A teljes munkaidőre szóló vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól, 2025. 11. 30-ig.

Szintén pályázatot hirdet a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény igazgatói munkakörének betöltésére. A teljes munkaidős vezetői megbízás határozott időre, 2025. 12. 31-ig szól.

Döntöttek a városi tetőkre kihelyezhető napelemek telepítésének lehetőségeit vizsgáló programról is. A Fővárosi Önkormányzat pályázatot tervez benyújtani a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi pályázati lehetőségére „Alacsony szén-dioxid kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások Budapesten” címmel. A pályázat célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, lokális beruházások elősegítése a városi közegben azáltal, hogy a projekt széles körben demonstrálja a városi tetőkre kihelyezhető napelemek telepítésének lehetőségeit. Az Önkormányzat demonstrációs helyszínt szolgáltat, és anyagilag járul hozzá a projekt önerejéhez.

A tervezetben központi szerepet játszik a közösségek bevonása, a közösségi energia koncepciója, amely önmagában hordozza az energiahatékonyság növelését, az üvegházhatású-gázok kibocsátásának csökkentését és a megújuló energiák részarányának növelését. A tervezés során kiemelt szempont volt a fenntarthatóság. A projekt eredményei beépítésre kerülnek a város hosszú távú éghajlat-politikájába, összhangban az országos politikával, amely nagymértékben épül a napenergiára. Emellett lehetővé teszi a város számára, hogy a lehető leghatékonyabban fektessen be a megújuló technológiákba, és hasznosítsa azokat az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében.

Pályafelújításról is döntött a testület. Önkormányzatunk pályázatot adott be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által meghirdetett pályaépítési programra. A támogatást az Aquincum Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarára a meglévő, leromlott állapotú betonozott pálya helyére tervezett multifunkcionális rekortán kispályára nyerte el. Az iskola udvara 2019-ben megújult. A felújítás keretében új futókör, játszótér lett kialakítva, és új burkolatot kapott a teljes udvar – a betonpályát kivéve. Ezen a területen lesz az új multifunkciós pálya kialakítva, hogy az iskola udvarának felújítása teljes körű legyen.

A pálya megépítésével az iskolások a korábbiaknál jóval színvonalasabban tölthetik el az idejüket, a multifunkciós pálya rengeteg lehetőséget kínál a sportolásra, a mozgásfejlesztésre. Az új pályával számos sporttevékenység hozható az iskola életébe (kosárlabda, kézilabda), valamint biztonságosabbá tehetők a testnevelésórák, ugyanis a jelenlegi pálya balesetveszélyes, csak korlátozottan használható sportolási tevékenységre.

Határoztak római-parti szabadstrand létesítéséről és működtetéséről kiírt pályázatról is. Lakossági megkeresésre az Önkormányzat már régóta foglalkozik a Római-parton szabadstrand kialakításának lehetőségével, hogy még több előnyét élvezhessék a vízkapcsolatnak a helyiek, és hogy a nagy hagyománnyal bíró fővárosi dunai fürdőzés újraéledjen a kerületben. A pályázat a Piroska utca és a 60002/2 helyrajzi számú ingatlan közötti szakaszt jelöli ki, szabadon választható területrész meghatározásával. A pályázat benyújtójának környezetrendezési koncepciót kell beadnia a szabadstrand létesítésének és működtetésének kidolgozásával, a fürdőhely-kijelölésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával. A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 30.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság