Elkészült Óbuda-Békásmegyer kerületi építési szabályzata

Hírek
Közzétéve:

2018. június 22-i ülésén elfogadta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete Óbuda-Békásmegyer új kerületi építési szabályzatát (ÓBÉSZ), miután annak egyeztetése a végéhez ért. A tervezés még 2015-ben indult, de a kerület mérete és sokszínűsége, a tervezési feladat összetettsége és a változó jogszabályi környezet miatt a teljes dokumentáció, amely magába foglalja a vizsgálatokat, javaslatokat, valamint a jóváhagyandó, rendeleti munkarészeket, 2018 márciusára készült el. A dokumentumok készítése folyamán a tervező és a Polgármesteri Hivatal munkatársai – társadalmi egyeztetés keretében – több alkalommal tartottak lakossági fórumot, és kérték ki az érintetek véleményét.

Az ÓBÉSZ tervezése kapcsán figyelembe kellett venni a hatályos felsőbb szintű jogszabályokat is. Többek között az új fővárosi településrendezési eszközöket, Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét (TSZT), valamint a Fővárosi Rendezési Szabályzatot (FRSZ) is. Az ÓBÉSZ-hez kapcsolódóan az önkormányzat és több terület fejlesztője között településrendezési szerződés került kidolgozásra.

Tervezők az ÓBÉSZ-ben tervezett építési paraméterek meghatározásakor a hatályos ÓBVSZ és KSZT-k előírásait vették alapul. A tervezés és a paraméterek fővárosi terveknek való megfeleltetése során kiderült, hogy egyes területeken az új kerületi építési szabályzat tervezete nincs összhangban a TSZT-vel, illetve egyes övezeti paraméterek meghaladják az FRSZ szabta kereteket. Mivel az új szabályzatban a korábbi övezeti besorsolásoktól, illetve paraméterektől Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nem tervez visszalépni, így Képviselő-testület 2018. március 2-án döntött arról, hogy kezdeményezi a TSZT és az FRSZ módosítását.

Kerületi építési szabályzat a Római-part területére

Az ÓBÉSZ elfogadásáig nem volt lehetőség a fővárosi TSZT és az FRSZ módosításának elfogadására. Ahhoz, hogy a kért módosítások átvezetése megtörténjen, a most elfogadásra kerülő ÓBÉSZ módosítása szükséges.

Ennek megfelelően a képviselő-testület arról is határozott, hogy a 2018. augusztus 1-jén hatályba lépő új kerületi építési szabályzat módosításának megindítását támogatja. A módosítás során az ÓBÉSZ területi hatálya kiterjed majd azokra a területekre is, melyek az elfogadással kimaradtak.

A képviselő-testület továbbá arról is határozott, hogy a Római part területére önálló kerületi építési szabályzat elkészítését indítja meg. Fontos, hogy a szabályzat készítése társadalmi egyeztetés keretében történik, a partot használók és a különböző civil szervezetek bevonásával.

Változtatási tilalom a Római-parton

Továbbra is fenntartja a kerület a római-parti változtatási tilalom elrendeléséről szóló helyi rendeletét. A Római part– Nánási út – Királyok útja –Pünkösdfürdő u. – Duna folyam által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendelésének célja, hogy a tárgyi terület szomszédságában elhelyezkedő, a készítés alatt álló Duna-parti építési szabályzat hatálya alá tartozó térséggel összehangolt szabályzat szülessen a teljes partszakasz együtt kezelhetősége érdekében.

Az árvízvédelmi mű konkrét építésének ideje és műtárgyainak végleges nyomvonala még továbbra sem ismert, így ezen üdülőövezeti ingatlanokon folyó építési munkák a változtatási tilalom elrendelése nélkül akadályozhatnák ennek a nemzetgazdaságilag kiemelt fontosságú beruházásnak a kivitelezési munkáit.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság