Felhívás a Díszpolgári cím és a Pro Óbuda díj javaslattételére

Hírek
Közzétéve:

F E L H Í V Á S

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozására vonatkozó indítvány megtételéreDíszpolgári érme (előoldal)

 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2007.(VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím alapításának és adományozásának rendjét.

Az Önkormányzat rendelete szerint:

A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki:

a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy művészeti életében maradandót alkotott,

b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi

elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.

A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:

a) a Képviselőtestület bármely tagja,

b) az ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,

c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár,

d) bármely – a III. kerületben székhellyel rendelkező – civil szervezet.

Évente egy kitüntető cím adományozható. Kivételes okokból évente további egy posztumusz kitüntető cím adományozható.

A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat az ún. Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a polgármester terjeszti be a Képviselőtestület ülésére.

A kitüntető cím adományozásáról a Képviselőtestület 2017. márciusi ülésén dönt.

Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2017. március 1 -jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgárának személyére.

 Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.

Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek”címezve, zárt borítékban, 1033 Bp. Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (Szervezési Osztály) lehet – ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

 

Pro Obuda eremkep

F E L H Í V Á S  a  Pro Óbuda díj adományozására vonatkozó indítvány megtételére

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete az 59/2010.(XII.17.) rendeletével Pro Óbuda díjat alapított.

Az Önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy külföldi személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenységet végzett a gazdaság, a tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén.

Évente legfeljebb három díj adományozható élő, vagy elhunyt személynek, illetve szervezetnek. A Képviselőtestület háromnál több díjat is adományozhat, ha a díjra javasolt személyek száma ötnél több, és a díjra javasolt személyek közül háromnál több személynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely alapján méltó lehet a díjra.

A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:

a) a Képviselőtestület bármely tagja,

b) az. ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,

c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár,

d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.

A díj adományozására vonatkozó indítványokat az ún. Javaslattevő Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.

A „Pro Óbuda” díj adományozásáról a Képviselőtestület 2017. márciusi ülésén dönt.

A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.

Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2017. március 1-jéig tegyék meg indítványukat a „Pro Óbuda” díjra.

Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy, vagy szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását.

Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borítékban, 1033 Bp. Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (Szervezési Osztály) lehet – ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság