Idén is várjuk pályázataikat az Óbudai Továbbtanulási Támogatásra

Közzétéve:

A pályázatra azok a Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik:

  1. 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,2 vagy a fölött van és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében), nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben folytatják felsőfokú tanulmányaikat,
  2. 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és felsőfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel és átlaguk 3,5 vagy a fölött van és egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.

Mindkét esetben:

akinek és a vele közös háztartásban élő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdés szerinti közeli hozzátartozójának az egy főre jutó havi – Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – jövedelme nem haladja meg a 100 000 Ft-ot.

  1. A pályázat benyújtása

A pályázatot Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Köznevelési és Kulturális Főosztályán (1033 Bp., Fő tér 4. fsz.) írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

 A pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 1-10-ig.

 A pályázat kötelező mellékletei

a. kitöltött pályázati űrlap

b. az igénylő és vele közös háztartásban élők jövedelem igazolásai,

c. már megkezdett felsőfokú tanulmányok esetén az év végi index hivatalos másolata

d. 2022-ben érettségizetteknek és először felvételizőknek:

d/a. az érettségi bizonyítvány iskola által hitelesített másolata

d/b. a felsőfokú képzésre történő felvételről szóló hivatalos értesítés

 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Köznevelési és Kulturális Főosztály, 1033 Budapest, Fő tér 4.fsz.; tel.: 4378-614 (Szathuryné Ruszthi Nóra)

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság