Ki kapja az Óbuda Kultúrájáért Díjat 2019-ben?

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta.

„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlődéséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életművükkel hozzájárultak.”

A díjazott személyéről, vagy a díjazott csoportról a képviselő-testület – rövid indoklást is tartalmazó – minősített többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan
meghirdetett, és beérkezett javaslatok alapján – a Kulturális és Turisztikai Bizottság véleményének figyelembe vételével –hoz meg. Díjazásban évente csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
▪ Seres János szobrászművész: „OSZLOPOK” című kisplasztikája,
▪ díszoklevél és
▪ bruttó 600.000, – Ft összegű pénzjutalom jár.
A díj az Óbuda Napja (május 4.) kulturális rendezvénysorozat keretén belül kerül átadásra.
A díj odaítélése végett írásban – rövid indoklással együtt – várjuk az óbudai polgárok, civil szervezetek, és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda–Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Oktatási és Kulturális Osztályának címezve postai úton (1033 Budapest, Fő tér 4.) „Javaslat Óbuda
Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel 2019. március 10 -ig kérjük eljuttatni.
A felhívás közzététele az önkormányzat honlapján, január/február/március hónapban az Óbuda Újságban folyamatosan történik.
Bővebb információ Csaplárné Csépányi Andrea kulturális és turisztikai referensnél kérhető (tel: + 36 1 437 85 53, e-mail: csepanyi.andrea@obuda.hu).
2018-ban az elismerést Dr. Farbaky Péter, építész, művészettörténész, a Budapest Történeti Múzeum főigazgatója kapta, aki a kultúra területén végzett tevékenységével hozzájárult a kerület kulturális életének alakításához, ezáltal segítve elő Óbuda-Békásmegyer értékeinek gyarapítását.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság