Középiskolás roma fiatalok pályázhatnak ösztöndíjra ‒ A támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják

Hírek
Közzétéve:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatás intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére Budapesten a 2023/2024. tanévre.

Pályázatot (melynek pontos részletei itt olvashatók) azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak. És a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00.

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére.

A pályázatot 2023. június 30-ig kell a Budapest Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.

A pályázatokat a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2023. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a BRFK Humánigazgatási Szolgálat Képzési és Utánpótlási Osztály munkatársától, Varga Annamária r. zászlóstól (a 06-1/443-5342 telefonszámon) kérhető.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság