2008-05-08 | Önkormányzat által 2007. évre tervezett teljes szerkezetű út-, járda és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése II. ütem