II.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
22/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
12/2020. polgármesteri-jegyzői együttes utasítás Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 20/2020., az 1/2021. (II. 25.), a 6/2021. (X. 29.) és az 1/2022. polgármesteri-jegyzői együttes utasítással egységes szerkezetben
8/2019. (VII. 27.) számú Polgármesteri-Jegyzői együttes utasítás a Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzatáról.