Nyílt vízfolyások, csapadékvíz elvezető árkok, átereszek, szikkasztó kutak- és aknák, homokfogó műtárgyak fenntartási munkái