Közmeghallgatás a közösségi együttélés szabályairól

Hírek
Közzétéve:

Bús Balázs polgármester a telt házas fórumon elmondta: az önkormányzat képviselő-testülete 2018-ban a lakosok véleményét is kikérve, közösségi tervezés nyomán szeretné meghozni a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletét.

Kiss Anita jegyző vázolta: a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a képviselő-testület rendeletben határozhatja meg a közösségi együttélés szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. Szabályozási lehetőség van a közterület-használat, a környezetvédelem, azon belül a növényzet védelme, ingatlanok rendezettsége, a felelős állattartás, valamint az önkormányzati jelképek használatának kérdésében.

Elhangzott: Amint azt az elmúlt 10 évben is tapasztalhatták a kerületben élők, a városrész vezetői törekvése szerint a lakosok bevonásával, véleményük meghallgatásával ezt a témát is közösségi tervezésben szeretnék feldolgozni. Az érdeklődők részletes tájékoztatást hallhattak az önkormányzati rendeletalkotás lépcsőfokairól. Ezt követően a lakótelepi viszonyok közt felmerülő, lakóközösségek körüli problémák közül kiemelte a leggyakoriabbakat. Hozzátéve: a házirendhez minden lakónak alkalmazkodnia kell, a szabályok betartatása a közös képviselő feladata. Utóbbi csak egy bizonyos pontig lehetséges. Vannak rendre visszatérő problémák. Leggyakoribb szabálysértések közé tartozik a társasházakban a garázdaság és a csendháborítás. Szintén gyakran fordulnak az önkormányzathoz azzal a problémával, hogy az alsóbb lakás elázik műszaki hiba figyelmen kívül hagyása miatt. Sokszor okoz problémát az is, hogy egy-egy lakó gyűjtögető életmódot folytatva hulladékot halmoz fel, amivel tűzveszélyt hordoz, és megjelenhetnek bogarak, rágcsálók. Ez komoly közegészségügyi problémát okozhat. Vita tárgyát szokta még képezni az ingatlanok közötti átlógó növényzet is. – Amiért kérjük az önök segítségét, az, hogy olyan szabályokat alkothassunk, melyek preventív módon segítik a jogkövető magatartást és betarthatókká válnak. Mindezek összességében megkönnyítik a közösségi együttélést, az alkalmazkodást – tette hozzá Kiss Anita jegyző. Javaslatokat a közösségi együttélés szabályaira a Harrer Pál utcai ügyfélkapcsolati irodán személyesen és írásban is tehetnek a lakosok.

A résztvevők többsége elmondta véleményét egy-egy témában. Voltak észrevételek a közösségi együttélés szabályairól, és mint minden közmeghallgatáson, most is kifejthették véleményüket bármilyen kerületi témában. Választ kaphattak többek közt: a Római-parti gáttal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, Ezüsthegy önkormányzati bértelkeinek ügyéről, – amelynek kapcsán a polgármester ígéretet tett az összes telek, illetve bérlő ügyének egyedi megvizsgálására-,  Csillaghegy forgalomcsillapításáról és a Harrer Pál utca közterületi rendezésről.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság