Kiemelt információk

A 2023-ban 50 éves Óbudai Múzeum a tradíciók és a modernitás együttes színtere, a helyi kultúra őrzője és tovább örökítője korszerű muzeológiai eszközökkel. A nyitott múzeum több generáció számára kínál találkozási pontot térben és időben, az élményszerű formális és informális tanulás helyszíne, gyűjteményén és programjain keresztül élő kapcsolatot tart Óbuda-Békásmegyer lakosságával és az idelátogatókkal.

Állandó kiállításaink:

Óbuda – Egy város három arca

Várostörténeti kiállításunk a település ezeréves történetéről nyújt összefüggő képet a középkortól a rendszerváltásig. A macskaköves utcán végighaladva tárlatunk ezt a hatalmas időszakot három, jól elkülöníthető korszakra osztja, amelyben megismerhetjük a középkori királyi/királynéi központot, a barokk Óbuda arculatát nagyban befolyásoló Zichy család történetét, az 1873-as városegyesítést követő iparosodás folyamatát, a szőlőművelés és a kiskocsmák Krúdy Gyula által is sokszor megidézett világát, valamint a város mai arcát meghatározó szanálásokat, és a sokunknak már ismerős lakótelepi világot, valamint a főváros első modern bevásárlóközpontját, a Flórián áruházat is.

Templomok a talpunk alatt

A középkori Óbudához kapcsolódóan, különleges, föld alatti helyszínen létrehozott kiállításunkban, eredeti helyszínükön mutatjuk be a korszak templomainak maradványait.

Játék a városban

A múzeumban, a megalapítással egyidőben kezdődött el a játékok gyűjtése is, amely az évtizedek során országos jelentőségű gyűjteménnyé gyarapodott. E sokrétű anyagra támaszkodva nyílt meg 2016-ban a „Játék a városban” című állandó kiállítás, amelyben közel 1500 műtárgy eleveníti fel a polgári és a szocialista korszak játékszereit az 1890-es évektől kezdve egészen a rendszerváltásig, az 1990-es évekig.

Budapest egyetlen állandó játékkiállításában a kiállítótér egy városi életteret szemléltet, melyben a látogató a közlekedéstől kezdve az otthonon, parkon, iskolán és gyáron át egészen a játékkereskedésig juthat el, és közben megismerkedhet olyan emblematikus játékokkal, mint a 20. század első feléből származó modellvasutak, építőjátékok, porcelánbabák, miniatűr bababútorok, mechanikus állatfigurák, plüssmackók, de olyan kedvencekkel is találkozni lehet, mint a TV Maci, Matchbox kisautók, Schenk-féle lovagvár, lemezárugyári játékok, pedálos Moszkvics, klasszikus társasjátékok vagy térbeli mesekönyvek.

Virtuális kiállítás:

Ki gombolta volna? – Kalandozás a gombok világában
Év kiállítása díj 2023

A kiállítás az alábbi linken érhető el: https://visit.exhibitonline.hu/ki-gombolta-volna

A múzeum textil- és viseletkiegészítő gyűjteménye számos különlegességet rejt – elég csak a Goldberger Textilipari Gyűjtemény gazdag anyagára gondolni. A múzeumba 2021-ben érkezett nagylelkű felajánlás inspirációjából, a sok érdekesség közül most ez a kicsiny tárgy, a gomb kerül fókuszba.

Célunk széleskörű kontextusban bemutatni a gombok formai és funkcionális sokszínűségét, idő- és térbeli változatosságát, előállításának technológiáit, az alapanyagok sokféleségét, valamint használatának és jelentéseinek gazdagságát. Fontos szempontunk az általuk hordozott szimbolikus tartalom bemutatása is: a társadalmi rang, illetve a társadalomban betöltött szerep, a vagyoni helyzet, az életkor, az ünnepi vagy hétköznapi alkalom. Kiállításunkban természetesen szerepet kap a gombgyártás óbudai vonatkozása is.

Számos közgyűjtemény és magánszemély ajánlott fel a kiállításba egyedi tárgyakat, hogy minél teljesebb képet kaphassunk a gombok világáról.

A különböző gombok mozaikokat villantanak fel az egyes korszakok társadalom- és divattörténetéből, az ipartörténet és gyártástechnológia változásából, mindezek révén pedig árnyaltabb képet festenek folyton változó kultúránkról.

„Bolond ez a világ: arkangyallá változhatsz, megőrülhetsz vagy akármekkora gazember lehet belőled, senki sem látja. De hiányozzék csak egyetlen gombod… mindjárt észreveszi mindenki.” – Erich Maria Remarque

Nos, ebből a kiállításból reményeink szerint nem hiányzik egy sem, vagy, ha mégis, és épp önöknél lenne, a múzeum munkatársai szeretettel várják gyűjteményünkbe!

A kiállítás 2022. december 10-től 2023. október 1-ig volt látogatható az Óbudai Múzeum időszaki kiállítóterében.

Időszaki kiállítás:

Harrer Pál és Óbuda szerepe a városegyesítésben

A Harrer család óbudai és fővárosi tevékenységét bemutató sorozatunk, melynek első része 2022-ben Harrer Pál életútját mutatta be, idén közéleti tevékenységét állítja középpontba. 2023-as időszaki kiállításunk egyúttal Budapest megszületésének 150. évfordulója előtt is tiszteleg.

Harrer Pált 1872. november 10-én választották meg Óbuda első polgármesterévé, e tisztséget 1873 novemberéig, a főváros megalakulásáig töltötte be. Polgármesterként részt vett a városegyesítést előkészítő bizottságok munkájában. A városegyesítést követően továbbra is vezető tisztségviselő maradt, a III. kerületi elöljáróság jegyzője lett. A közlekedés, a közművesítés terén meginduló változásokat, új középületek és gyári üzemek létrejöttét Harrer Pál is megélhette. A tárlat Harrer Pál saját szavai által, visszaemlékezéseit felhasználva mutatja be Óbuda helyét, lehetőségeit és szerepét a főváros létrejöttében.

A trilógia 2024-re tervezett záró kiállításában fiával, Harrer Ferenccel találkozhatunk majd, aki jelentős szerepet játszott az 1950-ben létrejött Nagy-Budapest megteremtésében.

A kiállítás 2023. május 5-től 2024. április 30-ig látogatható az Óbudai Múzeum Harrer folyosóján.


Közös otthon, saját érzés – Óbudai írók, írók Óbudán

 

Az ókori világ több kultúrájában úgy tartották, hogy az otthon a világ közepe. Az otthon fogalma szimbólumként is értelmezhető, amely az ember alapvető szükségleteinek halmazába tartozik, ám mindenkinek mást jelent. Fizikai kiterjedésén túl, leginkább érzelmi tartalma van, amelyet gyakran pusztán az emlékek határoznak meg. A kiállításban szereplő 28 óbudai író eltérő módon kötődött közvetlen lakóhelyéhez, különböző körülmények alakították otthonra találásukat vagy éppen annak ellenkezőjét. A kiállítást bejárva pedig nemcsak az írók, hanem saját magunk szűkebb vagy tágabb értelemben vett otthonhoz való viszonyán is elgondolkozhatunk.

A kiállítás 2023. november 17-től 2025. január 26-ig látogatható.

A projekt a Budapest 150 emlékév részeként, a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Művelődési Központ anyagi támogatásával valósul meg.

Nyitvatartás:

Kedd-Szombat: 10:00 – 18:00

Hétfő és vasárnap: zárva

Minden hónap első szombatján ingyenes a belépés!